Translate

nedeľa, júna 24, 2018

Hadonos - Strelec19. 06. 2018 22h 38m UT 14x240s, Sigma 2.8/150, cl.5 Canon 6Da. 1600ASACelkový pohľad na oblasť Strelec - Hadonos 

20. 06. 2018 22h 52m UT 12x180s, Canon 2.8/50, cl.4.5 Canon 6Da. 1250ASA
Nad južným obzorom kulminuje v strede noci asi najzaujímavejšie ekliptikálne súhvezdie - Strelec. Slnko okolo 21. decembra v ňom dosahuje najnižsiu deklináciu z pohľadu našej zemepisnej šírky -23,4° a tejto udalosti hovoríme zimný slnovrat.Patrí medzi dve súhvezdia zvieratníka spolu so Škorpiónom, ktoré u nás nevystupujú celé nad obzor.Smerom k Strelcovi sa nachádza jadro našej Galaxie,aj keď neobsahuje jasné hviezdy nájdeme tu 16 % objektov Messierovho katalógu a veľké množstvo hmlovín, premenných hviezd, guľových a otvorených hviezdokôp.Na prvý pohľad pripomína čajník.

Jedny z najzaujímavejších objektov súhvezdia sú hmloviny M8 - Lagúna a M20 - Triffid.Vzájomne sú vzdialené od seba okolo 1.5° a Slnko prechádza medzi nimi práve v dobe zimného slnovratu.
V súčasnej dobe nájdeme v týchto miestach aj najjasnejší asteroid našej oblohy (4) Vesta.Jeho magnitúda sa pohybuje okolo 5.4 mag. a na nepresvetlenej oblohe sa dá pozorovať aj voľným okom.
21. júna absolvovalo naše Slnko letný slnovrat a nachádza sa práve na opačnej strane oblohy v Blížencoch, pre nás to znamená, že deň sa bude skracovať a noc predlžovať a to znamená, že v júli a auguste budeme mať o trochu väčšiu šancu pozorovať túto nádhernú časť letnej oblohy.19. 06. 2018 22h 08m UT 6x240s, Sigma 2.8/150, cl.5 Canon 6Da. 1600ASA

Okolo 19. júna 2018 prechádzala okrajovými časťami známej hmloviny NGC 7000 Severná Amerika
kométa 21P/Giacobini-Zinner. Jej jasnosť sa pohybuje okolo 12 mag.a stále stúpa. 07. 06. 2018 23h 48m UT 8x120s, Sigma 2.8/150, cl.3.5 Canon 6Da. 1250ASA

Oblasť v súhvezdí Hadonosa so známou Barnardovou hviezdou.


20. 06. 2018 00h 02m UT 3x240s, Sigma 2.8/150, cl.5 Canon 6Da. 1600ASA

Oblohe východne od Strelca kraľuje červená planéta Mars blížiaca sa do opozície, ktorá nastane 27. júla, jej jasnosť je v súčasnosti -1.8 mag a v opozícii stúpne na  -2.8 mag.
nedeľa, júna 10, 2018

Nová kométa C/2018 L2 (ATLAS), Škorpión, Strelec

 NASA JPL


MPEC 2018-L37 oznamuje objav novej kométy  C/2018 L2 (ATLAS). Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A1077xy som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope  T33 MPC Q62.Zaujímavosťou bolo, že teleso po objave zaradené medzi asteroidy, aj pri astrometrii som spozoroval asi 30´´ kómu s 35´´ chvostom, žiaľ mal som málo záberov na spoľahlivú identifikáciu.
V súčasnosti sa nachádza na južnej oblohe v súhvezdí Centaurus a pohybuje sa severným smerom.Na prelome rokov 2018/2019 by mohla kométa prekročiť 14 mag. a bude sa pohybovať cez súhvezdia Herkules. Šíp a Líštička.


                   Škorpion    Canon 6D  Sigma 2,8/150 cl. 3,5 7.6. 21h56m  UT 15x120 s. 1250 ASA

Južný obzor patrí  cez júnové večery Škorpiónovy, nesmelo vykukuje hlavu z oparov nad južným horizontom ale keď sa mu to podarí, stojí to za to, nádherné zvieratníkové súhvezdie s množstvom zaujímavých deep sky objektov.Canon 450Da, 4. jún 2018, 20h32m UT 11x60s. 800ASA, Sigma 2,8/150, cl. 3.5
                                                          Canon 6D, Sigma 2,8/150 cl. 3,5 7.6. 2018 23h02m UT 4x120 s.

Jupiter sa pohybuje vo Váhach severne od hviezdy severne od dvojhviezdy α Lib - Zuben Elgenubi.Pohyb planéty s rozdielom troch dní.
                      Strelec     Canon 6D  Sigma 2,8/150 cl. 3,5 7.6.2018 23h10m  UT 16x120 s.

Strelec kráča v Škorpiónových stopách a na jeho nádheru môžeme sledovať už teraz v ranných hodinách, lepšie to bude po slnovrate a postupnom predlžovaní aj astronomickej noci.Vľavo dole pri okraji je guľová hviezdokopa M22 a severozápadne planéta Saturn.


          Saturn Canon 450Da, 4. jún 2018, 21h55m UT 6x120s. 800ASA, Sigma 2,8/150, cl. 3.5

piatok, júna 01, 2018

Letné súhvezdia

Skycharts Cartes du Ciel
Hlava Hada
Canon 450Da, Flektogon 2.4/35 mm, cl. 4.5, 19.05.2018, 22h40m seč, 38 x 300 s. 800 ASA,  Vixen Photoguider.

Had je letné súhvezdie rozprestierajúce sa okolo nebeského rovníka a celé viditeľné  nad obzorom v naších zemepisných šírkach. Tvoria ho dve oddelené  časti, Hlava Hada - Serpens Caput a Chvost Hada - Serpens Cauda, medzi ktorými sa nachádza súhvezdie Hadonosa. Hadonosa predstavuje v starovekých bájach Asklépios - boh lekárstva.Zobrazovaný ako muž s palicou, po ktorej sa vinie had, ktorý má predstavovať cestu k vyliečeniu. Symbol hada je dodnes používaný zdravotníkmi ako ich charakteristické poznávacie znamenie.
Západná časť súhvezdia - Hlava Hada sa nachádza na východ od Pastiera a Panny a kulminuje v máji okolo polnoci.
Najjasnejšou hviezdou je Unukalhai , Cor Serpentis, α Ser - oranžový obor s jasnosťou 2.6 mag. , ktorého sprevádza vo vzdialenosti 58´´ spolupútnik s jasnosťou 11.8 mag. 
β Serpentis je pekná dvojhviezda pre malý ďalekohľad, zložky o jasnostiach 3.7 a 9.7 mag. delí od seba vzdialenosť 30´´.
δ Serpentis je ďalšia pekná dvojhviezda tvorená párom opäť binárnych hviezd 4.2 a 5.2 mag. jasných so vzdialenosťou 4 oblúkové sekundy.

Skycharts Cartes du Ciel
Hlava Hada
Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 20.05.2018, 23h55 m seč, 5 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Najznámejším objektom v tomto súhvezdí je asi guľová hviezdokopa M5.Na tmavej oblohe je pozorovateľná aj voľným okom ako slabá rozmazaná hviezdička vedľa hviezdy 5 Serpentis.Jej celková jasnosť sa odhaduje na 6.65 mag. a priemer 26´.


Skycharts Cartes du Ciel
Severná časť Škorpióna

Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 21.05.2018, 00h31 m seč, 12 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.

Škorpión je veľmi zaujímavým a bohatým súhvezdím  na deep sky objekty, ktoré môžeme pozorovať od voľného oka až po veľké ďalekohľady so CCD kameramy.Žiaľ nachádza sa na južnej oblohe a jeho podstatná časť sa nachádza veľmi nízko nad južným obzorom.

β Sco, Graffias je viacnásobná hviezda, ktorej najjasnešie zložky sú  viditeľná aj v triedri s jasnosťami 2.9 a 5 mag.  13.5´´ ďaleko od seba.
M80 je guľová hviezdokopa s veľmi silnou koncentráciou viditeľná už v triédri s jasnosťou 7.3 mag. a priemerom 9´.


M4 je jasná veľká guľová hviezdokopa viditeľná južnejšie aj voľným okom. Jej jasnosť je 5,9 mag. a priemer 26´, nachádza sa asi 1° západne od hviezdy Antares. Paradoxne patrí medzi najmenšie a najviac rozptýlené guľové hviezdokopy, pretože sa však  nachádza veľmi blízko nás, na oblohe sa javí ako výrazný objekt.Skycharts Cartes du Ciel


Časť Strelca
Canon 450Da, Sigma 2.8/150 cl. 3.5 , 21.05.2018, 01h15 m seč, 15 x 180 s. 800 ASA  Vixen Photoguider.
Strelec je jedno z najkrajších súhvezdí našej oblohy, žiaľ vrcholí v lete nízko nad južným obzorom a väčšina jeho objektov sa stráca v jeho opare.
M17, Omega je krásna plynová hmlovina, pomenoval ju J. Herschel, ktorému jej tvar pripomínal veľké písmeno Ω - Omega.
M18 malá otvorená hviezdokopa južne od M17, jasnosť okolo 7.5 mag.
M24 - hviezdny oblak v Strelcovi je komplex otvorených hviezdokôp viditeľný voľným okom, ktorý nie je gravitačne viazaný a predstavuje časť špirálneho ramena našej galaxie, ktoré je ohraničené tmavými  hmlovinami, na snímku viditeľné tmavé hmloviny B92 a B93.
Cez súhvezdie sa pohybuje najjasnejší asteroid Vesta a v dobe fotografovania - 21.05.2018  sa premietal pred tmavú hmlovinu B92, takže v nej vidíme jasnú hviezdu 6 mag. ktorá predstavuje planétku.


Návrat kométy 21P/Giacobini-Zinner

NASA - JPL

10. septembra 2018 prejde perihéliom známa kométa 21P/Giacobini-Zinner.Jej tohtoročný návrat je veľmi priaznivý, už teraz sú podmienky na jej pozorovanie veľmi dobré.V súčasnosti sa nachádza v súhvezdí Labute, jej jasnosť sa pohybuje okolo 14 mag. a stále stúpa a je v dosahu stredných ďalekohľadov.Prechádza cez veľmi zaujímavé oblasti oblohy, ktorými Labuť oplýva, medzi 17. až 22. júnom  sa kométa presunie okolo známej hmloviny Severná Amerika.V tomto súhvezdí najdeme teleso do konca júna, kedy jej jasnosť by mohla  prekročiť 11 mag.

Skycharts - Cartes du Ciel

 Skycharts - Cartes du Ciel

NASA - JPL

Ďalšou kométou viditeľnou na oblohe v lete je C/2017 M4 (ATLAS).Jej jasnosť je  v súčasnej dobe okolo 14.5 mag. a v budúcnosti sa nebude príliš zväčšovať, maximum - okolo 13 mag by mohla dosiahnuť na jar 2019. Nájdeme ju v súhvezdí Lýra odkiaľ sa presunie v strede júna do Herkula. 

Pohyb  komét v júni - GUIDE 9.

Nová kométa C/2018 K1 (Weiland)NASA - JPL

MPEC 2018-K117 a CBET 4518 oznamujú objav novej kométy C/2018 K1 (Weiland).Objavená na observatóriu T08 ATLAS -  MLO, Mauna Loa H. Weilandom, neskôr nájdené predobjavové pozorovania na PanSTARRS F51.
Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP som na  pozorovanie a následnú follow-up astrometriu využil diaľkovo ovládané teleskopy iTelescope T21 MPC H06 a T17 MPC Q62.
Kométa sa v súčasnosti nachádza v súhvezdí Strelca a jej jasnosť sa pohybuje okolo 17 mag. a nebude ďalej stúpať, je dosť difúzna .