Translate

pondelok, februára 18, 2019

Kométa C/2017 T2 (PANSTARRS)


 NASA JPL

Prvý krát pozorovaná na observatóriu PanSTARRS 1 MPC F51 15.09.2017. Vzdialenosť kométy v dobe objavu bola viac ako 9 AU a jasnosť pod 20 mag.
V súčasnej dobe nájdeme kométu v súhvezdí Cetus s jasnosťou okolo 15 mag.Perihéliom prejde kométa až 4. mája 2020 vo vzdialenosti 1.6 AU od Slnka.Predpokladaná maximálna jasnosť kométy na oblohe pri súčasnej aktivite jadra sa odhaduje na  7 mag. a mala by ju dosiahnuť práve pri prelete perihéliom.Ak sa vyplnia predpovede jasnosti kométy, mohli by sme v máji 2020 na oblohe sledovať triedrom prípadne malým ďalekohľadom hmlistý obláčik pohybujúci sa cirkumpolárnymi súhvezdiami Žirafa a Veľký Voz.

nedeľa, februára 03, 2019

Kométa C/2017 K2 (PANSTARRS)


NASA JPL

V máji 2017 bola na observatóriu PANSTARRS 1 objavená nová kométa C/2017 K2 (PANSTARRS) .Na tomto fakte by nebolo nič výnimočného, astronómovia tohto observatória (sú to vlastne dve pracoviská  - PANSTARRS1 MPC F51 a PANSTARRS 2 MPC F52) objavujú každoročne stovky nových objektov a nie iba komét ale hlavne asteroidov.
Predbežný výpočet dráhy z napozorovaných dát doplnený predobjavovými pozorovaniami kométy z iných observatórií však ukázal, že vzdialenosť kométy pri objave bola 16,09 AU od Slnka.Kométa  sa teda nachádzala medzi dráhami Saturnu a Uránu a tieto parametre ju predurčujú na najvzdialenejšiu kométu s pozorovanou kometárnou aktivitou pri príchode do perihélia.
Tieto okolnosti a dynamická integrácia dráhy naznačujú, že sa jedná s najväčšou pravdepodobnosťou o novú kométu prichádzajúcu z Oortovho oblaku.Tieto fakty podporuje aj tvorba kómy vo veľkých vzdialenostiach od Slnka, kde sú pri nízkych teplotách, ktoré v týchto vzdialenostiach panujú viac aktívne plyny, ako kyslík a dusík s nižšou teplotou sublimácie.Ako sa kométa približuje k Slnku teplota jadra sa zväčšuje a začínajú byť aktívne aj látky ako oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, uhľovodíky a voda, ktoré k vyparovaniu potrebujú vyššiu teplotu.Kométy, ktoré prekonali viackrát návrat do perihélia väčšinou stratili látky sublimujúce pri nízkych teplotách a preto väčšinou tvoria kómu, prípadne chvost až pri vzdialenostiach okolo 5- 6 AU, kedy sú aktívne látky s väčšou teplotou sublimácie.
Prvé optimistické odhady veľkosti jadra hovorili o veľkosti okolo 80 km a jasnosť a veľkosť na oblohe, ktorú mala dosiahnuť pri prechode perihéliom sa prirovnávali k legendárnej kométe C/1995 O1(Hale-Bopp). Neskoršie pozorovania HST zredukovali tieto predpoklady na priemer jadra okolo 18 km.
GUIDE 9 - Pohyb kométy 2019 - 2021

Kométu nájdeme v súhvezdí Draka, jej jasnosť sa pohybuje v súčasnosti okolo 18mag a je pozorovateľná väčšími ďalekohľadmi .Z Draka sa bude pomalým vlastným pohybom ( jej vzdialenosť od Zeme je teraz viac ako 12 AU) presúvať do Herkula, kde by mohla jej jasnosť prekročiť koncom roku 2021 veľkosť 12mag.Tu však všetky predpovede končia, pretože odhadovať jasnosť kométy a ešte k tomu novej, práve prilietajúcej z Oortovho oblaku je ako veštiť budúcnosť z krištáľovej gule.
David Levy  -  legenda v oblasti pozorovania a objavovania komét hovorí o kométách a ich správaní toto  - Kométy sú ako mačky, majú chvosty a robia iba to čo chcú,,,,