Translate

streda, mája 16, 2018

Lýra


Canon 450Da, Super Reflecta 1.4/55 mm, cl. 3.5, 12.05.2018, 21h54m seč, 48 x 300 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Súhvezdie Lýry patrí medzi  letné súhvezdia, kulminuje začiatkom júla vysoko na južnom obzore a dotvára celkový pohľad na prázdninovú oblohu.Rozsahom je síce malé ale veľmi výrazné, nachádzajúce sa na  okraji Mliečnej cesty s veľmi jasnou hviezdou - Vega.Tá tvorí s hviezdami Deneb a Altair tzv. letný trojuholník, ktorý predstavuje dôležitú orientačnú pomôcku na letnej oblohe.Tvar súhvezdia pripomína hudobný nástroj - lýru starogréckeho speváka a hrdinu Orfea, známeho záchrannou misiou do podsvetia - cieľom bolo oslobodenie manželky Euridiky z rúk vládcu podsvetia Háda.
Vega, α Lyr je horúca biela hviezda, jej jasnosť sa mení v rozmedzí medzi −0.02  až  0.07 mag. - premenná hviezda typu Delta Scuti. Je druhou najjasnejšou hviezdou na severnej oblohe po hviezde Arcturus zo súhvezdia Pastier a piatou najjasnejšou na oblohe celkovo.
Sheliak, β Lyr je modelový  predstaviteľ zákrytových premenných hviezd, ktorých zložky majú eliptický tvar  - celá kategória nesie meno tejto stálice.
ε Lyr je dvojitou dvojhviezdou, ktorej vzdialenejšie zložky  208´´ ďaleko od seba dokáže na tmavej oblohe rozlíšiť aj oko človeka, malý trieder splní túto úlohu stopercentne avšak na rozlíšenie týchto dvojhviezd budeme potrebovať aspoň 10 cm ďalekohľad.
R Lyr je polopravidelná premenná hviezda - červený obor s jasnosťou okolo 4 mag.
RR Lyr  - premenná hviezda, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri určovaní vzdialeností vo vesmíre a práve vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam sa tieto stálice používajú ako štandartné sviečky.
M 57 - Prstenec je planetárna hmlovina, ktorej tvar pripomína skutočne prstienok prenesený na oblohu. Jasnosť okolo 9 mag., priemer ~ 1´, prstencový tvar hmloviny rozlíši aj malý ďalekohľad
Canon 450Da, Sigma 2.8/150 mm, cl. 3.5, 13.05.2018, 21h50m seč, 6 x 240 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Mapa zhotovená v programe Skycharts - Cartes du Ciel
 


Priblíženie asteroidu 2018 JX k Zemi 16. 05.  diaľkovo cez iTelescope T17. Vlastný pohyb planétky bol veľmi veľký a už pri 15 s. expozícii bol viditeľný pohyb telesa.


sobota, mája 12, 2018

Blízke priblíženie asteroidu 2010 WC9

 NASA JPL15. mája 2018  o 22h UT sa na vzdialenosť 0.53 LD ( 1 LD = 384 401 km, priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme)  - ~ 204 000 km  priblíži blízkozemský asteroid 2010 WC9. Objavený 30.11.2010 na observatóriu Mt. Lemmon Survey, je to objekt  NEO s dráhou typu APOLLO. V súčasnosti (12.05.)  je jeho jasnosť  okolo 17 mag. a pohybuje sa smerom na juh.V noci zo 14. na 15. mája môžeme pozorovať teleso v južnej časti súhvezdia Herkules, kde  jeho jasnosť dosiahne  14 mag.Večer  15. mája - 21h selč  bude deklinácia asteroidu  okolo  -30°  a bude sa stále zmenšovať.Pri maximálnom priblížení bude objekt pozorovateľný už iba z južných zemepisných šírok.             Date UT           Ra            Dec          Delta     r         el.       mag.  ´´/min    P.A.

2018 05 14 180000 16 47 32.6 +15 05 06   0.0087  1.017  140.6    14.8   19.26    183.9  
2018 05 14 190000 16 47 28.5 +14 45 07   0.0084  1.017  140.9    14.7   20.79    181.8   
2018 05 14 200000 16 47 27.7 +14 23 31   0.0081  1.017  141.2    14.6   22.45    179.3   
2018 05 14 210000 16 47 31.0 +14 00 11   0.0078  1.017  141.6    14.5   24.27    176.7   
2018 05 14 220000 16 47 39.3 +13 35 01   0.0075  1.017  141.9    14.4   26.28    174.2  
2018 05 14 230000 16 47 53.1 +13 07 50   0.0072  1.016  142.3    14.3   28.51    171.9  
2018 05 15 000000 16 48 12.6 +12 38 29   0.0069  1.016  142.6    14.2   31.00    169.9   
2018 05 15 010000 16 48 37.8 +12 06 43   0.0066  1.016  143.0    14.1   33.78    168.3   
2018 05 15 020000 16 49 08.5 +11 32 13   0.0063  1.016  143.5    14.0   36.89    167.3   
2018 05 15 030000 16 49 44.0 +10 54 36   0.0060  1.016  143.9    13.9   40.41    166.7   
2018 05 15 190000 17 03 08.3 -31 15 49   0.0016  1.012  155.5    10.7  526.05    176.0   
2018 05 15 200000 17 06 52.3 -40 55 12   0.0015  1.012  149.7    10.7  635.99    175.0   
2018 05 15 210000 17 13 38.4 -52 17 05   0.0014  1.012  141.0    10.8  729.13    173.3   
2018 05 15 220000 17 27 49.2 -64 44 39   0.0013  1.012  130.2    11.0  770.65    169.8    

Severná koruna, Cefeus


Canon 450Da, Super Reflecta 1.4/55 mm, cl. 3.5, 06.05.2018, 21h44m seč, 42 x 300 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.  

Severná koruna alebo Corona Borealis je malé avšak výrazné súhvezdie medzi Pastierom a Herkulom, na májovej oblohe upúta svojím výrazným tvarom..Predstavuje čelenku dcéry krétskeho kráľa Mínoa - Ariadny, ktorá podľa známej gréckej báje pomáhala antickému hrdinovi Téseovi.
Na tomto kúsku oblohy nenájdeme deep sky objekty, je však bohaté na  premenné hviezdy.Najznámejšou je R CrB - polopravidelná premenná hviezda, v súčasnej dobe sa jej jasnosť pohybuje okolo7 mag.Jej premennosť je zapríčinená oblakmi uhlíku obklopujúcimi hviezdu, ktoré občas hviezda vyvrhuje.Ďalšou zaujímavou premennou je T CrB. Patrí medzi tzv. rekurentné novy, pozorovali sa jej dve vzplanutia - 1866 a 1946.


                         Krivka premennej hviezdy R CrB vytvorená s pozorovaní od 02.04.2016.
 
Canon 450Da, Super Reflecta 1.4/55 mm, cl. 3.5, 07.05.2018, 21h30m seč, 50 x 300 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.  
Cefeus nájdeme najvýraznejšie žiariť na augustovej oblohe, aj keď patrý medzi cirkumpolárne súhvezdia a tie sú pozorovateľné počas celého roku.Pomenované je podľa etiópského kráľa Céfea, otca Andromédy a manžela Casiopeje, celú rodinku nájdeme na oblohe neďaleko od seba aj s Perzeom, ktorý Andromédu zachránil .
V súhvezdí sa nachádza veľa zaujímavých objektov, hmloviny ako IC 1396, NGC 7023, galaxia NGC 6946 - známa aj pod menom Ohňostroj - kvôli častému výskytu supernov.Otvorená hviezdokopa NGC 7510, ktorá sa nachádza blízko galaxie NGC 6946 a oba objekty nájdeme v zornom poli širokoúhlejšieho ďalekohľadu.

nedeľa, mája 06, 2018

Blízke priblíženie asteroidu (388945) 2008 TZ3


9. mája 2018 sa na vzdialenosť 6.5 LD  = ~ 2.5 mil. kilometrov priblíži asteroid (388945) 2008 TZ3.
Objavený na observatóriu Mt. Lemmon 6. októbra 2006.Typ jeho dráhy ho radí k rodine PHA APOLLO.
V súčasnej dobe nájdeme teleso na oblohe v súhvezdí Hydra južne od Panny, pohybuje sa priamo smerom na južnú oblohu  - poz uhol  ~ 180°  a  rýchlosť  27´´/1´ . Dnes večer (6. mája) je posledná šanca vidieť objekt aj menším ďalekohľadom z naších zemepisných šírok, jasnosť sa bude pohybovať okolo 13 mag.

mapa ukazuje pohyb asteroidu po jednej hodine od 21h seč - Skychart