streda, mája 29, 2019

Severná koruna, Herkules
Severná Koruna,Canon 450Da , Canon 1.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 39 x 300 s. 26.05. 2019 23h06m selč.

Severná Koruna je malé súhvezdie severnej oblohy, na západnej strane susedí s Pastierom, východne sa nachádza Herkules a z juhu zasahuje súhvezdie Hada. Vysoko nad južným obzorom ho môžeme pozorovať v máji, kedy má najlepšie pozorovacie podmienky z naších zemepisných šírok.
Tvar súhvezdia skutočne pripomína čelenku alebo korunu a podľa antickej mytológie skutočne predstavovala kráľovskú korunu Ariadny - dcéry kráľa Mínoa a manželky boha Dionýza.Tej Ariadny, ktorá so svojou niťou pomohla Théseovi zničiť Mínotaura.
Tvar koruny tvorí sedem hviezd, ktoré až na  α CrB s jasnosťou 2 mag. majú okolo 4 mag.
Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je Gemma - Drahokam, jej arabský názov  Alphekka.Táto biela hviezda s takmer trojnásobnou hmotnosťou ako Slnko je zákrytovou premennou typu Algol s periódou 17.4 dňa a zmenou jasnosti 0.1 mag.Je vzdialená okolo 75 sv. rokov a s veľkou pravdepodobnosťou vznikla spoločne s hviezdami súhvezdia Veľkého Voza - má podobný vek, rovnaký vlastný pohyb a vzdialenosť od Slnečnej sústavy.
Súhvezdie neoplýva jasnými deepsky objektami, poteší však oko pozorovateľa premenných hviezd.

Jednou z najznámejšich v súhvezdí je R CrB vzdialená viac ako 7000 sv. rokov.Táto nepravidelná premenná hviezda je prototypom celej skupiny pomenovanej ako inak - premenné typu RCrb.Jej hviezdna veľkosť maxime sa pohybuje okolo 6 mag. avšak v minime môže klesnúť pod 15 mag.Je to spôsobené oblakmi bohatými na uhlík, ktoré hviezda vyvrhuje a ktoré sú príčinou jej variability.
V premenárskych kruhoch je známa aj pod menom ,,Čadiaca hviezda´´ .V súčasnej dobe sa nachádza okolo maxima  jasnosti s magnitúdou  ~ 6 mag.

Pozorovania R CrB na Kysuckej Hvezdárni od 02.04.2016

Ďalšou zaujímavou premennou hviezdou v tomto súhvezdí je T CrB.Jej jasnosť obyčajne osciluje okolo 9 - 10 mag. avšak občas jej jasnosť dosiahne až 2 mag. Táto a jej ďalšie jej vlastnosti ju radia k tzv. rekurentným novám.Je  to tesná dvojhviezda pozostávajúca s červeného obra s hmotnosťou 0.7 slnka a bieleho trpaslíka s 1.35 hmotnosti slnka.Dochádza k prenosu hmoty s obra na trpaslíka, po prekročení kritickej hranice dôjde k prudkej termonukleárnej reakcii, vonkajšie vrstvy bieleho trpaslíka explodujú  a hviezda prudko zjasní a na oblohe môžeme pozorovať novu.

Pozorovania T CrB na Kysuckej Hvezdárni od 26.06.2016

Herkules, Canon 450Da , Canon 1.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 35 x 300 s. 24.05. 2019 22h06m selč.

Herkules je výrazné súhvezdie severnej oblohy, čiastočne cirkumpolárne.Rozkladá sa medzi Lýrou, Drakom, Hadonosom a Severnou Korunou. Podľa antickej mytológie je to syn pozemšťanky Alkmény a boha Dia.Aj keď bol syn boha, nebol nesmrteľný.Najpopulárnejší je pravdepodobne kvôli 12 úlohám, ktoré mal vyplniť v službách kráľa Augeia.
Najvýraznejšou časťou súhvezdia je centrálny štvorec, ktorý trochu pripomína kvetináč.Najznámejším objektom nachádzajúcim sa v Herkulovi je guľová hviezdokopa M13.Jej jasnosť a veľkosť ju radia k tým najväčším a najjasnejším na oblohe. Jej uhlová veľkosť 20´a jasnosť 5.8 mag. umožňujú nájsť hviezdokopu aj voľným okom na tmavej oblohe.Nájdeme ju v centrálnom trojuholníku medzi hviezdami η Her a ζ Her.Na rozloženie hviezdokopy na jednotlivé hviezdy potrebujeme ďalekohľad s priemerom minimálne 100 mm.
Ďalšia zaujímavá guľová hviezdokopa v Herkulovi je M92, aj keď patrí medzi tie jasnejšie a väčšie na oblohe, je trochu opomenutá, pretože sa na oblohe nachádza v oblasti bez jasnejších hviezd a je preto ju ťažšie vyhľadať ako M13. Dá sa pozorovať aj menšími ďalekohľadmi, na rozlíšenie guľovej hviezdokopy na jednotlivé hviezdy budeme však potrebovať teleskop s priemerom aspoň 150 mm.Žiadne komentáre: