Translate

utorok, decembra 11, 2018

Orión


Canon 450Da , Canon 2.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 28 x 240 s. 5.12. 2018 21h45m seč.

Orión patrí  medzi najkrajšie súhvezdia zimnej oblohy.Rozprestiera sa južne od Býka a Blížencov v okolí rovníka a je preto pozorovateľný prakticky na celej Zemi.Jeho tvar evokuje v predstavách skôr letiaceho motýľa ako hrdinu z gréckých bájí Orióna.Údajne jednou z príčin jeho smrti bol štipanec od škorpióna a aj z tohoto dôvodu sa obe súhvezdia na oblohe vyhýbajú, vždy keď je jedno nad obzorom,  druhé je pod ním.
Najstaršie historické záznamy  z Mezopotámie hovoria o tomto výraznom zoskupení jasných hviezd ako  o Gigamešovy - slávnom to hrdinovy Eposu o Gigamešovy.Súhvezdie predstavuje Gilgameša - URU-AN-NA - Svetlo neba, ako bojuje s býkom -  naše súčasné súhvezdie Býka.Najznámejšie atribúty   URU AN-NA bol luk v ľavej ruke Gilgameša, sekera v jeho pravej časti a meč visiaci z pásu.Časom so slovného spojenia   URU-AN-NA vzniklo pomenovanie Orión.


Súhvezdie sa rozkladá na okraji Mliečnej cesty a preto obsahuje veľa zaujímavých objektov vhodných na pozorovanie voľným okom, ďalekohľadom, prípadne pre objektív fotoaparátu.
Severne od Oriónovho pásu svieti jasná načervenalá hviezda Betelgeuze α Ori, je to polopravidelná premenná hviezda s amlitúdou ~ 0.3 - 1.2 mag. možno v maxime môže byť najjasnejšou hviezdou súhvezdia.S fyzikálneho hľadiska je to červený nadobor, horúci kandidát na explóziu supernovy v najbližšej budúcnosti.Jeho relatívne blízka vzdialenosť ~ 500 sv. rokov   by spôsobila, že po výbucu by sme na mieste Betelgeuze videli novú hviezdu s jasnosťou ~ -12 mag.  a na oblohe by sme mali  objekt, ktorý by žiaril ako  Mesiac v splne.
Najjasnejšou hviezdou zoskupenia je Rigel  β Ori - modrobiely nadobor s jasnosťou 0.12 mag. a leží južne od Oriónovho pásu. 
 Oriónov pás je veľmi nápadná trojica skoro rovnako jasných hviezd, pás sa nachádza v okolí rovníka a rozdeľuje súhvezdie na severnú a južnú časť a je to aj dobrý orientačný obrazec. Prvá hviezda zľava je Alnitak ζ Ori, uprostred je Alnilam ε Ori a napravo Mintaka δ Ori.
Južne od Oriónovho pásu nájdeme aj voľným okom viditeľnú Veľkú hmlovinu v Orióne - M42 a niekedy sa tomuto objektu hovorí Oriónov meč, prípadne zobrazuje pošvu na jeho meč.Pohľad aj malým ďalekohľadom nám ukáže detaily hmloviny a aj zoskupenie hviezd Trapéz.Je to najbližšia oblasť od Zeme, kde prebieha tvorba hviezd. Fotografia dlhšou expozíciou na tmavej oblohe nám ukáže celý komplex hmlovín súvisiacich s týmto objektom.
M43 je prachoplynová hmlovina severne od M42 s ktorou fyzicky súvisí.
M78 je jedne z najjasnejších reflexných hmlovín na oblohe, leží ~ 3.5°východne od hviezdy Mintaka, dá sa pozorovať aj malými ďalekohľadmi avšak fotografia nám ukáže celú hmlovinu v plnej kráse.
 IC 434 je jasná hmlovina rozkladajúca sa južným smerom od  hviezdy Alnitak, tvorí pozadie pre jednu z najznámejších tmavých hmlovín   - Konská hlava - taktiež vďačný námet pre astronomickú fotografiu. 
Barnardov oblúk - emisná hmlovina obopínajúca celé súhvezdie, jej priemer je viac ako 10° a je súčasťou komplexu hmlovín v Oriónovi.Objavil ju priekopník astronomickej fotografie E.E.Barnard a je viditeľná na fotografiách
Meissa λ Ori  predstavuje v obrazci súhvezdia hlavu Orióna  a je obklopená hmlovinou viditeľnou na fotografiách o ktorej sa predpokladá, že by mohla byť pozostatok po supernove typu II, ktorá explodovala v dávnej minulosti.Progenitor supernovy by mohol byť bývalým súpútnikom Meissy.Čiastočne by sa vysvetlili aj vzájomné gravitačné pôsobenia hviezd v oblasti.

 Posledné fotografie kométy 46P/Wirtanen z 2018 roku.....


13.12.2018 Canon 450d, Flektogon 2,8/20 cl. 4.5 1x30 s.800 ASA.

13.12.2018 Canon 450d, Canon 2,8/50 cl.3.5 3x240s. 800 ASA.

piatok, decembra 07, 2018

Priblíženie kométy 46P/Wirtanen

 Canon 450 D, Canon 24-70 mm, 1x25 s. 5.12. 21h seč

Canon 450Da , Tair 4.5/300, 800 ASA,12x120 s. 5.12. 21h09m seč

Kométa 46P/Wirtanen sa rýchlo presúva na severnú časť oblohy a začína byť viditeľná aj voľným okom.Jej jasnosť sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 4 mag. a s veľkou pravdepodobnosťou sa ešte  o nejakú magnitúdu zvýši.12. decembra prejde kométa perihéliom a 16. decembra sa sa priblíži k Zemi  na 11.5 mil. kilometrov = 30LD = 0.0775 AU. Táto udalosť patrí medzi 10 s najmenšou vzdialenosťou od Zeme v modernej histórii .Odohrá sa iba štyri dni po prechode perihéliom a aktivita kométy v súčasnosti je oveľa vyššia ako u objektov s podobnou veľkosťou jadra.


Pohyb kométy cez súhvezdie Býka, poloha kométy o 22h seč. Cartes du  Ciel

Canon 450Da , Canon 2.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 10x240 s. 5.12. 19h31m seč

Canon 450Da , Sigma 2.8/150 cl. 3.5, 800 ASA, 10x180 s. 5.12. 20h18m seč

Medzi 14. a 18. decembrom sa bude kométa v súhvezdí Býka presúvať medzi otvorenými hviezdokopami Hyády a M45 Plejády.Dúfajme, že aktivita kométy zostane minimálne na rovnakej úrovni ako teraz a my budeme mať možnosť pozorovať tento zaujímavý objekt  voľným okom aj na viac svetelne znečistenej oblohe.


štvrtok, novembra 22, 2018

Zimné súhvezdia 6. XI. 2018  Canon 6Da  Canon 2.8/50 cl. 4,5 36 x 360 1600 ASALetné súhvezdia sa presunuli večer na západnú časť oblohy a nad východným obzorom môžeme sledovať ako Býk so svojou suitou stúpajú nezadržiteľne hore a oznamujú príchod Zimy, Persefona sa opäť vrátila načas do Hádovej ríše.....
Býk je výrazné súhvezdie severnej oblohy, patrí do  zvieratníka a Slnko v ňom trávi druhú polovicu mája a prvé dve dekády júna.V gréckej mytológii predstavuje Dia prevteleného do zlatého  býka ako unáša Európu.
V súhvezdí nájdeme dve veľmi jasné hviezdokopy - Hyády a Plejády - obe viditeľné voľným okom, patria medzi najznámejšie objekty na oblohe.

Hyády sú veľmi výrazné, táto trojúholníková zostava, ktorá sa rozkladá okolo oranžového Aldeberana je jedna z najväčších otvorených hviezdokôp na oblohe.Jej zdanlivý priemer  sa odhaduje na  ~ 3.5°, skutočný predstavuje  ~ 20 sv. rokov vo vzdialenosti 153 sv. rokov - jadro hviezdokopy.

  
Hyády 15.X.2018 Canon 450Da  Biometar  2,8/80 cl.4,5 25 x 240 s.800 ASA
 


Plejády, M45 je ďalší veľmi nápadný objekt v súhvezdí, podobne ako Hyády môžeme ich nájsť na oblohe voľným okom bez ďalekohľadu.Na pozorovanie je najvhodnejší trieder, prípadne malý ďalekohľad.Zdanlivý priemer  ~ 3° , skutočná vzdialenosť ~ 440 sv. rokov. Obklopená hmlovinou, tá je viditeľná na fotografiách cez bežné  digi zrkadlovky.


      Plejády 11.X 2018  Canon 6Da  Sigma 2.8/150 cl. 4,5 35 x 360 1600 ASA

NGC 1746 je otvorená hviezsokopa s priemerom 40´a jasnosťou 6.1 mag.Objekt vhodný pre ďalekohľady s väčším zorným poľom.
M1, Krabia hmlovina  je hmlistý obláčik na oblohe  s priemerom 5´x 3´, ktorý sa rozkladá ~ 1,2° severozápadne od hviezdy ζ Tau.Vznikol pri výbuchu supernovy, ktorá explodovala v roku 1054.Objekt je pozorovateľný aj menším ďalekohľadom vizuálne.

                       
         M1 Krabia hmlovina  21.IX.2018  NEWTON 254/1200  G2-8300 clear 1x  120 s.Povozník 10.XI. 2018  Canon 6Da  Canon 2.8/50 cl. 4,5 15 x 360 1600 ASA
Povozník je rozsiahle súhvezdie severnej oblohy, čiastočne cirkumpolárne.Leží severne od Býka a západne smerom od Perzea.
Najjasnejšou hviezdou zoskupenia je Capella - α Aur, tretia najjasnejšia hviezda severnej oblohy a šiesta najjasnejšia celkovo, v naších oblastiach cirkumpolárna, môžeme ju zahliadnuť nízko nad severným obzorom aj počas leta.
ε Aur je zákrytová premenná hviezda s najdlhšou známou periódou - 27.1 roka, jasnosť osciluje medzi 3.1 až 3.8 mag.
Súhvezdím prechádza Mliečna cesta, nie je tak výrazná ako jej letná časť pretože sa pozeráme na vonkajšie časti našej Galaxie priamo od stredu.To však neuberá na  na atraktivite celej oblasti.
Na snímkach zhotovených dlhšími expozíciami na tmavšej oblohe nájdeme hmlovinu IC 405 - známa tiež ako Flaming star, dopĺňa ju  IC410, ktorá leží neďaleko.
Táto oblasť je taktiež bohatá na otvorené hviezdokopy, nájdeme tu hneď tri z Messierovho katalógu -
M36,M37 a M38.Ležia neďaleko od seba a dajú sa pozorovať aj malými ďalekohľadmi.Labuť 11.XI. 2018  Canon 6Da  Canon 2.8/50 cl. 4,5 33 x 360 1600 ASARozhranie Býk, Orion, Povozník, Blíženci  11.XI. 2018  Canon 6Da  Canon 2.8/50 cl. 4,5 20 x 360 1600 ASA

Mapky boli zhotovené v programe Cartes du Ciel.Fotografie boli zhotovené fotoaparátom Canon 6D  a Canon 450D - oba bez UVIR cut filtra .Základné spracovanie flat dark bias v programe MRAW, skladanie v ImagePlus 3.0 a PS.

pondelok, novembra 12, 2018

Nová kométa C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto)


NASA JPLPoloha kométy ráno o 5h Seč - Cartes du ciel.

MPEC 2018-V151 a CBET 4569 oznamuje objav novej kométy C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto).Kométu  našiel  vizuálne legendárny objaviteľ komét Donald E. Machholz 7. novembra cez  0.47 m reflektor. Je to už jeho dvanásty objav, naposledy to bola v roku 2010 kométa C/2010 F4.Na ďalšiu kométu si musel počkať 8 rokov alebo  763 pozorovacích hodín.
Po publikovaní dráhových elementov som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T24 MPC U69.
Kométu nájdeme na rannej oblohe  v súhvezdí Panny ~ 4° východne od hviezdy γ Vir - Porrima - 14.11, jasnosť je okolo 10mag. Jej elongácia sa pohybuje  okolo 40° a v súčasnosti má najlepšie  podmienky na pozorovanie, ktoré sa budú postupne zhoršovaťa začiatkom decembra bude kométa z naších zemepisných šírok viditeľná ráno pred východom Slnka a jej jasnosť by mohla dosiahnuť 
  7 mag.
Presné efemeridy zistíme na stránkach minorplanetcenter.


štvrtok, novembra 01, 2018

Blízke priblíženie asteoridu 2018 TF3, galaxie M31 a M33.
5. novembra 2018 sa na vzdialenosť 7.77 LD alebo 2.99 mil. kilometrov priblíži asteroid PHA asteroid 2018 TF3.
Prvý krát pozorovaný na observatóriu Catalina Sky Survey 6. októbra 2018.Typ  obežnej dráhy radí tento objekt medzi asteroidy typu Apollo, trajektória telesa pripomína pohyb vyhasnutého jadra krátkoperiodickej kométy s Jupiterovej rodiny, ktorým možno aj je.Priemer sa odhaduje na 160 - 490 metrov pri absolútnej magnitúde 20,4.
Perihéliom prejde pred vianocami 20. decembra 2018 vo vzdialenosti 0.61 AU.V súčasnej dobe sa asteroid nachádza v južných častiach súhvezdia Eridanus a presúva sa ďalej južným smerom.
V dobe najväčšieho priblíženia okolo 5. novembra sa bude jasnosť objektu pohybovať okolo 14.5 mag. avšak jeho deklinácia presiahne -60° a bude pozorovateľný iba z južných zemepisných šírok.


Najjasnejšie galaxie, ktoré sú pozorovateľné z naších zemepisných šírok M31, M33 majú veľmi dobré podmienky na pozorovanie, najlepším prístrojom je tmavá obloha v kombinácii s triedrom....

Canon 450Da Canon 1,8/50 cl. 3,5 8.10.2018 20h15m seč 24x360 s. 800 ASA
Galaxie M31 a M33
Canon 6Da Sigma 2,8/150 cl. 4,5 10.10.2018 18h54m 26x250 s.1600 ASA
Galaxia M31
Canon 6Da Sigma 2,8/150 cl. 4,5 13.10.2018 23h05m 30x250 s.1600 ASA
Galaxia M33
Canon 450Da Biometar 2,8/50 cl. 4,5 15.10.2018  20h47m seč 28x360 s. 800 ASA
Južná časť súhvezdia Cetus, hviezda β Cet a južne galaxia NGC 247 - jasnosť ~ 9 mag.


štvrtok, októbra 25, 2018

Kométa - asteroid C/2017 U7 - A/2017 U7 na hyperbolickéj dráhe.

 NASA JPLC/2017 U7 je kométa na hyperbolickej dráhe zo začiatku klasifikovaná ako asteroid A/2017 U7 pohybujúci sa po hyperbolickej dráhe.Prvý krát pozorovaný 29. októbra 2017 na observatóriu PansTARRS Haleakala, Havajské ostrovy - USA vo vzdialenosti 7,8 AU  iba  desať dní po pozorovaní zatiaľ jediného medzihviezdneho asteroidu 1I/2017 U1 (Oumuamua).
Priemer telesa sa odhaduje na niekoľko desiatok kilometrov pri absolútnej magnitúde 10,6 mag.
 Aj keď v súčasnosti nie je C/2017 U7 gravitačne viazaná na slnečnú sústavu, s veľkou pravdepodobnosťou to nebude medzihviezdny nomád ako  1I/2017 U1 (Oumuamua) ale je to skôr relatívne mladý objekt s Oortovho oblaku vzďaľujúci sa  na ~ 16 000 AU od Slnka s obežnou dobou okolo 760 000 rokov.
Perihéliom prejde 11. septembra 2019 vo vzdialenosti 6.42 AU, 18. mája 2020 sa kométa priblíži 1,66 AU k Jupiteru a tento gravitačný kopanec  vygeneruje  zmenu dráhy s hyperbolickou excentricitou 1,003.
V súčasnej dobe nájdeme kométu na južnej oblohe v súhvezdí Žeriava  s jasnosťou okolo 17,5 mag. ktorá by sa  okolo prechodu perihéliom na budúci rok mohla dostať na hranicu 16 mag.Objekt sa bude nachádzať stále v súhvezdí Žeriava.

sobota, októbra 20, 2018

Perzeus

 4. X 2018, Canon 450 Da, Canon 1,8/80 cl. 4,5  21h22m seč, 28x360 s. 800 ASA Perzeus je výrazné súhvezdie  severnej oblohy, ktoré sčasti nezapadá - je cirkumpolárne.Nachádza sa juhovýchodným smerom od Casiopei a východne od Andromédy.Koncom októbra a začiatkom novembra prechádza okolo polnoci nadhlavníkom.
Meno hviezdneho zoskupenia pochádza so starogréckych bájí a povestí a predstavuje hrdinu Perzea - Diovho syna.Jasné hviezdy vytvárajú na oblohe nepravidelný obrazec predstavujúci muža s mečom, štítom a hlavou Gorgony Medúzy v ruke.
Najjasnejšiou hviezdou súhvezdia je  α Per Mirphak, obklopuje ju otvorená hviezdokopa Melotte 20 a je jej súčasťou.Asi najznámejšou hviezdou súhvezdia je β Per Algol.Táto jasná premenná hviezda známa už v staroveku je zákrytovou hviezdou a jej meno označuje celú skupinu - premenné hviezdy typu Algol.Arabské pomenovanie   Ras al Ghúl , hebrejské  Rosh ha Satan  znamená diablova hlava - priliehavé meno pre hviezdu, ktorá mení jasnosť.
Há a Chí, NGC 869 NGC 884 alebo Dvojitá hviezdokopa  je zoskupenie jasných hviezd viditeľných aj voľným okom v severnej časti súhvezdia, na pozorovanie sa doporučuje širokoúhly ďalekohľad.

  13. X 2018, Canon 6Da, Sigma 2,8/150 cl. 4,5  21h02m seč, 24x240 s. 1600 ASANGC 1499 - California je rozsiahla emisná hmlovina viditeľná v plnej kráse iba na fotografii s rozmermi 145´x 40´.

 10. X 2018, Canon 6Da, Sigma 2,8/150 cl. 4,5  21h20m seč, 22x240 s. 1600 ASA


Juhozápadným smerom nájdeme hviezdu ό Per Atik a južne pod ňou hmlovinu IC 348.Táto hmlovina je akýmsi hviezdnym inkubátorom v ktorom sa práve formujú nové stálice.


 14. X 2018, Canon 6Da, Sigma 2,8/150 cl. 4,5  00h40m seč, 30x240 s. 1600 ASA

 

14. X 2018, Canon 6Da, Canon 1,8/50 cl. 4,5  20h36m seč, 20x240 s. 1600 ASA

streda, októbra 17, 2018

(433) Eros


 NASA JPL


(433) Eros objavil nemecký astronóm C.G. Witt na berlínskej hvezdárni Uránia 13. augusta 1898 .
Je to prvý objavený a druhý najväčší NEO asteroid s nepravidelným tvarom 34.4x11.2x11.2, rebríčku kraľuje 1036 Ganymed s priemerom 35km.
Je držiteľom viacerých prvenstiev - bol prvý asteroid, ktorý skúmal známy radar ARECIBO a taktiež bol prvým asteroidom, ktorý navštívila prieskumná sonda - NEAR SHOEMAKER.
Dráha teleso radí medzi krížičov Marsu - AMOR. Je to potencionálny zemský impaktor s dvojnásobnou veľkosťou ako teleso , ktoré vytvorilo kráter Chicxulub čiastočne zodpovedný za vymieranie dinosaurov.
Prechod perihéliom absolvuje až na budúci rok 1. februára 2019, avšak jeho jasnosť a geometrické podmienky priblíženia  umožňujú pozorovanie tohto zaujímavého objektu na našej oblohe už teraz.
V súčasnosti sa nachádza v súhvezdí Perzea a jeho jasnosťsa pohybuje okolo 11.2 mag.V poslednej októbrovej dekáde vstúpi do Žirafy, kde budeme môcť sledovať Eros až do konca decembra tohto roku kedy jeho jasnosť vystúpa až na 9 mag.

 NASA JPLKométa 21P/Giacobini–Zinner sa presunula na južnú oblohu a  koncom októbra už bude z naších zemepisných šírok nepozorovateľná.Jej miesto zaujala kométa 38P/Stephan-Oterma, ktorá síce nie je tak jasná - v súčasnej dobe okolo 10 mag, avšak  do konca novembra by mohla vystúpiť na hodnotu 9 mag.Kométu nájdeme do konca decembra v súhvezdí Blíženci.10. novembra večer nájdeme 38P/Stephan-Oterma 10´severovýchodne od známej planetárnej hmloviny NGC 2392 Eskymák.