utorok, decembra 11, 2018

Orión


Canon 450Da , Canon 2.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 28 x 240 s. 5.12. 2018 21h45m seč.

Orión patrí  medzi najkrajšie súhvezdia zimnej oblohy.Rozprestiera sa južne od Býka a Blížencov v okolí rovníka a je preto pozorovateľný prakticky na celej Zemi.Jeho tvar evokuje v predstavách skôr letiaceho motýľa ako hrdinu z gréckých bájí Orióna.Údajne jednou z príčin jeho smrti bol štipanec od škorpióna a aj z tohoto dôvodu sa obe súhvezdia na oblohe vyhýbajú, vždy keď je jedno nad obzorom,  druhé je pod ním.
Najstaršie historické záznamy  z Mezopotámie hovoria o tomto výraznom zoskupení jasných hviezd ako  o Gigamešovy - slávnom to hrdinovy Eposu o Gigamešovy.Súhvezdie predstavuje Gilgameša - URU-AN-NA - Svetlo neba, ako bojuje s býkom -  naše súčasné súhvezdie Býka.Najznámejšie atribúty   URU AN-NA bol luk v ľavej ruke Gilgameša, sekera v jeho pravej časti a meč visiaci z pásu.Časom so slovného spojenia   URU-AN-NA vzniklo pomenovanie Orión.


Súhvezdie sa rozkladá na okraji Mliečnej cesty a preto obsahuje veľa zaujímavých objektov vhodných na pozorovanie voľným okom, ďalekohľadom, prípadne pre objektív fotoaparátu.
Severne od Oriónovho pásu svieti jasná načervenalá hviezda Betelgeuze α Ori, je to polopravidelná premenná hviezda s amlitúdou ~ 0.3 - 1.2 mag. možno v maxime môže byť najjasnejšou hviezdou súhvezdia.S fyzikálneho hľadiska je to červený nadobor, horúci kandidát na explóziu supernovy v najbližšej budúcnosti.Jeho relatívne blízka vzdialenosť ~ 500 sv. rokov   by spôsobila, že po výbucu by sme na mieste Betelgeuze videli novú hviezdu s jasnosťou ~ -12 mag.  a na oblohe by sme mali  objekt, ktorý by žiaril ako  Mesiac v splne.
Najjasnejšou hviezdou zoskupenia je Rigel  β Ori - modrobiely nadobor s jasnosťou 0.12 mag. a leží južne od Oriónovho pásu. 
 Oriónov pás je veľmi nápadná trojica skoro rovnako jasných hviezd, pás sa nachádza v okolí rovníka a rozdeľuje súhvezdie na severnú a južnú časť a je to aj dobrý orientačný obrazec. Prvá hviezda zľava je Alnitak ζ Ori, uprostred je Alnilam ε Ori a napravo Mintaka δ Ori.
Južne od Oriónovho pásu nájdeme aj voľným okom viditeľnú Veľkú hmlovinu v Orióne - M42 a niekedy sa tomuto objektu hovorí Oriónov meč, prípadne zobrazuje pošvu na jeho meč.Pohľad aj malým ďalekohľadom nám ukáže detaily hmloviny a aj zoskupenie hviezd Trapéz.Je to najbližšia oblasť od Zeme, kde prebieha tvorba hviezd. Fotografia dlhšou expozíciou na tmavej oblohe nám ukáže celý komplex hmlovín súvisiacich s týmto objektom.
M43 je prachoplynová hmlovina severne od M42 s ktorou fyzicky súvisí.
M78 je jedne z najjasnejších reflexných hmlovín na oblohe, leží ~ 3.5°východne od hviezdy Mintaka, dá sa pozorovať aj malými ďalekohľadmi avšak fotografia nám ukáže celú hmlovinu v plnej kráse.
 IC 434 je jasná hmlovina rozkladajúca sa južným smerom od  hviezdy Alnitak, tvorí pozadie pre jednu z najznámejších tmavých hmlovín   - Konská hlava - taktiež vďačný námet pre astronomickú fotografiu. 
Barnardov oblúk - emisná hmlovina obopínajúca celé súhvezdie, jej priemer je viac ako 10° a je súčasťou komplexu hmlovín v Oriónovi.Objavil ju priekopník astronomickej fotografie E.E.Barnard a je viditeľná na fotografiách
Meissa λ Ori  predstavuje v obrazci súhvezdia hlavu Orióna  a je obklopená hmlovinou viditeľnou na fotografiách o ktorej sa predpokladá, že by mohla byť pozostatok po supernove typu II, ktorá explodovala v dávnej minulosti.Progenitor supernovy by mohol byť bývalým súpútnikom Meissy.Čiastočne by sa vysvetlili aj vzájomné gravitačné pôsobenia hviezd v oblasti.


piatok, decembra 07, 2018

Priblíženie kométy 46P/Wirtanen

 Canon 450 D, Canon 24-70 mm, 1x25 s. 5.12. 21h seč

Canon 450Da , Tair 4.5/300, 800 ASA,12x120 s. 5.12. 21h09m seč

Kométa 46P/Wirtanen sa rýchlo presúva na severnú časť oblohy a začína byť viditeľná aj voľným okom.Jej jasnosť sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 4 mag. a s veľkou pravdepodobnosťou sa ešte  o nejakú magnitúdu zvýši.12. decembra prejde kométa perihéliom a 16. decembra sa sa priblíži k Zemi  na 11.5 mil. kilometrov = 30LD = 0.0775 AU. Táto udalosť patrí medzi 10 s najmenšou vzdialenosťou od Zeme v modernej histórii .Odohrá sa iba štyri dni po prechode perihéliom a aktivita kométy v súčasnosti je oveľa vyššia ako u objektov s podobnou veľkosťou jadra.


Pohyb kométy cez súhvezdie Býka, poloha kométy o 22h seč. Cartes du  Ciel

Canon 450Da , Canon 2.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 10x240 s. 5.12. 19h31m seč

Canon 450Da , Sigma 2.8/150 cl. 3.5, 800 ASA, 10x180 s. 5.12. 20h18m seč

Medzi 14. a 18. decembrom sa bude kométa v súhvezdí Býka presúvať medzi otvorenými hviezdokopami Hyády a M45 Plejády.Dúfajme, že aktivita kométy zostane minimálne na rovnakej úrovni ako teraz a my budeme mať možnosť pozorovať tento zaujímavý objekt  voľným okom aj na viac svetelne znečistenej oblohe.


štvrtok, novembra 22, 2018

Zimné súhvezdia 6. XI. 2018  Canon 6Da  Canon 2.8/50 cl. 4,5 36 x 360 1600 ASALetné súhvezdia sa presunuli večer na západnú časť oblohy a nad východným obzorom môžeme sledovať ako Býk so svojou suitou stúpajú nezadržiteľne hore a oznamujú príchod Zimy, Persefona sa opäť vrátila načas do Hádovej ríše.....
Býk je výrazné súhvezdie severnej oblohy, patrí do  zvieratníka a Slnko v ňom trávi druhú polovicu mája a prvé dve dekády júna.V gréckej mytológii predstavuje Dia prevteleného do zlatého  býka ako unáša Európu.
V súhvezdí nájdeme dve veľmi jasné hviezdokopy - Hyády a Plejády - obe viditeľné voľným okom, patria medzi najznámejšie objekty na oblohe.

Hyády sú veľmi výrazné, táto trojúholníková zostava, ktorá sa rozkladá okolo oranžového Aldeberana je jedna z najväčších otvorených hviezdokôp na oblohe.Jej zdanlivý priemer  sa odhaduje na  ~ 3.5°, skutočný predstavuje  ~ 20 sv. rokov vo vzdialenosti 153 sv. rokov - jadro hviezdokopy.

  
Hyády 15.X.2018 Canon 450Da  Biometar  2,8/80 cl.4,5 25 x 240 s.800 ASA
 


Plejády, M45 je ďalší veľmi nápadný objekt v súhvezdí, podobne ako Hyády môžeme ich nájsť na oblohe voľným okom bez ďalekohľadu.Na pozorovanie je najvhodnejší trieder, prípadne malý ďalekohľad.Zdanlivý priemer  ~ 3° , skutočná vzdialenosť ~ 440 sv. rokov. Obklopená hmlovinou, tá je viditeľná na fotografiách cez bežné  digi zrkadlovky.


      Plejády 11.X 2018  Canon 6Da  Sigma 2.8/150 cl. 4,5 35 x 360 1600 ASA

NGC 1746 je otvorená hviezsokopa s priemerom 40´a jasnosťou 6.1 mag.Objekt vhodný pre ďalekohľady s väčším zorným poľom.
M1, Krabia hmlovina  je hmlistý obláčik na oblohe  s priemerom 5´x 3´, ktorý sa rozkladá ~ 1,2° severozápadne od hviezdy ζ Tau.Vznikol pri výbuchu supernovy, ktorá explodovala v roku 1054.Objekt je pozorovateľný aj menším ďalekohľadom vizuálne.

                       
         M1 Krabia hmlovina  21.IX.2018  NEWTON 254/1200  G2-8300 clear 1x  120 s.Povozník 10.XI. 2018  Canon 6Da  Canon 2.8/50 cl. 4,5 15 x 360 1600 ASA
Povozník je rozsiahle súhvezdie severnej oblohy, čiastočne cirkumpolárne.Leží severne od Býka a západne smerom od Perzea.
Najjasnejšou hviezdou zoskupenia je Capella - α Aur, tretia najjasnejšia hviezda severnej oblohy a šiesta najjasnejšia celkovo, v naších oblastiach cirkumpolárna, môžeme ju zahliadnuť nízko nad severným obzorom aj počas leta.
ε Aur je zákrytová premenná hviezda s najdlhšou známou periódou - 27.1 roka, jasnosť osciluje medzi 3.1 až 3.8 mag.
Súhvezdím prechádza Mliečna cesta, nie je tak výrazná ako jej letná časť pretože sa pozeráme na vonkajšie časti našej Galaxie priamo od stredu.To však neuberá na  na atraktivite celej oblasti.
Na snímkach zhotovených dlhšími expozíciami na tmavšej oblohe nájdeme hmlovinu IC 405 - známa tiež ako Flaming star, dopĺňa ju  IC410, ktorá leží neďaleko.
Táto oblasť je taktiež bohatá na otvorené hviezdokopy, nájdeme tu hneď tri z Messierovho katalógu -
M36,M37 a M38.Ležia neďaleko od seba a dajú sa pozorovať aj malými ďalekohľadmi.Labuť 11.XI. 2018  Canon 6Da  Canon 2.8/50 cl. 4,5 33 x 360 1600 ASARozhranie Býk, Orion, Povozník, Blíženci  11.XI. 2018  Canon 6Da  Canon 2.8/50 cl. 4,5 20 x 360 1600 ASA

Mapky boli zhotovené v programe Cartes du Ciel.Fotografie boli zhotovené fotoaparátom Canon 6D  a Canon 450D - oba bez UVIR cut filtra .Základné spracovanie flat dark bias v programe MRAW, skladanie v ImagePlus 3.0 a PS.