streda, novembra 16, 2005

ASTRONÓMIA V STAROVEKOM EGYPTE I.

Aj keď si veľmi ďaleko, tvoje lúče dosahujú Zem, aj keď si na tvárach ľudí, tvoje stopy sú neviditeľné.Aton je ten, čo stvoril semeno v žene, to on dáva život zárodku a bedlí nad počatím a rastom dieťaťa - tak ako dáva dych vtáčaťu a chráni ho.Aké sú tvoje výtvory!Sú ukryté pred ľuďmi, ó jediný Boh, okrem ktorého niet iného.


ACHNATON (AMENHOTEP IV)
18. dynastia asi 1367 - 1350 pnl.
Tieto krásne verše zložil známy ,,kacírsky" faraón Achnaton na oslavu boha slnečného kotúča ATONA.Prívlastok ,,kacírsky" mu patrý kvôli radikálnym náboženským reformám, ktoré za svojej vlády uskutočnil a tie sa napokon stali dôvodom jeho pádu.Nie je totiž také jednoduché zrušiť všetkých bohov a nahradiť ich iba jedným.Apráve v Egypte, kde každá hodina dňa mala svojho boha a asi aj kňaza, ktorý tomuto bohu slúžil.Všimnite si, že v básni sa hovorí o jedinom bohu.A práve v tom bol problém, nebolo jednoducho možné odstaviť na dlhšiu dobu kňazov ostatných bohov od zisku s daní a poplatkov.
Moc a peniaze hrali a hrajú prím v akejkoľvek dobe a spoločenskom zriadení.
Hviezdy žmurkajúce na nočnej oblohe mali dôležité miesto v egyptskom spôsobe ponímania sveta. Boli považované za božské bytosti, iné za zbožštené duše zomrelých, prípadne za deti boha Ptaha.Pretože hviezdy a bohovia boli navzájom úzko previazaný, mali by sme si predstaviť aspoň najdôležitejších z nich.Začnem od začiatku - oblohou.Bohyňa neba a samo nebo, Rodička bohov - to sú niektoré z prirovnaní patriacich Nut - bohyne oblohy.Zosobňovaná v ľudskej podobe ako nebeská klenba čo sa špičkami prstov nôh a rúk dotýka zeme - svojho manžela boha Geba.Podľa Textov pyramíd zo starej ríše tvorili prvú dvojicu bohov na svete.
Neskôr boli kňazmi s Heliopolisu (Iunu) nahradený bohom Atunom, stvoriteľom sveta a pánom všetkého.Ten mal vraj dvoch potomkov - boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut.A až zo spojenia tejto dvojice sa zrodili Geb a Nut.
Aj keď manželstvá súrodencov neboli v týchto kruhoch neobvyklé, proti láske Nut a Geba sa postavil Šu a preklial Nut v tom zmysle že ,,neporodí ani v jednom mesiaci roku čo existuje".
To vyprovokovalo Nut a vyzvala boha Mesiaca Thowta k hre v kocky.A o čo?O jeho strieborné svetlo.Napokon sa Nut podarilo vyhrať 1/72 časť mesačného svetla a z toho sa jej podarilo zhotoviť päť dní, ktoré v deň kliatby neexistovali.Kliatba bola porušená a Nut porodila postupne Usira, Sutecha, Eset a Nebthet.Na piaty deň porodila Hora, ale ten sa podľa kňazov s Iunu pripisuje jej dcére Eset.Napokon tých päť dní v kalendáry ostalo a odvtedy mal rok 365 dní.
Prehra boha Thowta s Nut sa prejavila i na Mesiaci.
Časť svetla o ktorú prišiel na jeho tvári dodnes chýba a prejavuje sa ako známe tvavé škvrny.
Žiaľ to neboli posledné problémy, ktoré Nut postretli.Manželstvo s Gebom sa nevyvíjalo optimisticky.Neustále sa hádali a hašterili pre každú maličkosť.Preto sa ich otec Šu rozhodol, že
ich rozdelí.Doslova sa medzi nich vložil a vyzdvihol Nut nad Geba a od tých čias je medzi nimi - medzi zemou a oblohou vytvára vzduch.Ďalšie nešťastie ju postihlo v jej synovi Sutechovi.Stal sa z neho tyran a zosobnené zlo.Zavraždil svojho brata Usira a telo rozsekané na kusy rozhodil po celom Egypte.
Táto kľúčová udalosť egyptských mýtov sa ako neviditeľná niť tiahne celými dejinami a ovplivňovala každodenný život obyvateľov Egypta od faraóna až po posledného felaha.

Usírovi nebolo súdené, aby večne prebýval v krajine mŕtvych.Jeho manželka a sestra Eset
sa ho nehodlala tak ľahko vzdať a rozhodla sa ho zachrániť.Pri tejto ťažkej úlohe jej pomáhala jej sestra Nebthet, ktorá bola zároveň Sutechovov manželkou.Po prekonaní rôznych nástrah a prekážok sa sestrám podarilo nájsť časti Usirovho tela a načas ho oživiť .Najväčšie problémy boli s jednou dôležitou časťou tela, bez ktorej muži nie sú úplní muži.Tento nenahraditeľný orgán sa Esete nepodarilo nájsť.Stratil sa v rieke Níl a odvtedy má tato životne dôležitá tepna také
blahodárne účinky na egyptskú krajinu. Eset sa však nevzdala a vyrobila náhradu zo striebra, ktorú s Usirom hneď aj vyzkúšali a počali svojho syna - Hora.
Keď s Usira životná sila vyprchala, poslal boh Slnka Re šakala Anupa aby telo nabalzamoval a vykonal všetky potrebné obrady.Tie boli veľmi dôležité a zabezpečili Usirovi neobmedzenú vládu nad egyptským podsvetím.Zároveň sa Usir považuje za prvého faraóna Egypta.Jeho syn Hor pokračoval v boji proti Sutechovi.V jednej zúrivej bitke prišiel Hor o svoje oko, v nasledovnej sa mu ho podarilo dostať späť.Nakoniec sa Horovi podarilo Sutecha poraziť a nastoliť v Egypte vládu spravodlivých.Tým sa situácia stabilizovala, avšak Sutech nebol úplne porazený.Keď jeho vpliv silnie, krajinu postihujú nešťastia.Ak hrá prím Usir - naopak Egypt kvitne a prosperuje.Vzťah Sutech - Hor však nesmieme považovať za klasický príklad dualizmu, Sutech bol síce bohom zla a púšte a egypťania mali z jeho osoby strach, ale jeho vlastnosti boli často akceptované v prospech krajiny.Napríklad vo vojnách sa často faraón zaštítil Sutechovov mocou ba dokonca tiahol do boja v jeho mene a vystupoval ako trestajúce rameno Sutechovo.Napríklad otec Ramessesa II. sa volal Seti I., ale to skôr dokazuje Sutechovu obľúbenosť medzi vládcami 19. dynastie.
V priebehu egyptskej histórie sa stávalo, že niektoré postavy bohov spynuli do jednej.Typickým príkladom je Sah a Usir.Sah bol bohom záhrobnej ríše a mal aj svoje súhvezdie na oblohe - dnes známe pod menom Orion.Spojením so Sahom sa Usir dostal na oblohu.Ďalší príklad je Sopdet, bohyňa sídliaca na hviezde Sírius.Podľa nej sa hviezda tiež volala.Časom bola personifikovaná s Esetou, ktorá prevzala jej miesto.
Egyptský panteón obsahuje oveľa viac mien, ale tie ktoré som spomenul sú dôležité pre starovekú egyptskú astronómiu.Vzájomné vzťahy týchto postáv mali tiež najväčší dosah na život krajiny.

Pokračovanie na budúce.
Marian
Žiadne komentáre: