streda, júna 19, 2019

Nový asteroid 2019 LZ4MPEC 2019-M14 oznamuje objav nového asteroidu 2019 LZ4.Prvý krát pozorovaný na observatóriu Palomar Mountain - ZTF MPC I41 8. júna 2019.Jasnosť objektu pri objave dosahovala menej ako 14 mag. čo je  v dosahu amatérskych ďalekohľadov.Po publikovaní dráhových elementov telesa som urobil 9. júna 2019 follow-up astrometriu telesa prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T21 MPC H06.Jasnosť asteroidu klesla v dobe astrometrie pod  14 mag. a jeho vlastný pohyb bol 25´´ /1´.V súčasnosti je teleso slabšie ako 19 mag. a našli by sme ho v súhvezdí Strelca.
Dráha asteroidu v slnečnej sústave ho charakterizuje  ako objekt, ktorý patrí do skupiny asteroidov ATEN.Tie sú krížičmi dráhy Zeme, v perihéliu sa dostávajú k Slnku bližšie ako naša planéta a ich obežná doba je kratšia ako jeden rok.Sú to často blízkozemské asteroidy a PHA asteroidy.


štvrtok, júna 06, 2019

Júnová obloha

 Canon 77D, Canon 18 - 55 mm, 18 mm, 15 s.

Cartes du Ciel - Hadonos


Hadonos,Canon 450Da , Flektogon 2.8/20 cl. 4.5, 800 ASA, 35 x 240 s. 31.05. 2019 23h10m selč.


Nočnej júnovej oblohe kraľuje Jupiter, ktorý sa nachádza v južných častiach súhvezdia Hadonosa, 10. júna bude v opozícii so Slnkom a je pozorovateľný celú noc ako výrazný jasný objekt s jasnosťou - 2.6 mag.Práve prechádza hustými oblasťami Mliečnej dráhy, ktoré su prerušované tmavými hmlovinami.Toto 13 znamenie zvieratníka v ktorom sa Slnko nachádza medzi 30.11. až 17.12. astrológovia v minulosti medzi zvieratníkové súhvezdia nezaradili.V antickej mytológii predstavuje syna boha Apolóna Asklépia, ktorý sa stal známym lekárom.Na oblohe drží v rukách hada, ktorý mu pomáhal zbierať liečivé rastliny.
Súhvezdie je bohaté  na deep sky objekty, ktoré je možné pozorovať aj menšími ďalekohľadmi, nájdeme tu veľa guľových hviezdokôp, napr. M10 a M12, difúzne hmloviny, tmavé hmloviny a otvorené hviezdokopy.

 Jupiter,Canon 450Da , Canon 2.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 36 x 240 s. 03.06. 2019 23h00m selč.

 Jupiter,Canon 450Da , Sigma 2.8/150 cl. 3.5, 800 ASA, 11 x 240 s. 03.06. 2019 00h38m selč.


 Saturn, Canon 450Da ,Canon 2.8/50 cl. 3.5,, 800 ASA, 13 x 240 s. 05.06. 2019 00h11m selč.


streda, mája 29, 2019

Severná koruna, Herkules
Severná Koruna,Canon 450Da , Canon 1.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 39 x 300 s. 26.05. 2019 23h06m selč.

Severná Koruna je malé súhvezdie severnej oblohy, na západnej strane susedí s Pastierom, východne sa nachádza Herkules a z juhu zasahuje súhvezdie Hada. Vysoko nad južným obzorom ho môžeme pozorovať v máji, kedy má najlepšie pozorovacie podmienky z naších zemepisných šírok.
Tvar súhvezdia skutočne pripomína čelenku alebo korunu a podľa antickej mytológie skutočne predstavovala kráľovskú korunu Ariadny - dcéry kráľa Mínoa a manželky boha Dionýza.Tej Ariadny, ktorá so svojou niťou pomohla Théseovi zničiť Mínotaura.
Tvar koruny tvorí sedem hviezd, ktoré až na  α CrB s jasnosťou 2 mag. majú okolo 4 mag.
Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je Gemma - Drahokam, jej arabský názov  Alphekka.Táto biela hviezda s takmer trojnásobnou hmotnosťou ako Slnko je zákrytovou premennou typu Algol s periódou 17.4 dňa a zmenou jasnosti 0.1 mag.Je vzdialená okolo 75 sv. rokov a s veľkou pravdepodobnosťou vznikla spoločne s hviezdami súhvezdia Veľkého Voza - má podobný vek, rovnaký vlastný pohyb a vzdialenosť od Slnečnej sústavy.
Súhvezdie neoplýva jasnými deepsky objektami, poteší však oko pozorovateľa premenných hviezd.

Jednou z najznámejšich v súhvezdí je R CrB vzdialená viac ako 7000 sv. rokov.Táto nepravidelná premenná hviezda je prototypom celej skupiny pomenovanej ako inak - premenné typu RCrb.Jej hviezdna veľkosť maxime sa pohybuje okolo 6 mag. avšak v minime môže klesnúť pod 15 mag.Je to spôsobené oblakmi bohatými na uhlík, ktoré hviezda vyvrhuje a ktoré sú príčinou jej variability.
V premenárskych kruhoch je známa aj pod menom ,,Čadiaca hviezda´´ .V súčasnej dobe sa nachádza okolo maxima  jasnosti s magnitúdou  ~ 6 mag.

Pozorovania R CrB na Kysuckej Hvezdárni od 02.04.2016

Ďalšou zaujímavou premennou hviezdou v tomto súhvezdí je T CrB.Jej jasnosť obyčajne osciluje okolo 9 - 10 mag. avšak občas jej jasnosť dosiahne až 2 mag. Táto a jej ďalšie jej vlastnosti ju radia k tzv. rekurentným novám.Je  to tesná dvojhviezda pozostávajúca s červeného obra s hmotnosťou 0.7 slnka a bieleho trpaslíka s 1.35 hmotnosti slnka.Dochádza k prenosu hmoty s obra na trpaslíka, po prekročení kritickej hranice dôjde k prudkej termonukleárnej reakcii, vonkajšie vrstvy bieleho trpaslíka explodujú  a hviezda prudko zjasní a na oblohe môžeme pozorovať novu.

Pozorovania T CrB na Kysuckej Hvezdárni od 26.06.2016

Herkules, Canon 450Da , Canon 1.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 35 x 300 s. 24.05. 2019 22h06m selč.

Herkules je výrazné súhvezdie severnej oblohy, čiastočne cirkumpolárne.Rozkladá sa medzi Lýrou, Drakom, Hadonosom a Severnou Korunou. Podľa antickej mytológie je to syn pozemšťanky Alkmény a boha Dia.Aj keď bol syn boha, nebol nesmrteľný.Najpopulárnejší je pravdepodobne kvôli 12 úlohám, ktoré mal vyplniť v službách kráľa Augeia.
Najvýraznejšou časťou súhvezdia je centrálny štvorec, ktorý trochu pripomína kvetináč.Najznámejším objektom nachádzajúcim sa v Herkulovi je guľová hviezdokopa M13.Jej jasnosť a veľkosť ju radia k tým najväčším a najjasnejším na oblohe. Jej uhlová veľkosť 20´a jasnosť 5.8 mag. umožňujú nájsť hviezdokopu aj voľným okom na tmavej oblohe.Nájdeme ju v centrálnom trojuholníku medzi hviezdami η Her a ζ Her.Na rozloženie hviezdokopy na jednotlivé hviezdy potrebujeme ďalekohľad s priemerom minimálne 100 mm.
Ďalšia zaujímavá guľová hviezdokopa v Herkulovi je M92, aj keď patrí medzi tie jasnejšie a väčšie na oblohe, je trochu opomenutá, pretože sa na oblohe nachádza v oblasti bez jasnejších hviezd a je preto ju ťažšie vyhľadať ako M13. Dá sa pozorovať aj menšími ďalekohľadmi, na rozlíšenie guľovej hviezdokopy na jednotlivé hviezdy budeme však potrebovať teleskop s priemerom aspoň 150 mm.