nedeľa, júna 24, 2018

Hadonos - Strelec19. 06. 2018 22h 38m UT 14x240s, Sigma 2.8/150, cl.5 Canon 6Da. 1600ASACelkový pohľad na oblasť Strelec - Hadonos 

20. 06. 2018 22h 52m UT 12x180s, Canon 2.8/50, cl.4.5 Canon 6Da. 1250ASA
Nad južným obzorom kulminuje v strede noci asi najzaujímavejšie ekliptikálne súhvezdie - Strelec. Slnko okolo 21. decembra v ňom dosahuje najnižsiu deklináciu z pohľadu našej zemepisnej šírky -23,4° a tejto udalosti hovoríme zimný slnovrat.Patrí medzi dve súhvezdia zvieratníka spolu so Škorpiónom, ktoré u nás nevystupujú celé nad obzor.Smerom k Strelcovi sa nachádza jadro našej Galaxie,aj keď neobsahuje jasné hviezdy nájdeme tu 16 % objektov Messierovho katalógu a veľké množstvo hmlovín, premenných hviezd, guľových a otvorených hviezdokôp.Na prvý pohľad pripomína čajník.

Jedny z najzaujímavejších objektov súhvezdia sú hmloviny M8 - Lagúna a M20 - Triffid.Vzájomne sú vzdialené od seba okolo 1.5° a Slnko prechádza medzi nimi práve v dobe zimného slnovratu.
V súčasnej dobe nájdeme v týchto miestach aj najjasnejší asteroid našej oblohy (4) Vesta.Jeho magnitúda sa pohybuje okolo 5.4 mag. a na nepresvetlenej oblohe sa dá pozorovať aj voľným okom.
21. júna absolvovalo naše Slnko letný slnovrat a nachádza sa práve na opačnej strane oblohy v Blížencoch, pre nás to znamená, že deň sa bude skracovať a noc predlžovať a to znamená, že v júli a auguste budeme mať o trochu väčšiu šancu pozorovať túto nádhernú časť letnej oblohy.19. 06. 2018 22h 08m UT 6x240s, Sigma 2.8/150, cl.5 Canon 6Da. 1600ASA

Okolo 19. júna 2018 prechádzala okrajovými časťami známej hmloviny NGC 7000 Severná Amerika
kométa 21P/Giacobini-Zinner. Jej jasnosť sa pohybuje okolo 12 mag.a stále stúpa. 07. 06. 2018 23h 48m UT 8x120s, Sigma 2.8/150, cl.3.5 Canon 6Da. 1250ASA

Oblasť v súhvezdí Hadonosa so známou Barnardovou hviezdou.


20. 06. 2018 00h 02m UT 3x240s, Sigma 2.8/150, cl.5 Canon 6Da. 1600ASA

Oblohe východne od Strelca kraľuje červená planéta Mars blížiaca sa do opozície, ktorá nastane 27. júla, jej jasnosť je v súčasnosti -1.8 mag a v opozícii stúpne na  -2.8 mag.
nedeľa, júna 10, 2018

Nová kométa C/2018 L2 (ATLAS), Škorpión, Strelec

 NASA JPL


MPEC 2018-L37 oznamuje objav novej kométy  C/2018 L2 (ATLAS). Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A1077xy som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope  T33 MPC Q62.Zaujímavosťou bolo, že teleso po objave zaradené medzi asteroidy, aj pri astrometrii som spozoroval asi 30´´ kómu s 35´´ chvostom, žiaľ mal som málo záberov na spoľahlivú identifikáciu.
V súčasnosti sa nachádza na južnej oblohe v súhvezdí Centaurus a pohybuje sa severným smerom.Na prelome rokov 2018/2019 by mohla kométa prekročiť 14 mag. a bude sa pohybovať cez súhvezdia Herkules. Šíp a Líštička.


                   Škorpion    Canon 6D  Sigma 2,8/150 cl. 3,5 7.6. 21h56m  UT 15x120 s. 1250 ASA

Južný obzor patrí  cez júnové večery Škorpiónovy, nesmelo vykukuje hlavu z oparov nad južným horizontom ale keď sa mu to podarí, stojí to za to, nádherné zvieratníkové súhvezdie s množstvom zaujímavých deep sky objektov.Canon 450Da, 4. jún 2018, 20h32m UT 11x60s. 800ASA, Sigma 2,8/150, cl. 3.5
                                                          Canon 6D, Sigma 2,8/150 cl. 3,5 7.6. 2018 23h02m UT 4x120 s.

Jupiter sa pohybuje vo Váhach severne od hviezdy severne od dvojhviezdy α Lib - Zuben Elgenubi.Pohyb planéty s rozdielom troch dní.
                      Strelec     Canon 6D  Sigma 2,8/150 cl. 3,5 7.6.2018 23h10m  UT 16x120 s.

Strelec kráča v Škorpiónových stopách a na jeho nádheru môžeme sledovať už teraz v ranných hodinách, lepšie to bude po slnovrate a postupnom predlžovaní aj astronomickej noci.Vľavo dole pri okraji je guľová hviezdokopa M22 a severozápadne planéta Saturn.


          Saturn Canon 450Da, 4. jún 2018, 21h55m UT 6x120s. 800ASA, Sigma 2,8/150, cl. 3.5

piatok, júna 01, 2018

Letné súhvezdia

Skycharts Cartes du Ciel
Hlava Hada
Canon 450Da, Flektogon 2.4/35 mm, cl. 4.5, 19.05.2018, 22h40m seč, 38 x 300 s. 800 ASA,  Vixen Photoguider.

Had je letné súhvezdie rozprestierajúce sa okolo nebeského rovníka a celé viditeľné  nad obzorom v naších zemepisných šírkach. Tvoria ho dve oddelené  časti, Hlava Hada - Serpens Caput a Chvost Hada - Serpens Cauda, medzi ktorými sa nachádza súhvezdie Hadonosa. Hadonosa predstavuje v starovekých bájach Asklépios - boh lekárstva.Zobrazovaný ako muž s palicou, po ktorej sa vinie had, ktorý má predstavovať cestu k vyliečeniu. Symbol hada je dodnes používaný zdravotníkmi ako ich charakteristické poznávacie znamenie.
Západná časť súhvezdia - Hlava Hada sa nachádza na východ od Pastiera a Panny a kulminuje v máji okolo polnoci.
Najjasnejšou hviezdou je Unukalhai , Cor Serpentis, α Ser - oranžový obor s jasnosťou 2.6 mag. , ktorého sprevádza vo vzdialenosti 58´´ spolupútnik s jasnosťou 11.8 mag. 
β Serpentis je pekná dvojhviezda pre malý ďalekohľad, zložky o jasnostiach 3.7 a 9.7 mag. delí od seba vzdialenosť 30´´.
δ Serpentis je ďalšia pekná dvojhviezda tvorená párom opäť binárnych hviezd 4.2 a 5.2 mag. jasných so vzdialenosťou 4 oblúkové sekundy.

Skycharts Cartes du Ciel
Hlava Hada
Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 20.05.2018, 23h55 m seč, 5 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Najznámejším objektom v tomto súhvezdí je asi guľová hviezdokopa M5.Na tmavej oblohe je pozorovateľná aj voľným okom ako slabá rozmazaná hviezdička vedľa hviezdy 5 Serpentis.Jej celková jasnosť sa odhaduje na 6.65 mag. a priemer 26´.


Skycharts Cartes du Ciel
Severná časť Škorpióna

Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 21.05.2018, 00h31 m seč, 12 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Škorpión je veľmi zaujímavým a bohatým súhvezdím  na deep sky objekty, ktoré môžeme pozorovať od voľného oka až po veľké ďalekohľady so CCD kameramy.Žiaľ nachádza sa na južnej oblohe a jeho podstatná časť sa nachádza veľmi nízko nad južným obzorom.

β Sco, Graffias je viacnásobná hviezda, ktorej najjasnešie zložky sú  viditeľná aj v triedri s jasnosťami 2.9 a 5 mag.  13.5´´ ďaleko od seba.
M80 je guľová hviezdokopa s veľmi silnou koncentráciou viditeľná už v triédri s jasnosťou 7.3 mag. a priemerom 9´.


M4 je jasná veľká guľová hviezdokopa viditeľná južnejšie aj voľným okom. Jej jasnosť je 5,9 mag. a priemer 26´, nachádza sa asi 1° západne od hviezdy Antares. Paradoxne patrí medzi najmenšie a najviac rozptýlené guľové hviezdokopy, pretože sa však  nachádza veľmi blízko nás, na oblohe sa javí ako výrazný objekt.Skycharts Cartes du Ciel


Časť Strelca
Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 21.05.2018, 01h15 m seč, 15 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.
Strelec je jedno z najkrajších súhvezdí našej oblohy, žiaľ vrcholí v lete nízko nad južným obzorom a väčšina jeho objektov sa stráca v jeho opare.
M17, Omega je krásna plynová hmlovina, pomenoval ju J. Herschel, ktorému jej tvar pripomínal veľké písmeno Ω - Omega.
M18 malá otvorená hviezdokopa južne od M17, jasnosť okolo 7.5 mag.
M24 - hviezdny oblak v Strelcovi je komplex otvorených hviezdokôp viditeľný voľným okom, ktorý nie je gravitačne viazaný a predstavuje časť špirálneho ramena našej galaxie, ktoré je ohraničené tmavými  hmlovinami, na snímku viditeľné tmavé hmloviny B92 a B93.
Cez súhvezdie sa pohybuje najjasnejší asteroid Vesta a v dobe fotografovania - 21.05.2018  sa premietal pred tmavú hmlovinu B92, takže v nej vidíme jasnú hviezdu 6 mag. ktorá predstavuje planétku.