Translate

piatok, júna 01, 2018

Letné súhvezdia

Skycharts Cartes du Ciel
Hlava Hada
Canon 450Da, Flektogon 2.4/35 mm, cl. 4.5, 19.05.2018, 22h40m seč, 38 x 300 s. 800 ASA,  Vixen Photoguider.

Had je letné súhvezdie rozprestierajúce sa okolo nebeského rovníka a celé viditeľné  nad obzorom v naších zemepisných šírkach. Tvoria ho dve oddelené  časti, Hlava Hada - Serpens Caput a Chvost Hada - Serpens Cauda, medzi ktorými sa nachádza súhvezdie Hadonosa. Hadonosa predstavuje v starovekých bájach Asklépios - boh lekárstva.Zobrazovaný ako muž s palicou, po ktorej sa vinie had, ktorý má predstavovať cestu k vyliečeniu. Symbol hada je dodnes používaný zdravotníkmi ako ich charakteristické poznávacie znamenie.
Západná časť súhvezdia - Hlava Hada sa nachádza na východ od Pastiera a Panny a kulminuje v máji okolo polnoci.
Najjasnejšou hviezdou je Unukalhai , Cor Serpentis, α Ser - oranžový obor s jasnosťou 2.6 mag. , ktorého sprevádza vo vzdialenosti 58´´ spolupútnik s jasnosťou 11.8 mag. 
β Serpentis je pekná dvojhviezda pre malý ďalekohľad, zložky o jasnostiach 3.7 a 9.7 mag. delí od seba vzdialenosť 30´´.
δ Serpentis je ďalšia pekná dvojhviezda tvorená párom opäť binárnych hviezd 4.2 a 5.2 mag. jasných so vzdialenosťou 4 oblúkové sekundy.

Skycharts Cartes du Ciel
Hlava Hada
Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 20.05.2018, 23h55 m seč, 5 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Najznámejším objektom v tomto súhvezdí je asi guľová hviezdokopa M5.Na tmavej oblohe je pozorovateľná aj voľným okom ako slabá rozmazaná hviezdička vedľa hviezdy 5 Serpentis.Jej celková jasnosť sa odhaduje na 6.65 mag. a priemer 26´.


Skycharts Cartes du Ciel
Severná časť Škorpióna

Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 21.05.2018, 00h31 m seč, 12 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Škorpión je veľmi zaujímavým a bohatým súhvezdím  na deep sky objekty, ktoré môžeme pozorovať od voľného oka až po veľké ďalekohľady so CCD kameramy.Žiaľ nachádza sa na južnej oblohe a jeho podstatná časť sa nachádza veľmi nízko nad južným obzorom.

β Sco, Graffias je viacnásobná hviezda, ktorej najjasnešie zložky sú  viditeľná aj v triedri s jasnosťami 2.9 a 5 mag.  13.5´´ ďaleko od seba.
M80 je guľová hviezdokopa s veľmi silnou koncentráciou viditeľná už v triédri s jasnosťou 7.3 mag. a priemerom 9´.


M4 je jasná veľká guľová hviezdokopa viditeľná južnejšie aj voľným okom. Jej jasnosť je 5,9 mag. a priemer 26´, nachádza sa asi 1° západne od hviezdy Antares. Paradoxne patrí medzi najmenšie a najviac rozptýlené guľové hviezdokopy, pretože sa však  nachádza veľmi blízko nás, na oblohe sa javí ako výrazný objekt.Skycharts Cartes du Ciel


Časť Strelca
Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 21.05.2018, 01h15 m seč, 15 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.
Strelec je jedno z najkrajších súhvezdí našej oblohy, žiaľ vrcholí v lete nízko nad južným obzorom a väčšina jeho objektov sa stráca v jeho opare.
M17, Omega je krásna plynová hmlovina, pomenoval ju J. Herschel, ktorému jej tvar pripomínal veľké písmeno Ω - Omega.
M18 malá otvorená hviezdokopa južne od M17, jasnosť okolo 7.5 mag.
M24 - hviezdny oblak v Strelcovi je komplex otvorených hviezdokôp viditeľný voľným okom, ktorý nie je gravitačne viazaný a predstavuje časť špirálneho ramena našej galaxie, ktoré je ohraničené tmavými  hmlovinami, na snímku viditeľné tmavé hmloviny B92 a B93.
Cez súhvezdie sa pohybuje najjasnejší asteroid Vesta a v dobe fotografovania - 21.05.2018  sa premietal pred tmavú hmlovinu B92, takže v nej vidíme jasnú hviezdu 6 mag. ktorá predstavuje planétku.


Žiadne komentáre: