utorok, apríla 17, 2018

Jarná obloha


 Canon 450Da, Canon 3.5-4.5/24-85 mm, cl. 4.5, 06.04.2018, 20h21m seč, 45 x 240 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.
Zaujímavou časťou jarnej oblohy, na ktorej pozorovanie potrebujeme aspoň trochu nerušený pohľad  bez svetelného znečistenia sú Vlasy Bereniky.Toto zoskupenie slabých hviezd medzi Pastierom a Levom neoplýva hmlovinami, prípadne otvorenými hviezdokopami, aj keď jeho súčasťou jedna otvorená hviezdokopa je - MEL 111.Hlavným dôvodom je to, že sa v tomto súhvezdí nachádza severný galaktický pól.Pozeráme sa kolmo z roviny našej Galaxie a máme nerušený výhľad do hlbín vesmíru vyplnených galaxiami a kopami galaxií.
Súhvezdie je pomenované podľa egyptskej kráľovny Bereniky, ktorá obetovala svoje vlasy bohom ako vďaku za návrat svojho manžela z vojnovej výpravy.
Na prvý pohľad pripomína súhvezdie skutočne otvorenú hviezdokopu, neobsahuje jasné hviezdy - najjasnejšia je beta com s 4.32 mag.Časťou súhvezdia je otvorená hviezdokopa MEL111, alebo Coma, najjasnejšou hviezdou je 12 Com s 4.8 mag.Tvorí ju okolo 30 hviezd a je asi 260 sv. rokov ďaleko.

Canon 450Da, Super Reflecta 1.4/55 mm, cl. 4, 08.04.2018, 20h27m seč, 50 x 240 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.Mapa oblasti zhotovená v programe Skychart.
Neďaleko hviezdy alfa Com - Diadém nájdeme dve guľové hviezdokopy M53 a NGC 5053 patriace ešte do našej galaxie.Jedným z najzaujímavejších objektov súhvezdia je špirálová galaxia NGC4565 na ktorú sa pozeráme z boku a pripomína vreteno alebo ihlu -  v angličtine Needle.Prvý krát  ju pozoroval Sir William Herschel, známy ako objaviteľ Urána.Nájdeme tu veľa ďalších galaxií pozorovateľných aj v menších ďalekohľadoch, M64 - špirálová galaxia s tmavými hmlovinami, pomenovaná aj kvôli nim ako Black Eye Galaxy.Galaxie M85, M88, M91 a najjasnejšia galaxia celého súhvezdia M100, tie nájdeme v jeho juhozápadnej časti.V súhvezdí sa nachádza aj nám najbližšia pravidelná kopa galaxií - Coma, obsahuje desiatky tisíc členov s priemerom okolo 20 mil.
s.r.  a vzdialená viac ako 300 mil. s.r.  


 Canon 450Da, Sigma 2.8/150 mm, cl. 3.5, 09.04.2018, 20h30m seč, 40 x 240 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Canon 450Da, Sigma 2.8/150 mm, cl. 3.5, 13.04.2018, 20h15m seč, 25 x 240 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.
 Canon 450Da, Super Reflecta 1.4/55 mm, cl. 4, 14.04.2018, 20h33m seč, 50 x 300 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Okolie galaxií M81 a M82 vo Veľkom Voze, na snímku zhotovenom 150 mm objektívom viditeľná Integrated Flux Nebula.Canon 450Da, Super Reflecta 1.4/55 mm, cl. 4, 07.04.2018, 23h25m seč, 32 x 240 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.
Herkules

Kométa C/2015 O1 PANSTARRS cez Newton 150/750 na rannej oblohe.


Supernova SN2018 aoq v NGC 4151.

pondelok, marca 19, 2018

Nová kométa C/2018 E1 (ATLAS)NASA JPL

MPEC 2018-F10 oznamuje objav novej kométy C/2018 E1 (ATLAS). Prvý krát pozorovaná na observatóriu ATLAS-HKO, Haleakala 10.03.2018. Našli sa predobjavové pozorovania urobené na observatóriu PanSTARRS z roku 2015. Perihéliom prejde 17.04.2018, začiatkom marca tohto roku bola v minimálnej vzdialenosti k našej planéte - 2.7AU, vzdialenosť perihélia je takisto okolo 2.7AU. V súčasnej dobe sa nachádza na južnej oblohe a jej jasnosť sa nachádza v maxime ~ 17 mag. Je to teleskopická kométa s obežnou dráhou okolo 400 rokov.

 NASA JPL
 27.03.2018 o 10h17m UT sa na vzdialenosť 9.17 LD, alebo ~ 3525000 km priblíži asteroid
 2018 DH. Prvý krát pozorovaný na observatóriu Purple Mountain Observatory v Číne , ktoré je známe objavmi komét s názvom  Tsuchinshan, napr. 60P a 62P. Priemer telesa sa odhaduje v rozmedzí 120 - 380 m. Vďaka geometrickým podmienkam udalosti dosiahne maximálnu jasnosť
 ~ 15 mag. už 25. marca, v  najpriaznivejšej dobe  k  pozorovaniu tohto objektu sa bude pohybovať vysoko na severnej oblohe cez súhvezdia Honiace psy a Pastier. Večer 26. marca môžeme asteroid pozorovať neďaleko kométy C/2015 O1 PanSTARRS. Jej jasnosť sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 12.8 mag.


12. februára 2018 objavil Tadashi Kojima (Gunma-ken, Japan) novú hviezdu v súhvezdí Hadonosa v zaujímavej oblasti neďaleko známej Barnardovej tmavej hmloviny B72, známej tiež ako Hadia hmlovina.Jasnosť v dobe objavu ~ 12 mag.

Nova Carinae 2018 objavená v prehliadke ASASSN 21.03.2018 blízko známej hmloviny pri hviezde Eta Carinae.
nedeľa, marca 11, 2018

Lev

 Canon 450Da, Flektogon 2.4/35 mm, cl. 4.5, 08.03.2018, 19h57m seč, 60 x 240 s. Vixen Photoguider.


Zimné súhvezdia sa pomaly ale isto presúvajú nad západný obzor a ich miesto zaujímajú známe postavy zvieratníka, ktoré preznamenávajú príchod jari.Súhvezdie Leva patrí medzi tie najznámejšie a najvýraznejšie orientačné body na jarnej oblohe.
Pomenované bolo podľa postavy z gréckej mytológie, ktorá predstavuje Nemejského leva - zabiť tohto netvora bola jedna z dvanástich úloh gréckeho hrdinu Herakla, ktoré musel vykonať pre kráľa Eurysthea.
Najjasnejšia hviezda súhvezdia sa volá Regulus, prípadne Cor Leonis, čo v latinskom jazyku znamená Princ alebo Srdce leva.V minulosti s hviezdami Antares, Fomalhaut a Aldebaran patril medzi strážcov oblohy, ktorý rozdeľovali rok na štyri obdobia a Regulus bol patrónom jari.Nachádza sa veľmi blízko ekliptiky, takže sa často dostáva do konjunkcie, prípadne zákrytu s planétami a Mesiacom.Leží vo vzdialenosti 79 sv. rokov, je to viacnásobný hviezdny systém, v malom ďalekohľade vidieť súputnik s jasnosťou 7.7 mag.

Meteor v hlave Leva večer  08.03.2018 Canon 450Da, Biometar 2.8/80 mm, cl. 4, 240 s.

Denebola - Beta Leonis je dvojhviezda so sprievodcom vo vzdialenosti 80´´ s jasnosťou 11 mag.
Algieba - Gama Leonis je dvojhviezda ktorej časti 2.6 a 3.8 mag. sú viditeľné aj v malom ďalekohľade
Keďže sa nachádza ďalej od galaktického rovníka nájdeme v súhvezdí veľa galaxií a žiadne galaktické hmloviny.Objekty ako M65, M66, M95, M96, M105, NGC 3628 a NGC 2903 sú veľmi známe medzi pozorovateľmi nočnej oblohy a dajú sa vyhľadať aj v malých ďalekohľadoch.Spomeniem tak trochu opomínanú galaxiu NGC 2903 v hlave Leva, ktorú objavil William Herschel v roku 1784.Leží asi 25 mil. svetelných rokov od nás a zaujímavá je tým, že sa veľmi podobá na našu Galaxiu ako tvarom, tak aj veľkosťou.
V súhvezdí Leva sa nachádza radiant známeho meteorického roja Leonidy, ktorý je známi svojimi meteorickými dažďami.Maximum je okolo 16. novembra a materským telesom je kométa Tempel - Tuttle.  

LeoTriplet M65, M66, NGC 3628  
ED 80 + rovnač ED 0.85, Canon 450Da,  04/2011 19x 480 s. 1600ASA, HEQ-5, point. QHY-5 + PHD,MRAW,DSS PS 

streda, februára 21, 2018

Blízke priblíženie asteroidu 2017 VR12

                                                               NASA JPL

7. marca 2018 sa priblíži k Zemi na vzdialenosť 3.8 LD (1.46 mil. km) asteroid 2017 VR12.Prvý krát pozorovaný na observatóriu Pan-STARRS 1, Haleakala 10. novembra 2017.Priemer telesa sa odhaduje na ~ 290 m, jeho typ dráhy ho zaradzuje do rodiny PHA  asteroidov Amor.
V súčasnosti nájdeme objekt vysoko na severnej oblohe v súhvezdí Draka a jeho jasnosť sa pohybuje okolo 16 mag.Priaznivejšie obdobie na jeho pozorovanie menšími ďalekohľadmi začne večer 3. marca, kedy nájdeme asteroid v oji súhvezdia  Veľký voz neďaleko hviezdy Alioth.Jasnosť objektu sa odhaduje na 13.5 mag. a vl. pohyb 20´´/1´.V noci zo 4. na 5. marca nájdeme  teleso v súhvezdí Honiace psy, jasnosť okolo 13mag a vl. poh. 30´´/1´.Noc z 5. na 6. marca ponúka možnosť pozorovať asteroid v južnej časti Honiacich psov s jasnosťou ~ 12mag a vl. poh. 40´´/1´.V noci zo 6. na 7. marca máme možnosť pozorovať objekt  už v súhvezdí Panny, tu dosiahne svoju maximálnu jasnosť pri tohtoročnom priblížení - 11.9 mag s vl. pohybom 50´´/1´.Zo 7. na 8. marca marca nájdeme asteroid už južnejšie v Panne , okolo 3.5° severne od najjasnejšej hviezdy súhvezdia Spica, jasnosť sa bude pohybovať okolo 12 mag. a vl. poh 52´´/1´.Teleso sa pohybuje rýchlo južným smerom a jeho pozorovacie podmienky sa pre našu zemepisnú šírku končia.8. marca  večer bude deklinácia asteroidu ~ -27° a jeho pozorovanie bude takmer nemožné.

Presná efemerida
Predbežná efemerida:

Date       UT                 R.A. (J2000) Decl.        Delta     r         El.      Ph.     V       Sky Motion         
              h m s                                                                                                               "/min    P.A.    

2018 03 03 180000 12 41 25.4 +55 30 49   0.016   1.001  127.0  52.3  13.6   18.09    165.5     
2018 03 03 190000 12 41 55.9 +55 13 10   0.016   1.001  127.2  52.1  13.5   18.27    166.9  
2018 03 03 200000 12 42 23.5 +54 55 11   0.016   1.001  127.4  51.9  13.5   18.55    168.3  
2018 03 03 210000 12 42 48.5 +54 36 48   0.016   1.001  127.6  51.7  13.5   18.93    169.6     
2018 03 03 220000 12 43 11.1 +54 17 56   0.016   1.001  127.8  51.5  13.5   19.41    170.7     
2018 03 03 230000 12 43 31.8 +53 58 29   0.016   1.001  128.1  51.2  13.5   19.97    171.5    
2018 03 04 000000 12 43 51.4 +53 38 25   0.015   1.001  128.3  51.0  13.4   20.59    172.1      
2018 03 04 010000 12 44 10.5 +53 17 41   0.015   1.001  128.6  50.7  13.4   21.25    172.3    
2018 03 04 020000 12 44 29.8 +52 56 17   0.015   1.001  128.8  50.5  13.4   21.93    172.2    
2018 03 04 030000 12 44 50.2 +52 34 14   0.015   1.001  129.1  50.2  13.4   22.60    171.9    
2018 03 04 040000 12 45 12.1 +52 11 33   0.015   1.001  129.4  50.0  13.3   23.24    171.3     
2018 03 04 050000 12 45 36.2 +51 48 19   0.015   1.001  129.7  49.7  13.3   23.83    170.6     
2018 03 04 170000 12 52 46.2 +46 48 52   0.014   1.001  132.9  46.5  13.0   26.46    167.3     
2018 03 04 180000 12 53 18.9 +46 22 54   0.013   1.001  133.2  46.3  13.0   26.69    168.3   
2018 03 04 190000 12 53 48.7 +45 56 33   0.013   1.001  133.5  46.0  13.0   27.01    169.5      
2018 03 04 200000 12 54 15.7 +45 29 45   0.013   1.001  133.8  45.7  12.9   27.45    170.6      
2018 03 04 210000 12 54 40.1 +45 02 22   0.013   1.001  134.1  45.4  12.9   27.99    171.6      
2018 03 04 220000 12 55 02.0 +44 34 20   0.013   1.001  134.4  45.1  12.9   28.63    172.5      
2018 03 04 230000 12 55 22.1 +44 05 35   0.013   1.001  134.7  44.8  12.9   29.35    173.2      
2018 03 05 000000 12 55 40.9 +43 36 02   0.013   1.001  135.0  44.5  12.8   30.14    173.7     
2018 03 05 010000 12 55 59.1 +43 05 40   0.013   1.001  135.4  44.1  12.8   30.96    173.8      
2018 03 05 020000 12 56 17.5 +42 34 28   0.013   1.001  135.7  43.8  12.8   31.80    173.8     
2018 03 05 030000 12 56 36.7 +42 02 27   0.013   1.001  136.1  43.4  12.8   32.63    173.5      
2018 03 05 040000 12 56 57.5 +41 29 39   0.012   1.001  136.4  43.1  12.7   33.42    173.0     
2018 03 05 050000 12 57 20.3 +40 56 07   0.012   1.001  136.8  42.7  12.7   34.17    172.4    
2018 03 05 180000 13 04 47.0 +33 03 41   0.011   1.001  141.0  38.6  12.4   38.94    170.6    
2018 03 05 190000 13 05 16.0 +32 25 01   0.011   1.001  141.4  38.2  12.4   39.39    171.5     
2018 03 05 200000 13 05 42.3 +31 45 45   0.011   1.001  141.7  37.9  12.3   39.94    172.4     
2018 03 05 210000 13 06 05.9 +31 05 49   0.011   1.001  142.0  37.6  12.3   40.57    173.2    
2018 03 05 220000 13 06 27.1 +30 25 09   0.011   1.001  142.4  37.3  12.3   41.28    174.0     
2018 03 05 230000 13 06 46.4 +29 43 41   0.011   1.001  142.7  36.9  12.3   42.06    174.5      
2018 03 06 000000 13 07 04.3 +29 01 24   0.011   1.001  143.1  36.6  12.2   42.87    174.9     
2018 03 06 010000 13 07 21.6 +28 18 17   0.011   1.001  143.4  36.2  12.2   43.70    175.0      
2018 03 06 020000 13 07 38.9 +27 34 21   0.011   1.001  143.8  35.9  12.2   44.52    175.0      
2018 03 06 030000 13 07 57.0 +26 49 36   0.011   1.001  144.1  35.5  12.2   45.31    174.7    
2018 03 06 040000 13 08 16.5 +26 04 07   0.011   1.001  144.4  35.2  12.2   46.06    174.3     
2018 03 06 200000 13 16 40.9 +13 02 29   0.010   1.001  147.5  32.2  11.9   51.62    173.5     
2018 03 06 210000 13 17 03.7 +12 11 00   0.010   1.000  147.6  32.1  11.9   51.96    174.2      
2018 03 06 220000 13 17 24.0 +11 19 06   0.010   1.000  147.6  32.1  11.9   52.30    174.8     
2018 03 06 230000 13 17 42.4 +10 26 49   0.010   1.000  147.7  32.0  11.9   52.65    175.3      
2018 03 07 000000 13 17 59.4 +09 34 11   0.010   1.000  147.8  31.9  11.9   52.97    175.6      
2018 03 07 010000 13 18 15.7 +08 41 13   0.010   1.000  147.8  31.9  11.9   53.26    175.7     
2018 03 07 020000 13 18 32.0 +07 47 58   0.010   1.000  147.8  31.9  11.9   53.52    175.6      
2018 03 07 030000 13 18 48.9 +06 54 30   0.010   1.000  147.8  31.9  11.9   53.72    175.4   
2018 03 07 190000 13 26 45.8 -07 16 31   0.010   1.000  144.1  35.6  12.0   52.62    173.0     
2018 03 07 200000 13 27 10.4 -08 08 38   0.010   1.000  143.8  35.9  12.0   52.31    173.7     
2018 03 07 210000 13 27 32.2 -09 00 30   0.010   1.000  143.4  36.3  12.0   51.96    174.4     
2018 03 07 220000 13 27 51.7 -09 52 03   0.010   1.000  143.1  36.6  12.1   51.57    175.0      
2018 03 07 230000 13 28 09.2 -10 43 13   0.010   1.000  142.7  37.0  12.1   51.13    175.4      
2018 03 08 000000 13 28 25.3 -11 33 57   0.010   1.000  142.3  37.3  12.1   50.65    175.7   
2018 03 08 020000 13 28 55.8 -13 13 55   0.010   1.000  141.6  38.1  12.1   49.57    175.7      
2018 03 08 030000 13 29 11.5 -14 03 03   0.010   1.000  141.2  38.4  12.2   48.99    175.4     
2018 03 08 180000 13 36 20.5 -25 20 38   0.011   1.000  134.4  45.2  12.5   42.82    171.6    

streda, februára 07, 2018

Blízke priblíženie asteroidu 2018 CB

 NASA JPL
 NASA JPL

9. februára 2018 o 18h 35m UT sa k našej planéte priblíži na vzdialenosť 0.19 LD alebo 73 000 kilometrov asteroid 2018 CB. Jeho priemer sa odhaduje v medziach od 12 do 39 metrov.
V súčasnosti sa jeho jasnosť pohybuje okolo 17 mag, zajtra večer 8. februára to bude 15.5 mag.V deň najväčšieho priblíženia 9. februára večer prekročí jasnosť telesa 13 mag.To je už v dosahu aj menších astronomických prístrojov .
Po výpočte presnej efemeridy by nemal byť problém vyhľadať tento veľmi zaujímavý objekt na oblohe..Vidieť 25 metrový balvan pohybujúci sa tak blízko Zeme nemáme možnosť pozorovať každý deň.

Predbežná efemerida


    UT                                   RA           Dec             Delta     R        el         mag    vl.poh ´´ /1´

2018 02 09 170300 05 17 54.2 +50 15 27   0.0010  0.987  118.0     13.1      244.77    
2018 02 09 171300 05 13 37.9 +50 07 09   0.0010  0.987  117.3     13.0      257.74  
2018 02 09 172300 05 09 09.2 +49 57 56   0.0010  0.987  116.6     13.0      271.74       
2018 02 09 173300 05 04 27.4 +49 47 42   0.00093 0.987  115.9    13.0      286.88       
2018 02 09 174300 04 59 31.7 +49 36 18   0.00090 0.987  115.1    12.9      303.27      
2018 02 09 175300 04 54 21.1 +49 23 33   0.00088 0.987  114.3    12.9      321.01       
2018 02 09 180300 04 48 55.0 +49 09 17   0.00086 0.987  113.5    12.9      340.24      
2018 02 09 181300 04 43 12.2 +48 53 17   0.00083 0.987  112.5    12.8      361.09       
2018 02 09 182300 04 37 12.1 +48 35 19   0.00081 0.987  111.6    12.8      383.71    
2018 02 09 183300 04 30 53.6 +48 15 07   0.00079 0.987  110.5    12.8      408.26      
2018 02 09 184300 04 24 15.9 +47 52 21   0.00076 0.987  109.4    12.8      434.93      
2018 02 09 185300 04 17 18.2 +47 26 41   0.00074 0.987  108.2    12.7      463.88       
2018 02 09 190300 04 09 59.7 +46 57 44   0.00072 0.987  107.0    12.7      495.33       
2018 02 09 191300 04 02 19.8 +46 25 04   0.00069 0.987  105.6    12.7      529.46    

Presná efemerida  -   https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html


pondelok, februára 05, 2018

Blízké priblíženie asteroidu (276033) 2002 AJ129

 NASA JPL


4. februára 2018 sa k Zemi priblížil asteroid  (276033) 2002 AJ129.Minimálna vzdialenosť telies dosiahla ~ 11 LD = 4.23 milióna km, jeho veľkosť sa pohybuje okolo 650m a dráha pripomína skôr vyhasnuté jadro kométy z Jupiterovej rodiny.5. februára som použil diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T05 MPC H06 na follow-up astrometriu objektu, vlastný pohyb asteroidu bol 90´´/1´v poz uhle 302° a jeho jasnosť bola okolo 13 mag.
V súčasnej dobe sa presúva z južnej časti oblohy na severnú a najbližšie dve noci sa stane dostupným objektom na pozorovanie aj pre menšie ďalekohľady.Večer 5. februára nájdeme asteroid v južnej časti súhvezdia Lev, bude sa pohybovať severozápadným smerom a jeho jasnosť sa bude pohybovať okolo 12.6 mag, vlastný pohyb 70´´/1´. 6. februára večer bude objekt o niečo  severnejšie ale stále v Levovi  asi 7° západne od najjasnejšej hviezdy súhvezdia - Regulus.Jasnosť stále 12.6 mag a vlastný pohyb 33´´/1´.7. februára nájdeme asteroid už v súhvezdí Raka medzi Regulom a otvorenou hviezdokopou M44,jasnosť objektu klesne na 13.3 mag a vlastný pohyb na 18´´/1´.Večer 8. februára najdeme teleso 1.5° severne od M44 - Jasličky s jasnosťou okolo 14 mag.piatok, januára 19, 2018

Nová kométa C/2018 A3 (ATLAS)

                                                                    NASA JPL


MPEC 2018-B18 a CBET 4476 oznamujú objav novej kométy C/2018 A3 (ATLAS).Prvý krát pozorovaná na observatóriu Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System ATLAS-MILO  , MPC CODE T08.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením A105UPd som urobil follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T21 MPC CODE H06.
Jasnosť kométy sa v dobe pozorovania pohybovala okolo 18 - 19 mag. a vlastný pohyb 0.5´´/1´.
Perihéliom prejde teleso za rok 12. januára 2019, maximálna jasnosť by mohla dosiahnuť  ~ 15 mag. Sklon dráhy kométy k ekliptike je veľmi vysoký - inklinácia objektu je okolo 140°, takže za rok môžeme kométu pozorovať vysoko na severnej oblohe s deklináciou viac ako 70°.


Canon 450Da,Canon 1.8/50mm, cl. 3.5, 15.01.2018, 19h47m Seč, 34 x 240 s. Vixen Photoguider.

Rozhranie súhvezdí Blíženci , Orión a Jednorožec.V pravom dolnom rohu  komplex hmlovín Rozeta okolo otvorenej  hviezdokopy NGC 2251,naľavo hore otvorená hviezdokopa NGC 2251 obklopená hmlovinami so známym Vianočným stromčekom a premennou hviezdou S Mon, hore hmloviny Sh 2-255 a Sh 2-261, jasná hmlovina NGC 2175 s vejárom IC 433 - zostatkom po výbuchu supernovy pred 5000 rokmi.                Fotometria dvoch nových hviezd, ktoré boli objavené na južnej oblohe v januári.


pondelok, januára 08, 2018

Nový asteroid 2018 AH

                                                                       NASA JPL

MPEC 2018-A23 oznamuje objav nového asteroidu 2018 AH.Prvý krát pozorovaný na observatóriu ATLAS-MLO , Mauna Loa USA 4. januára 2018.Po uverejnení dráhových elementov telesa na NEOCP pod označením A105NqE som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T11 MPC code H06, jasnsosť pri pozorovaní ~ 17 mag., vlastný pohyb ~ 5´´/1´.Priemer asteroidu sa odhaduje na 57 až 180 metrov a k Zemi sa maximálne priblížil už 2. januára 2018 o 4h50m UT na vzdialenosť 0.78 LD alebo 299 833 km, jeho jasnosť dosiahla o päť hodín neskôr 13 mag.1LD je priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme, teda asteroid sa dostal k našej planéte bližšie ako Mesiac a prehliadky špecializujúce sa na vyhľadávanie takýchto objektov ho zachytili až o dva dni.Dôvodom prečo to bolo tak je asi to, že objekt sa približoval Zemi smerom od Slnka pri relatívne vysokom vlastnom pohybe ~ 500´´/1´, teda najnevhodnejšia kombinácia pozorovacích podmienok pre astronómov snažiacich sa objaviť takéto telesá.Podobné problémy by mohol odstrániť ďalekohľad vo vesmíre, ktorý by sa špecializoval na odhaľovanie telies, ktoré by mohli ozhroziť našu planétu.Podobné projekty už existujú, dúfajme, že sa podarí aj nejaký uspešne zavŕšiť.
Priemerná veľkosť telesa - okolo 100 metrov sa nezdá veľa, avšak pri dopade na Zem do husto osídlených oblastí by mohlo lokálne dôjsť k veľkej devastácii krajiny a  stratám na životoch.
Teleso s podobným priemerom a z hustotou okolo 1500 kg/m3 pri vstupnej rýchlosti 25 km/s  do atmosféry pod uhlom 45° by s veľkou pravdepodobnosťou explodovalo vo výške asi 3 km, energia výbuchu sa odhaduje na 5.8 Mt.V prípade dopadu asteroidu u na Zem by vytvoril kráter o veľkosti 500 m a hĺbke 100m, ešte vo vzdialenosti 5km od dopadu by  rýchlosť vetra dosahovala 500m/s, vo vzdialenosti 10km 200 m/s.V okruhu 5 kilometrov od dopadu by boli poškodené takmer všetky budovy a zahynula by väčšina ľudí.Ukazuje sa, že explózia vo vzduchu má väčší a horší dopad na krajinu ako vlastný impakt na zem.


                              Veľkosť kráteru pri veľkosti telesa 100m a hustote 1500 kg/m3
                             Veľkosť kráteru pri veľkosti telesa 100m a hustote 3000 kg/m3

                                     Veľkosť kráteru pri veľkosti telesa 100m a hustote 8000 kg/m3

Údaje o rýchlosti vetra , Richterovej stupnici - veľkosťi zemetrasenia a zvukovom pulze hovoria o území vzdialenom od dopadu 5 km.

Simulácie dopadu asteroidu boli zhotovené na - http://simulator.down2earth.eu