Translate

streda, júna 14, 2017

Letné kométyNočná obloha tento rok nemá jasnú kométu, ktorá by na prvý pohľad upútala oko astronóma, avšak za pomoci nenáročnej pozorovacej techniky môžeme sledovať pohyb troch relatívne jasných vlasatíc.Mesiac je po splne a nič nám nebráni, samozrejme okrem počasia zamerať našu pozornosť na ich putovanie oblohou.
Najjasnejšou a najlepšie pozorovateľnou kométou v súčasnej dobe je už pozorovateľom známa kométa C/2015 V2 JOHNSON.Jej jasnosť sa pohybuje okolo 7 mag. a je v maxime jasnosti  pri jej prechode perihéliom, ktorý absolvovala 12. júna.Zaujímavá je aj tým, že sa jedná o tzv. hyperbolickú kométu.Jej excentricita sa pohybuje okolo 1.0016891, to znamená, že teleso  opúšťa  slnečnú sústavu a vydáva  sa do medzihviezdeho priestoru.Objekt je slabší ako hovorili predpovede, avšak stále v dosahu malých ďalekohľadov a triedrov.
Večer po 22 h. selč. ju môžeme začať hľadať súhvezdí Pastiera a Panny, v prvej polovici noci kulminuje a má najlepšie podmienky na pozorovanie.Vlastným pohybom sa bude presúvať  južným smerom  súhvezdím Panny, v ktorom môžeme kométu pozorovať až do polovice júla, kedy sa začne strácať vo večernom súmraku.Na svojej ceste oblohou postretne celý rad galaxií, ktorými je toto súhvezdie povestné, môžeme sledovať ako sa  kométa pohybuje okolo podobných hmlistých objektov, až na to, že svetu trvalo  milióny rokov kým doletelo na našu Zem a dopadlo na sietnicu pozorovateľa.Druhou relatívne jasnou a už dlhšiu dobu známou kométou, tentoraz periodickou je 41P/Tuttle–Giacobini–Kresák.Jej obežná doba je 5.5 roka a  jej najväčšia jasnosť 6 mag.  pri tohtoročnom návrate do perihélia je už za nami avšak vďaka dobrým geometrickým podmienkam môžeme pozorovať tento zaujímavý objekt cez malé ďalekohľady aj teraz.V súčasnej dobe sa pohybuje jej magnitúda okolo 10 a klesá, stále je to však v dosahu našej pozorovacej techniky.
Nájdeme ju v súhvezdí Hadonosa 2° juhovýchodne od otvorenej hviezdokopy NGC 6633 (15.júl).Vlastným pohybom sa bude presúvať južným smerom cez husté oblasti Mliečnej dráhy do súhvezdia Hada - jeho chvosta.Tu ju môžeme sledovať do konca júna, kedy jej jasnosť klesne pod 13 mag a stane sa pozorovateľnou už iba vo väčších ďalekohľadoch.


Nasledujúcu jasnú kométu poznajú skôr pozorovatelia na južnej oblohe, ale vďaka svojmu vlastnému pohybu môžeme sledovať kométu C/2015 ER61 PanSTARRS aj na našej oblohe.Nájdeme ju na rannej oblohe v Baranovi.V tomto súhvezdí sa bude pohybovať až do konca júla.Jej ranná elongácia sa dramaticky meniť nebude avšak vďaka postaveniu ekliptiky v naších zemepisných šírkach budeme môcť pozorovať C/2015 ER61 v druhej polovici júla už po polnoci.V polovici  augusta nájdeme kométu pár oblúkových minút južne od Plejád - M45.Jej jasnosť sa pohybuje okolo 8 mag.,  v apríli prekonala výbuch, kedy  dosiahla 6 mag.Kométa bude pozorovateľná v dobrých podmienkach až do konca roku medzi Baranom a Býkom.Pozorovatelia vlastniaci ďalekohľady väčšie ako 20 cm, prípadne CCD kamery môžu skúsiť nájsť slabšie objekty pod 14 mag. C/2015 O1 PanSTARRS a C/2016 M1 PanSTARRS.Neoslnia svojou jasnosťou, ale vďaka ich vysokej deklinácii a priaznivým pozorovacím podmienkam budú dlhú dobu vhodné na vizuálne pozorovanie väčšími ďalekohľadmi prípadne fotografovanie CCD technikou.Kométu C/2015 O1 PanSTARRS môžeme sledovať celé leto v súhvezdí Herkules, C/2016 M1 PanSTARRS bude pozorovateľná až do konca roka  súhvezdiach Drak a Herkules a postupne sa presúva na južnú oblohu.Predpokladá sa, že dosiahne na budúci rok v lete 9 mag.Bude mať už zápornú magnitúdu avšak do konca mája 2018 ešte stále pozorovateľná z naších zemepisných šírok.
štvrtok, júna 01, 2017

Nové kométy P/2017 K3 (GASPAROVIC) a C/2017 K4 (ATLAS)

                                                                        NASA JPL

MPEC 2017-L03 oznamuje objav novej kométy P/2017 K3 (GASPAROVIC).Objavená chorvátskym astronómom Goranom Gašparovičom cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad  iTelescope.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením GG522C som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 MPC Q62.Jasnosť objektu pri pozorovaní ~ 18 mag. , vlastný pohyb 0.3´´/1´.
Je to krátkoperiodická kométa s obežnou dobou 12.8 roka, perihéliom prejde 2. júna 2017.Jej jasnosť dosahuje okolo  18 mag. a bude sa s najväčšou pravdepodobnosťou znižovať, je to teleskopický objekt pozorovateľný väčšími ďalekohľadmi so CCD kamerou.


                                                                       NASA-JPL

MPEC 2017-L04 oznamuje objav kométy C/2017 K4(ATLAS).Objavená na observatóriu ATLAS - Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System na HONOLULU - Havajské ostrovy.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 MPC Q62.Jasnosť telesa sa pohybovala v dobe pozorovania okolo 17mag.
Perihéliom prejde kométa 13. januára 2018 a jej jasnosť by sa mohla dostať pod hranicu 16 mag.


27. mája večer sa v súhvezdí Herkules stretli kométy 41P/TUTTLE-GIACOBINI-KRESAK a C/2015 O1 PanSTARRS.Ich vzdialenosť sa pohybovala pri minimálnom priblížení okolo 1° a obrazy oboch vlasatíc zachytil CCD snímač kamery G2-8300 cez Newton 150/750.Gif nám ukazuje pohyb oboch objektov z rozdielnou jasnosťou a priemerom, jasnejšia a väčšia 41P sa pohybuje pri ľavej polovici obrazu a slabšia a menšia C/2015 O1 - označená šípkou pre ľahšiu identifikáciu sa nachádza na pravom okraji hore.


Na letnej oblohe môžeme nájsť ďalšiu jasnú kométu, dostupnú na pozorovanie menšími ďalekohľadmi.Je to  C/2015 V2 Johnson a nachádza sa v súhvezdí Pastiera.V súčasnosti je to najjasnejšia kométa na oblohe - práve sa nachádza v maxime svojej jasnosti, odhady hovoria o 7.5 mag.Do konca júna  prejde z Pastiera do Panny a v strede júla ju nájdeme v južných častiach tohto jarného  súhvezdia.Kométa sa presunie z nočnej oblohy na večernú a pomaly prestane byť viditeľná z naších zemepisných šírok.

AF rhó  fotometria  ...:

OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                  10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                               +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2015 V2     15/05/2017 21:45:58  11.83  10.91  10.44  10.12   9.87   9.67  44.4  18.4  XXX
C/2015 V2     15/05/2017 21:45:58*  0.04   0.04   0.05   0.04   0.05   0.04     4   8.3  USN

                                                                                                         AFRHO         LOG
COMET         UTC                   DELTA    r    BOX "   MAG   RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2015 V2     15/05/2017 21:45:58    0.89   1.68  31.16  10.43   44   1433    32  3.156  XXX

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs