sobota, januára 12, 2019

(6478) GaultJPL NASA
GUIDE 9

(6478) Gault je asteroid z vnútra hlavného pásu patriaci do rodiny Phocaea. Jeho priemer sa odhaduje na ~ 3.7 km.Objavili ho známi americký astronómovia manželia Shoemakerovci  na observatóriu Palomar v Kalifornii 12. mája 1988. Pomenovaný bol po americkom planetárnom geológovi Donaldovi Gaultovi.
V októbri 2018 sa stal pravdepodobne cieľom impaktora s odhadovaným priemerom väčším ako 500 m.CBET 4597 oznamuje pozorovanie kometárneho chvosta za asteroidom na observatóriu ATLAS.
11.01.2019 som urobil follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T63 MPC Q67 Siding Spring v Austrálii.Po sčítaní 6x120 s. expozícií cez medián a premeraní výsledného  obrazu bol na fotografii zreteľný chvost o dĺžke 4´ v pozičnom uhle 293°. Jasnosť asteroidu sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 17.8 mag.
Nájdeme ho v súhvezdí Hydra odkiaľ sa pomalým vlastným pohybom presunie začiatkom februára do Sextantu. V tomto súhvezdí dosiahne v polovici marca aj maximálnu jasnosť  ~ 16 mag.
Je to objekt vhodný pre pozorovanie väčšími ďalekohľadmi vybavenými CCD kamerami.štvrtok, januára 03, 2019

Nová kométa C/2018 Y1 (Iwamoto)


 MPEC 2018-Y52 oznamuje objav novej kométy C/2018 Y1 (Iwamoto). Kométu prvý krát pozoroval 18. decembra 2018 japonský astronóm Masayuki Iwamoto,  spoluobjaviteľ  kométy C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) a objaviteľ kométy C/2013 E2 (Iwamoto).
V súčasnej dobe sa kométa nachádza na južnej oblohe v súhvezdí Hydry - jej jasnosť je okolo
 12mag. , a je pozorovateľná ráno nízko nad obzorom. Pozorovacie podmienky sa však budú zlepšovať, kométa sa pohybuje severozápadným smerom a začiatkom februára  jej deklinácia bude  okolo ~ - 12° a nad obzor sa dostane už okolo 22 h seč.  v súhvezdí Panny.
 Maximálnu jasnosť ~  8 mag. dosiahne okolo 12. februára v súhvezdí Leva. 
Bude sa presúvať oblasťami bohatými na galaxie , 3. februára bude kométa 3.5° severne od známej galaxie M104 Sombréro a večer 10. februára nájdeme kométu 40´ južne od galaxie M95 v Levovi.
 Mapky sú zhotovené v programe Skychart Cartes du Ciel a ukazujú polohu kométy večer 21h Seč.utorok, decembra 11, 2018

Orión


Canon 450Da , Canon 2.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 28 x 240 s. 5.12. 2018 21h45m seč.

Orión patrí  medzi najkrajšie súhvezdia zimnej oblohy.Rozprestiera sa južne od Býka a Blížencov v okolí rovníka a je preto pozorovateľný prakticky na celej Zemi.Jeho tvar evokuje v predstavách skôr letiaceho motýľa ako hrdinu z gréckých bájí Orióna.Údajne jednou z príčin jeho smrti bol štipanec od škorpióna a aj z tohoto dôvodu sa obe súhvezdia na oblohe vyhýbajú, vždy keď je jedno nad obzorom,  druhé je pod ním.
Najstaršie historické záznamy  z Mezopotámie hovoria o tomto výraznom zoskupení jasných hviezd ako  o Gigamešovy - slávnom to hrdinovy Eposu o Gigamešovy.Súhvezdie predstavuje Gilgameša - URU-AN-NA - Svetlo neba, ako bojuje s býkom -  naše súčasné súhvezdie Býka.Najznámejšie atribúty   URU AN-NA bol luk v ľavej ruke Gilgameša, sekera v jeho pravej časti a meč visiaci z pásu.Časom so slovného spojenia   URU-AN-NA vzniklo pomenovanie Orión.


Súhvezdie sa rozkladá na okraji Mliečnej cesty a preto obsahuje veľa zaujímavých objektov vhodných na pozorovanie voľným okom, ďalekohľadom, prípadne pre objektív fotoaparátu.
Severne od Oriónovho pásu svieti jasná načervenalá hviezda Betelgeuze α Ori, je to polopravidelná premenná hviezda s amlitúdou ~ 0.3 - 1.2 mag. možno v maxime môže byť najjasnejšou hviezdou súhvezdia.S fyzikálneho hľadiska je to červený nadobor, horúci kandidát na explóziu supernovy v najbližšej budúcnosti.Jeho relatívne blízka vzdialenosť ~ 500 sv. rokov   by spôsobila, že po výbucu by sme na mieste Betelgeuze videli novú hviezdu s jasnosťou ~ -12 mag.  a na oblohe by sme mali  objekt, ktorý by žiaril ako  Mesiac v splne.
Najjasnejšou hviezdou zoskupenia je Rigel  β Ori - modrobiely nadobor s jasnosťou 0.12 mag. a leží južne od Oriónovho pásu. 
 Oriónov pás je veľmi nápadná trojica skoro rovnako jasných hviezd, pás sa nachádza v okolí rovníka a rozdeľuje súhvezdie na severnú a južnú časť a je to aj dobrý orientačný obrazec. Prvá hviezda zľava je Alnitak ζ Ori, uprostred je Alnilam ε Ori a napravo Mintaka δ Ori.
Južne od Oriónovho pásu nájdeme aj voľným okom viditeľnú Veľkú hmlovinu v Orióne - M42 a niekedy sa tomuto objektu hovorí Oriónov meč, prípadne zobrazuje pošvu na jeho meč.Pohľad aj malým ďalekohľadom nám ukáže detaily hmloviny a aj zoskupenie hviezd Trapéz.Je to najbližšia oblasť od Zeme, kde prebieha tvorba hviezd. Fotografia dlhšou expozíciou na tmavej oblohe nám ukáže celý komplex hmlovín súvisiacich s týmto objektom.
M43 je prachoplynová hmlovina severne od M42 s ktorou fyzicky súvisí.
M78 je jedne z najjasnejších reflexných hmlovín na oblohe, leží ~ 3.5°východne od hviezdy Mintaka, dá sa pozorovať aj malými ďalekohľadmi avšak fotografia nám ukáže celú hmlovinu v plnej kráse.
 IC 434 je jasná hmlovina rozkladajúca sa južným smerom od  hviezdy Alnitak, tvorí pozadie pre jednu z najznámejších tmavých hmlovín   - Konská hlava - taktiež vďačný námet pre astronomickú fotografiu. 
Barnardov oblúk - emisná hmlovina obopínajúca celé súhvezdie, jej priemer je viac ako 10° a je súčasťou komplexu hmlovín v Oriónovi.Objavil ju priekopník astronomickej fotografie E.E.Barnard a je viditeľná na fotografiách
Meissa λ Ori  predstavuje v obrazci súhvezdia hlavu Orióna  a je obklopená hmlovinou viditeľnou na fotografiách o ktorej sa predpokladá, že by mohla byť pozostatok po supernove typu II, ktorá explodovala v dávnej minulosti.Progenitor supernovy by mohol byť bývalým súpútnikom Meissy.Čiastočne by sa vysvetlili aj vzájomné gravitačné pôsobenia hviezd v oblasti.

 Posledné fotografie kométy 46P/Wirtanen z 2018 roku.....


13.12.2018 Canon 450d, Flektogon 2,8/20 cl. 4.5 1x30 s.800 ASA.

13.12.2018 Canon 450d, Canon 2,8/50 cl.3.5 3x240s. 800 ASA.