Translate

sobota, mája 25, 2013

Blízke priblíženie asteoridu 285263 1998 QE2Asteorid 1998 QE2 bol objavený na Massachusetts Institute of Technology Lincoln Near Earth Asteroid  Research - LINEAR 19.8.1998.Taktiež sa stal cieľom  pozorovania Spitzerovho vesmírneho ďalekohľadu, dáta z tohto výzkumu spresnili priemer asteoridu na 2.7 km pri albede 0.06.Stane sa taktiež objektom pozorovania Goldstonského radaru.

Maximálne priblíženie nastane 31.5. 2013 o 21 UT vo vzdialenosti 15.2 LD.( Lunar distances - 384000 km)
alebo 0.0392 AU.V tomto čase dosiahne maximálmu jasnosť 10.8 M.

Pokúsil som sa o astrometriu tohto zaujímavého objektu.Použil som diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T9 v Sidig Spring.25.5.2013  v 8h57m UT.Použil som 24x10 s.expozícií z ktorých je urobená animácia a staking hore.Jasnosť asteoridu pri pozorovaní ~ 13.4M. vl.pohyb 11´/hod.deklinácia -37°.
V naších zemepisných šírkach bude možnosť pozorovať asteorid od 30.5.Deklinácia asteoridu sa zvýši nad -25° a jasnosť bude okolo 12M.V nasledujúcich dňoch sa budú pozorovacie podmienky budú zlepšovať a asteorid sa stane prístupný pozorovaniu aj s malými ďalekohľadmi až do konca júna kedy jasnosť presiahne 14 M.

EFEMERIDY
               
EDIT 31.05.

Dnešné 30.05.2013 pozorovanie asteoridu prostredníctvom iTelescope T9. 12 x 10s.Spracovanie na asteorid a na hviezdy - Astrometrica.

Edit 2.6.2013.


Pozorovanie z  1.6.2013 diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T16. 24x10 s.

Edit 5.6.2013
 
                  4.6.2013 9h20m UT  diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T4 18x10s.

utorok, mája 21, 2013

Májové kométy

TAIR 4.5/300, 16x240 s.,Canon 450 Da, 19.5.2013

Kométa C/2011 L4 PANSTARRS  pozorovateľná stále v malých ďalekohľadoch, protichvost sa roztiahol do impozantných rozmerov, v súčasnej dobe vo veľmi dobrých pozorovacích podmienkach - cirkumpolárna v súhvezdí Céfeus.Bude pokračovať v Drakovi a na konci júna ju nájdeme v Malej medvedici.

ED 80/600 red 0.5, 19.05.2013, 11 x 150 s.G1-0300

Ďalšia zaujímavá  a hlavne jasná kométa.V súčasnosti v Androméde, 26.5.2013 bude prechádzať 2.5° od hviezdy ALPHERATZ.Deklinácia sa zvyšuje a s ňou sa zlepšujú aj pozorovacie podmienky.Koncom júna bude cinkumpolárna v Casiopei.

ED 80/600 red 0.5, 19.05.2013, 6 x 240 s.G1-0300

C/2006 S3 LONEOS je síce slabšia ale stále v dosahu malých ďalekohľadov.Momentálne v Panne, neďaleko Spiky.A v tejto oblasti oblohy sa bude pohybovať do konca júna, 19.júna bude 30´´ severne od Spiky.
AF(ró) fotometria.

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                       10x10   20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                             +/-      +/-     +/-     +/-        +/-       +/-        N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2006 S3     18/05/2013 23:41:02  14.60  13.82   13.53   13.37   13.29     13.25   17.3  18.2  XXX
C/2006 S3     18/05/2013 23:41:02*  0.04   0.03   0.04   0.04       0.04     0.05      6   7.4  CMC

COMET         UTC                          DELTA    R    APER    Mag      AfRho   +/-     Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2006 S3     18/05/2013 23:41:02    5.02   5.93  05.50      15.48   5474      299  3.738  XXX

FoCAs 3.40

A na záver fotografia celej zostavy použitej na snímky hore.Montáže Vixen Photoguider a Skywatcher HEQ-5.

Nová kométa C/2013 K1 CHRISTENSENMPEC 2013-K26 a CBET 3535 oznamujú objav novej kométy C/2013 K1 CHRISTENSEN.Objavená 18.5.2013 na Mount Lemmon Survey E.J.Christensenom - jeho jubilejná 20 kométa.Po uverejnení dráhových elementov objektu  na NEOCP pod označením UKAAAAF som urobil follow-up astrometriu cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T21.Jasnosť komety pri pozorovaní ~ 18 M, vlastný pohyb 3.5´´ /´v poz.uhle 115°.Pri spracovaní naexponovaných záberov som zistil, že pozorovaný objekt má difúzny  vzhľad - 50´´kóma bez evidentne viditeľného chvostu.

štvrtok, mája 16, 2013

Nový blízkozemský asteorid 2013 JQ22
MPEC 2013-J63 oznamuje objav nového blízkozemského asteoridu  2013 JQ 22, jedná sa o NEO objekt s dráhou Apollo.Objavený na Catalina Sky Survey MPC 703.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením UJ0B655 som urobil follow-up astrometriu cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T11.Jasnosť asteoridu pri pozorovaní ~18.6 M, vlastný pohyb 3.3´´/1´.

                              
 Kométa C/2011 L4 PANSTARRS  14.-15. 5. 2013.
Vzhľad kométy sa radikálne mení, protichvost sa stáva dominatnou časťou objektu pri pozorovaní na oblohe.Použitý TAIR 4.5/300 Canon 450Da, 39 x 240 s.1600 ASA, Vixen Photoguider.


Kométa cez  ED80 + red0.5, 9x180s.G1-0300.14.-15. 5. 2013

 Kométa 117 P P/Helin - Roman - Alu, jasnosťou neohuruje ale dá sa pozorovať aj v malých ďalekohľadoch ale v dobrých pozorovacích podmienkach.AF(ró) fotometria.

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                       10x10  20x20  30x30  40x40 50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                        +/-   +/-    +/-    +/-    +/- +/-           N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
117P          14/05/2013 23:48:45  15.16   14.61   14.45   14.47   14.54               16.7  18.4  XXX
117P          14/05/2013 23:48:45*  0.06  0.06  0.04  0.04   0.07            4   6.2  CMC

COMET         UTC                      DELTA    R    APER   Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
117P          14/05/2013 23:48:45    2.43   3.41  11.33  15.01    654        37  2.815  XXX

FoCAs 3.40

pondelok, mája 06, 2013

Nový asteorid 2013 JD4


MPEC 2013-J19 oznamuje objav nového asteoridu  2013 JD4, typ dráhy - krížič Marsu.Objekt nájdený na snímkach exponovaných Mt.LEMMON Survey - MPC G96.Jasnosť pri objave ~ 18M.
Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením UJ9F093 som urobil follow-up astrometriu asteoridu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T11  v Mayhill USA.Jasnosť pri astrometrii ~ 19 M, vlastný pohyb 2.24´´/1´.Použité 3 x 60 s.


Kométa C/2011 L4 PANSTARRS stále v dosahu malých ďalekohľadov , použil som objektív Sigma 2,8/150,cl.3.5,  6.5.2013 0h01m Seč 20 x 240 s. 400 ASA,Canon 450Da.Vixen Photoguider.                         
                            C/2011 L4 PANSTARRS cez ED 80/600 + red 0.5. 6.5.2013 15 x 180 s.


           C/2011 R1 stále v dosahu malých ďalekohľadov, ED 80/600 + red 0.5, 5.5.2013, 9x240 s.

AF{ró}fotometria
COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                       10x10   20x20 30x30  40x40 50x50 60x60 SNR  SB   COD
COMET         UTC                             +/-     +/-     +/-      +/-    +/-       +/-    N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2011 R1     05/05/2013 21:50:28  15.93  14.91  14.39  14.04  13.76  13.53   8.7  18.8  XXX
C/2011 R1     05/05/2013 21:50:28*  0.05   0.07   0.09   0.10   0.10   0.11     9       6.0    CMC

COMET         UTC                          DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2011 R1     05/05/2013 21:50:28    2.16   3.08  12.76  15.56    254    28  2.405  XXX

FoCAs 3.40

nedeľa, mája 05, 2013

Nový blízkozemský asteorid 2013 JY2


MPEC 2013-J17 oznamuje objav blízkozemského asteoridu  2013 JY2, typ AMOR.Objavený na Catalina Sky Survey MPEC 703.Jasnosť pri objave ~17.7.Po publikovaní dráhových elementov  na NEOCP pod označením UJ9F41B som urobil follow-up astrometriu objektu.Použil som diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T3O v Austrálii.Vlastný pohyb objektu v dobe pozorovania  22´´/1´, jasnosť ~ 17,7 M.Použité 4x20s.exponované 4.5.2013 12h24m UT..NEOCP uverejnilo dráhové elementy jasného objektu s označením UJ9F489, jasnosť okolo 14M,vlastný pohyb ~2´´/1´.4.5.2012 6h26m UT som urobil follow-up astrometriu objektu a zistil  že sa jedná o už známy asteorid 242643 2006 NZ6.Použitý diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T4. v USA.


 Na NEOCP sa objavili dráhové elementy objektu UJ099F5, jasnosť okolo 17M.Urobil som follow-up astrometriu telesa a  po porovnaní z databázou známych telies som zistil že sa jedná o už známy asteorid  2009 SQ104 .Pozorovanie som urobil 3.5.2013 22h40m UT cez diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T18 v Španielsku.                                                          1.5.2013 22h01m UT  5x240 s.
Pozorovanie známej kométy C/2011 R1 McNaught,  v súčasnosti vo veľmi dobrých pozorovacích podmienkach.Použitý refraktor ED 80/600 + red. 0.5.

 AF(ró) fotometria

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                        10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2011 R1     01/05/2013 22:03:52  15.98   15.01    14.53  14.26  14.03  13.86   8.2  18.5  XXX
C/2011 R1     01/05/2013 22:03:52*  0.06   0.10   0.10   0.12   0.11   0.12     5   5.2  CMC


COMET         UTC                         DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2011 R1     01/05/2013 22:03:52    2.11   3.05  13.08  15.59    231    28  2.364  XXX


FoCAs 3.40

Marian Urbaník.