Translate

utorok, októbra 29, 2013

Nové asteoridy 2013 UR3 a 2013 UQ4
       OrbitViewer Applet


MPEC 2013-U45 oznamuje objav nového asteoridu 2013 UR3  na 703 – Catalina Sky Survey.Je to NEO objekt s typom dráhy AMOR.Po publikovaní dráhových elementov pod označením UU079FA som urobil follow-up astrometriu diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T17 MPC Q62.Jasnosť pri pozorovaní ~ 17.4 M, vl.poh 1.7´´/1´, 322°.Zaujímavá dráha, skôr sa podobá na kométu z Jupiterovej rodiny.
      OrbitViewer Applet

MPEC 2013-U54 oznamuje objav nového asteoridu 2013 UQ4 . Objavený na 703 – Catalina Sky Survey.
Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením UU07A8A so urobil follw-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T31 MPC Q62 v Sidding Spring.Jasnosť pri pozorovaní ~19 M.Zaujímavý NEO objekt s dráhou  typu Centaur, 5.júla 2014 prejde perihéliom vo vzdialenosti 1.1 AU, 12. júla 2013 sa zároveň priblíži k Zemi na vzdialenosť 0.29 AU.Pozorovacie podmienky budú v týchto dňoch veľmi dobré, teleso bude mať vysokú deklináciu a  dosť pravdepodobné že sa začne chovať ako kométa, takže sa máme na čo tešiť.štvrtok, októbra 10, 2013

C/2012 S1 ISON


                                            9.X.2013, 3h32m , 7x300s.ED 80/600 red.0.5, HEQ-5   
9.X.2013, 3h38m selč 3x480 s Canon 450Dm,Sigma 2.8/150 cl.3.2 Vixen Photoguider

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                       10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                             +/-     +/-     +/-       +/-     +/-      +/-    N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2012 S1     09/10/2013 01:47:57  13.69  12.80  12.35  12.04   11.81   11.61   20.8   18.0   XXX
C/2012 S1     09/10/2013 01:47:57*  0.04   0.03   0.03   0.05   0.05   0.06     6      7.7     CMC

COMET         UTC                         DELTA    R     APER   Mag    AfRho    +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2012 S1     09/10/2013 01:47:57    1.91   1.49    14.43  13.21    408       18   2.611  XXX

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs


AfRho idex sa zmenšuje, kométa produkuje menej prachu, dominuje plazma a zelená farba....                          P/Encke 2P, 8.X.2013 2h15m selč,10x180 s.ED 80/600 red.0.5, HEQ-5C/2013 R1  LOVEJOY, 9.X.2013 2h44m selč 6x300s. ED 80/600 red.0.5, HEQ-5


COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                        10x10   20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR    SB   COD
COMET         UTC                              +/-     +/-     +/-      +/-    +/-      +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2013 R1     09/10/2013 00:54:49  13.12  12.22    11.77   11.47  11.26  11.08       39.4  18.2  XXX
C/2013 R1     09/10/2013 00:54:49*  0.04   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03      6   7.4      CMC

COMET         UTC                          DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2013 R1     09/10/2013 00:54:49    1.16     1.55  23.76   12.02    483    11  2.684  XXX

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
                            
                                 5.X.2013  30 x 480 s.Canon 450 Dm , Sigma 2.8/150 cl.3.2, Vixen Photoguider
                                                           California Nebula  NGC 1499                             9.X.2013  22 x 480 s.Canon 450 Dm , Sigma 2.8/150 cl.3.2, Vixen Photoguider
                                                                      Povozník - Aurigae

sobota, októbra 05, 2013

C/2012 S1 ISON


                                                5 x 300 s ED80+red 0.5  05.10.2013
COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                      10x10  20x20  30x30  40x40 50x50 60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                            +/-      +/-     +/-     +/-     +/-     +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2012 S1     05/10/2013 02:13:55  13.69  12.79  12.34  12.03  11.80  11.62     18.7  17.9    XXX
C/2012 S1     05/10/2013 02:13:55*  0.04   0.04   0.04   0.05   0.06   0.08     5    9.3     CMC

COMET         UTC                         DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2012 S1     05/10/2013 02:13:55    2.03   1.57   13.59  1 3.28     477    24      2.678    XXX

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs


Kométa sa dostala do elongácie dovoľujúcej jej pozorovanie aj v našich zemepisných šírkach, aj keď nasledujúci mesiac sa jej pozorovacie podmienky nezlepšia a ani nezhoršia, bude sa nachádzať okolo 50° západne od Slnka v Levovi a v najbližších dňoch 1° severne od planéty Mars, do konca mesiaca október prejde do súhvezdia Panna.16.X. ráno prejde dvojica Mars a C/2012 S1 ISON   blízko najjasnejšej hviezdy v súhvezdí Lev Regulus.Jasnosť kométy je dostatočná na pozorovanie aj malými ďalekohľadmi.                                                6 x 200 s ED80+red 0.5  05.10.2013

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                              10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-        N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
2P            05/10/2013 00:38:09  15.46  14.22  13.53  13.04  12.67  12.37   6.2  18.3  XXX
2P            05/10/2013 00:38:09*  0.09   0.06   0.09   0.09   0.08   0.07     6   6.4  CMC

COMET         UTC                   DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
2P            05/10/2013 00:38:09    1.85     2.72  14.92  14.74    308    49  2.488  XXX

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs


Ďalšou zaujímavou kométou na rannej oblohe je stará známa P/ENCKE, nájdeme ju v súhvezdí Rysa vo veľmi dobrých pozorovacích podmienkach, ktoré sa budú postupne zhoršovať ale najbližší mesiac by nemal byť problém vyhľadať túto kométu na rannej oblohe aj malým ďalekohľadom, jej jasnosť sa bude postupne  zvyšovať.


                                          4 x 300 s ED80+red 0.5  05.10.2013

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                        10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                               +/-     +/-    +/-     +/-     +/-     +/-       N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2013 R1     05/10/2013 01:19:15  13.43  12.50  12.04  11.74  11.53  11.35  23.3  17.6  XXX
C/2013 R1     05/10/2013 01:19:15*  0.06   0.03   0.04   0.06   0.06   0.06     4   7.2  CMC

COMET         UTC                       DELTA     R      APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2013 R1     05/10/2013 01:19:15    1.26   1.60  21.92     12.39    432    17  2.635  XXX

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Poslednou kométou dnešného výberu je horúca novinka C/2013 R1 LOVEJOY, objavená amatérskim astronómom Terrym Lovejoym z Austrálie.Kométa je v súčasnosti v Jednorožcovi a je pozorovateľná aj malými ďalekohľadmi.Jej pozorovacie podmienky a jasnosť sa budú zlepšovať a snáď bude viditeľná aj v triedroch.7.novembra ju nájdeme 1° od otvorenej hviedokopy Jasličky M44 v Rakovi.streda, októbra 02, 2013

2013 SU24MPEC 2013-S72 oznamuje objav nového asteoridu  2013 SU24.Spozorovaný na 703 – Catalina Sky Survey, po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením US3461 follow-up astrometria prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTeleskope T17.Maximálne priblíženie k Zemi 5.X.2013 vo vzdialenosti 5.14 LD.Veľkosť odhadovaná od 24 do 75 m.