Translate

streda, októbra 26, 2022

Blízke priblíženie asteroidu 2022 UR4

 


 

20. októbra 2022 sa na vzdialenosť 0,04 LD alebo 15000 km.  k Zemi priblížil asteroid 2022 UR4. Objavený na observatóriu ATLAS-MLO, Mauna Loa v ten istý deň. Na Kysuckej hvezdárni MPC G02 sa mi ho podarilo pozorovať ešte pod provizórnym označením A10OBKV, pod ktorým figuroval na NEOCP. Maximálna rýchlosť custo trackingu montáže je 99,99´´/1´v oboch smeroch, takže som pri expozícii asteroidu používal aj ručné trackovanie.  MPEC 2022-U145 oznamuje jeho oficiálny objav. Jeho vlastný pohyb na oblohe sa neustále zväčšoval, v dobe pozorovania to bolo neuveriteľných 220´´/1´. Jasnosť kolísala od 15 mag. do takmer 13 mag. v perióde okolo 100 sekúnd. Z napozorovaných dát sa mi podarilo zhotoviť svetelnú krivku aj fázový diagram. Astrometria a fotometria asteroidu je spracovaná v  programe TYCHO.
pondelok, októbra 24, 2022

Follow-up astrometria 10/2022

 


Follow-up astrometria objektu  A10KLbh - 2022 TB1   s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 17 mag.  MPEC 2022 - T67  oznamuje objav nového asteroidu  2022 TB1


Follow-up astrometria objektu  A10KN8o - 2022 TG1  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 17 mag. MPEC 2022 - T73  oznamuje objav nového asteroidu  2022 TG1
Follow-up astrometria objektu  C37C661 - 2022 TY1  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 17 mag. MPEC 2022 - T92  oznamuje objav nového asteroidu  2022 TY1 .Follow-up astrometria objektu  C84KHU2 - 2022 TZ1  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18 mag. MPEC 2022 - T93  oznamuje objav nového asteroidu  2022 TZ1
Follow-up astrometria objektu  7CUG001 - 2022 TV2  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 19 mag. MPEC 2022 - U07  oznamuje objav nového asteroidu  2022 TV2 .Follow-up astrometria objektu  7CUG002 - 2022 TW2  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18 mag. MPEC 2022 - U08  oznamuje objav nového asteroidu  2022 TW2 .Follow-up astrometria objektu  A10OgrE - 2022 UE  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18 mag. MPEC 2022 - U15  oznamuje objav nového asteroidu  2022 UE
Follow-up astrometria objektu  A10Ogry - 2022 UN  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 17 mag.  MPEC 2022 - U23  oznamuje objav nového asteroidu  2022 UNFollow-up astrometria objektu  C85KY72 - 2022 UF  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18 mag.  MPEC 2022 - U16  oznamuje objav nového asteroidu  2022 UF . 
Follow-up astrometria objektu  Sar2623 - 2022 UD  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 19 mag. MPEC 2022 - U14  oznamuje objav nového asteroidu  2022 UD .