Translate

nedeľa, decembra 28, 2014

Asteorid 347449

Prvý návrat  zaujímavého objektu 347449 s dráhou podobnej kométe s klasifikáciou Kentaur.Perihéliom prejde 30.06.2015 vo vzdialenosti 3 AU.Žiaľ elongácia objektu a celkovo geometrické podmienky nebudú príliš priaznivé, na prelome júna a júla sa bude nachádzať v súhvezdí Raka  z jasnosťou ~ 18.3M v elongácii ~ 35° a tá sa bude postupne zmenšovať.Lepšia situácia bude začiatkom roka, asteorid bude v súhvezdí Malý pes z jasnosťou ~ 17 M.Ja som použil diaľkovo ovládaný teleskop  iTelescope T7 v Nerpio - Španielsko  MPC -  I89.Použil som 3x60 s. exponované 27.12. 2014 00h27m.Bez kometárnej aktivity.

Astrometria 
COD I89
CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
Y7449         C2014 12 27.00936 07 16 49.15 +05 59 49.3          17.7 V      I89
Y7449         C2014 12 27.01466 07 16 48.97 +05 59 49.4          17.6 V      I89
Y7449         C2014 12 27.01938 07 16 48.83 +05 59 49.4          17.6 V      I89
----- end -----

nedeľa, decembra 21, 2014

C/2014 Q2 (Lovejoy)


 2014-12-21 UT 15:26:48 iTelescope Siding Spring T9 MPC Q62  5x60s.


Kométa bola objavená  Terrym Lovejoyom 17.augusta 2014 v súhvezdí Korma 20 cm ďalekohľadom.V súčasnej dobe sa deklinácia a jasnosť kométy zväčšuje a objekt sa postupne stáva pozorovateľným aj v našich zemepisných šírkach.Momentálne jasnosť kométy atakuje hranicu pozorovateľnosti voľným okom na tmavej oblohe avšak jeho súčasná deklinácia -35° dnes  22.XII. veľmi sťažuje pozorovanie.
28. decembra večer môžeme skúsiť nájsť kométu v súhvezdí Zajaca, ktoré nájdeme pod Oriónom.Bude prechádzať blízko guľovej hviezdokopy M79, Mesiac bude zapadať okolo polnoci takže bude šanca pozorovať kométu aj voľným okom.Zo Zajaca prejde do súhvezdia Eridanus v ktorom strávi prvú januárovú dekadu, ďalej bude pokračovať do Býka, kde by mohla dosiahnuť maximum svojej jasnosti - možno aj 4 M.Po 9. januári bude Mesiac vychádzať už neskôr a na večernej oblohe si budeme môcť vychutnať pôvaby tohto objektu aj voľným okom.Ja som použil na pozorovanie kométy diaľkovo ovládaný ďalekohľad v Austrálii - Siding Spring.

AfRho fotometria

COD Q62
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                     10x10  20x20   30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                              +/-    +/-    +/-      +/-       +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2014 Q2     21/12/2014 15:29:10  10.35     9.39     8.87     8.51     8.24    8.02   63.3   18.1   Q62
C/2014 Q2     21/12/2014 15:29:10*  0.03   0.03   0.02   0.02   0.02   0.02     3   2.4  USN

COMET         UTC                         DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2014 Q2     21/12/2014 15:29:10    0.63   1.42  43.54  08.42   3343     49    3.524   Q62

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

sobota, decembra 20, 2014

3200 PHAETHON


Snímky asteoridu boli exponované 2014-12-19 UT 21:55:40 3x30 s. diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope AstroCamp Observatory. Nerpio, Spain - MPC Code - I89.

Phaethon sa v perihéliu približuje k Slnku na vzdialenosť 0.14 AU teplota na povrchu môže dosiahnuť 750°.Dráha tohto objektu ho zaraďuje k asteoridom typu Apollo, je krížičom Merkúru, Venuše, Zeme a Marsu.Podobá sa skôr na dráhu kométy ako na asteorid ale v súčasnosti je takýchto kamenných komét známych viac.V roku 2012 bol u tohto telesa detekovaný prachový chvost.Najviac známym je Phaethon pravdepodobne tým, že je dlho hľadaným progenitorom zimného meteorického roja Geminidy.

V súčasnosti sa práve nachádza v dobrej pozícii na pozorovanie väčšími ďalekohľadmi.Jeho jasnosť dosahuje 16 M.Lepšia situácia na hľadanie tohto zaujímavého telesa nastane za tri roky v decembri 2017, kedy sa priblíži k Zemi na 0.0689 AU a jeho jasnosť dosiahne 10.5 M vo veľmi dobrých pozorovacích podmienkach.

Astrometria.

COD I89
CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
03200         C2014 12 19.91590 02 23 47.60 +29 09 49.6          15.9 V      I89
03200         C2014 12 19.91956 02 23 46.81 +29 09 42.3          15.9 V      I89
03200         C2014 12 19.92529 02 23 45.57 +29 09 31.2          15.9 V      I89
----- end -----

nedeľa, novembra 23, 2014

Nová kométa C/2014 W2 PANSTARRS


MPEC 2014-W55 a  CBET 4019 oznamujú objav novej kométy C/2014 W2 PANSTARRS.Po publikovaní dráhových elementov na PCCP objektu pod označením P10fQO2 som urobil  18.11.2014 08h30m UT follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo  ovládaného ďalekohľadu iTelescope  T 24 Auberry California USA - MPC U69. Jasnosť objektu pri pozorovaní ~ 18.5 M Perihéliom prejde až začiatkom roka 2016 kedy by mohla dosiahnuť jasnosť, ktorá by sprístupnila objekt pozorovaniu strednými ďalekohľadmi.

utorok, októbra 21, 2014

Blízke priblíženie asteoridu 2014 SC324
Asteorid 2014 SC324 bol objavený na observatóriu Mt. Lemmon 30.09.2014.Je to malý NEO objekt o veľkosti 30-80 m  s dráhou typu APOLLO.Zaujímavý je je tým, že sa 24.10.2014 o 19h20m UT priblíži k Zemi na vzdialenosť 1.47 LD, 1 LD = 384 401 km.To znamená že tento relatívne malý objekt sa stane viditeľným aj v malých ďalekohľadoch.Priaznivé sú taktiež geometrické podmienky tohto priblíženia.Ideálny bude večer 23.10.2014 , kedy jasnosť asteoridu dosiahne 13.5 M a bude sa nachádzať vysoko nad obzorom v súhvezdí Barana, jeho vlastný pohyb bude okolo 70´´/1´.Vo väčších ďalekohľadoch bude tento pohyb viditeľný v reálnom čase.Ja som použil diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T17 v Siding Spring v Austrálii 20.10.2014  12h10m UT 6x30 s.

EDIT 23.10.2014


 Pozorovanie z 23.10.2014 diaľkovo cez iTelescope T05 12x10s 7h57m UT.
Vlastný  pohyb 33´´/1´v poz. uhle 77°.
Pozorovanie  z 24.10.2014 diaľkovo cez iTelescope T05 15x8s 09h56m UT.

Vlastný  pohyb 155´´/1´v poz. uhle 86°.


Predbežná  efemerida - pre presné polohy pre konkrétne miesto doporučujem prepočítať na tejto stránke.

     K14SW4C                       [H=24.2]
Date        UT              R.A. (J2000) Decl.       Delta     r    El.      Ph.    V        Sky Motion     
                h m s                                                                                            /min    P.A.   
2014 10 22 060000 00 37 42.4 +08 17 19   0.015   1.010  162.9  16.8  16.0   13.67    075.8       
2014 10 22 070000 00 38 36.8 +08 20 44   0.015   1.009  163.1  16.6  16.0   14.10    075.8       
2014 10 22 080000 00 39 33.0 +08 24 14   0.015   1.009  163.3  16.4  15.9   14.55    075.9       
2014 10 22 090000 00 40 30.9 +08 27 50   0.014   1.009  163.5  16.2  15.9   15.02    075.9       
2014 10 22 100000 00 41 30.8 +08 31 33   0.014   1.009  163.7  16.0  15.8   15.51    075.9       
2014 10 22 110000 00 42 32.7 +08 35 23   0.014   1.009  164.0  15.8  15.8   16.03    076.0       
2014 10 22 120000 00 43 36.7 +08 39 20   0.014   1.008  164.2  15.6  15.8   16.57    076.0       
2014 10 22 130000 00 44 42.9 +08 43 24   0.013   1.008  164.4  15.4  15.7   17.14    076.0       
2014 10 22 140000 00 45 51.3 +08 47 36   0.013   1.008  164.7  15.1  15.7   17.74    076.1       
2014 10 22 150000 00 47 02.3 +08 51 56   0.013   1.008  164.9  14.9  15.6   18.36    076.1       
2014 10 22 160000 00 48 15.7 +08 56 24   0.013   1.008  165.2  14.6  15.6   19.02    076.2       
2014 10 22 170000 00 49 31.9 +09 01 01   0.013   1.007  165.5  14.3  15.5   19.72    076.2       
2014 10 22 180000 00 50 50.9 +09 05 47   0.012   1.007  165.8  14.0  15.5   20.45    076.3       
2014 10 22 190000 00 52 13.0 +09 10 43   0.012   1.007  166.1  13.7  15.4   21.23    076.3       
2014 10 22 200000 00 53 38.1 +09 15 49   0.012   1.007  166.4  13.4  15.4   22.04    076.4       
2014 10 22 210000 00 55 06.7 +09 21 05   0.012   1.006  166.7  13.1  15.3   22.90    076.5       
2014 10 22 220000 00 56 38.7 +09 26 32   0.011   1.006  167.1  12.8  15.3   23.81    076.5       
2014 10 22 230000 00 58 14.6 +09 32 11   0.011   1.006  167.5  12.4  15.2   24.78    076.6       
2014 10 23 000000 00 59 54.3 +09 38 02   0.011   1.006  167.8  12.0  15.1   25.80    076.7       
2014 10 23 010000 01 01 38.3 +09 44 05   0.011   1.006  168.2  11.6  15.1   26.88    076.7       
2014 10 23 020000 01 03 26.8 +09 50 22   0.011   1.005  168.6  11.2  15.0   28.03    076.8       
2014 10 23 030000 01 05 20.0 +09 56 53   0.010   1.005  169.1  10.8  15.0   29.25    076.9       
2014 10 23 040000 01 07 18.2 +10 03 38   0.010   1.005  169.5  10.4  14.9   30.54    077.0       
2014 10 23 050000 01 09 21.8 +10 10 39   0.010   1.005  170.0   9.9  14.8   31.92    077.1       
2014 10 23 060000 01 11 31.2 +10 17 56   0.010   1.005  170.5   9.4  14.8   33.38    077.2       
2014 10 23 070000 01 13 46.6 +10 25 29   0.0094  1.004  171.0   8.9  14.7   34.95    077.3       
2014 10 23 080000 01 16 08.6 +10 33 21   0.0092  1.004  171.6   8.3  14.6   36.62    077.4       
2014 10 23 090000 01 18 37.6 +10 41 30   0.0090  1.004  172.2   7.8  14.5   38.40    077.5       
2014 10 23 100000 01 21 14.0 +10 49 59   0.0088  1.004  172.8   7.2  14.4   40.30    077.6       
2014 10 23 110000 01 23 58.4 +10 58 48   0.0086  1.003  173.4   6.5  14.4   42.34    077.7       
2014 10 23 120000 01 26 51.3 +11 07 58   0.0083  1.003  174.1   5.8  14.3   44.52    077.9       
2014 10 23 130000 01 29 53.5 +11 17 30   0.0081  1.003  174.8   5.1  14.2   46.86    078.0       
2014 10 23 140000 01 33 05.5 +11 27 25   0.0079  1.003  175.6   4.4  14.1   49.37    078.2       
2014 10 23 150000 01 36 28.2 +11 37 44   0.0077  1.003  176.3   3.6  14.0   52.07    078.4       
2014 10 23 160000 01 40 02.3 +11 48 27   0.0075  1.002  177.2   2.8  13.9   54.96    078.5       
2014 10 23 170000 01 43 48.8 +11 59 35   0.0073  1.002  178.0   2.0  13.8   58.08    078.7       
2014 10 23 180000 01 47 48.5 +12 11 09   0.0071  1.002  178.8   1.2  13.6   61.43    078.9       
2014 10 23 190000 01 52 02.5 +12 23 10   0.0069  1.002  179.1   0.9  13.5   65.04    079.2       
2014 10 23 200000 01 56 32.1 +12 35 36   0.0067  1.002  178.5   1.5  13.5   68.92    079.4       
2014 10 23 210000 02 01 18.3 +12 48 30   0.0065  1.001  177.5   2.5  13.5   73.10    079.7       
2014 10 23 220000 02 06 22.5 +13 01 49   0.0063  1.001  176.3   3.7  13.6   77.60    080.0       
2014 10 23 230000 02 11 46.3 +13 15 34   0.0061  1.001  175.0   4.9  13.6   82.45    080.3       
2014 10 24 000000 02 17 31.0 +13 29 43   0.0059  1.001  173.7   6.3  13.6   87.66    080.6       
2014 10 24 010000 02 23 38.3 +13 44 13   0.0058  1.001  172.2   7.7  13.6   93.26    081.0       
2014 10 24 020000 02 30 10.0 +13 59 01   0.0056  1.000  170.7   9.3  13.6   99.26    081.3       
2014 10 24 030000 02 37 07.9 +14 14 04   0.0054  1.000  169.0  10.9  13.6  105.68    081.8        
2014 10 24 040000 02 44 33.9 +14 29 15   0.0052  1.000  167.2  12.7  13.6  112.52    082.2        
2014 10 24 050000 02 52 29.8 +14 44 27   0.0051  1.000  165.3  14.6  13.6  119.79    082.7        
2014 10 24 060000 03 00 57.5 +14 59 31   0.0049  0.999  163.3  16.6  13.6  127.47    083.3  


Aktualne aj pokus o zachytenie kométy C/2013 A1 SIDING SPRING večer 19.10.2014 cez ED 80/600 s red.0.5.Po zapojení pozorovacej techniky sa nasunula na časť oblohy s kométou oblačnosť a tak sa mi podarilo zhotoviť iba jeden záber.


19.10.2014 17h06m UT. ED 80/600 red 0.5

pondelok, septembra 29, 2014

Nová kométa P/2014 S4 GIBBS


                                        26.09.2014  12h24m UT, iTelescope T27, 700/4531MPEC 2014-S115  a CBET 3991oznamuje objav novej kométy P/2014 S4 GIBBS.Po publikovaní efemeridy na NEOCP som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T27  MPC Q62.Vlastný pohyb objektu bol v čase pozorovania 0.47´´/1´ v poz.uhle 236.9°.Jasnosť kométy bola okolo 20M.Podľa dráhových elementov je kométa krátkoperiodická s obežnou dobou 5.56 roka , obežná dráha sa nachádza medzi Marsom a Jupiterom.Perihéliom prešla už 9.septembra 2014, jej jasnosť s veľkou pravdepodobnosťou nepresiahne 19 M.

sobota, septembra 06, 2014

2014 RC


                         
                 iTelescope T9 317/2331 mm, MPC Q62, 06.09.2014 17h52m 9 x 20s.
                             vlastný pohyb  3.7´´/1´ - 156°, jasnosť 16.5 M


                                       
                                     Dráha asteoridu v slnečnej sústave ,zdroj JPL NASA


Asteorid 2014 RC sa 7. septembra 2014 o 18h18m UT priblíži k našej materskej planéte na vzdialenosť  ~ 40 000 KM.Tento balvan o veľkosti  paneláku podobnej ako známy Čeljabinský impaktor z  15. februára  2013 presviští nad hlavami obyvateľov Nového Zélandu rýchlosťou 15 km/s.Bude pozorovateľný ako objekt s jasnosťou 11m a vlastným pohybom 1° za jednu časovú minútu!Žiaľ maximálne priblíženie sa bude odohrávať pri deklinácii objektu ~ -50°, tzn. viditeľný z južnej pologuľe..Z naších zemepisných šírok máme možnosť pozorovať asteorid dnes večer - 6. septembra.Asteorid sa bude nachádzať v súhvezdí Vodnára a jeho deklinácia sa bude pohybovať okolo -18° a jasnosť 14 M.Neďaleko sa nachádza Mesiac pomaly sa blížiaci do splnu, ale pre ďalekohľady s priemerom 15 až 20 cm s podrobnou mapkou by nemal byť problém pri priaznivom počasí pozorovať asteorid vizuálne, 10 cm ďalekohľad postačí pri použití jednoduchej CCD kamery. Ja som použil na pozorovanie diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope  T9 Presné polohy objektu sa dajú zistiť na : JPL NASAEdit..07.09.
Dnešné pozorovanie diaľkovo cez iTelescope T17 431/2912 mm, MPC Q62  v Siding Spring.
              07.09.2014 9h41m 5x5s. vlastný pohyb  58´´/1´ - 140°, jasnosť 14.2 M
 iTelescope T12  106/530 mm 07.09.2014 16h26m UT  4x10s. 
              vlastný pohyb  1078´´/1´ - 130°, jasnosť 11.5 M
Asteorid sa vďaka veľkému vlastnému pohybu aj za krátku dobu expozície 10 s. naexponoval ako čiarka.

            


Základná efemerida:

   K14R00C    [H=26.7]
Date    UT   R.A. (J2000) Decl.  Delta   r   El.  Ph.  V   Sky Motion    
      h m s                              "/min  P.A.  
2014 09 06 190000 22 26 43.6 -17 44 54  0.0056 1.013 165.9 14.0 16.3  7.70  139.7     
2014 09 06 200000 22 27 05.5 -17 51 02  0.0054 1.013 165.8 14.1 16.2  8.41  139.6     
2014 09 06 210000 22 27 29.5 -17 57 45  0.0051 1.013 165.8 14.2 16.1  9.22  139.6     
2014 09 06 220000 22 27 55.9 -18 05 07  0.0049 1.013 165.7 14.2 16.0  10.16  139.6     
2014 09 06 230000 22 28 25.1 -18 13 14  0.0046 1.012 165.6 14.3 15.9  11.24  139.5     
2014 09 07 000000 22 28 57.6 -18 22 15  0.0044 1.012 165.5 14.4 15.8  12.50  139.5     
2014 09 07 010000 22 29 33.9 -18 32 18  0.0042 1.012 165.4 14.5 15.6  14.00  139.4     
2014 09 07 020000 22 30 14.7 -18 43 35  0.0039 1.012 165.3 14.6 15.5  15.77  139.3     
2014 09 07 030000 22 31 01.0 -18 56 19  0.0037 1.011 165.2 14.7 15.4  17.91  139.3    
2014 09 07 040000 22 31 53.9 -19 10 50  0.0034 1.011 165.1 14.9 15.2  20.51  139.2    
2014 09 07 050000 22 32 55.0 -19 27 32  0.0032 1.011 164.9 15.0 15.1  23.72  139.1    
2014 09 07 060000 22 34 06.4 -19 46 55  0.0030 1.011 164.7 15.2 14.9  27.74  139.0    
2014 09 07 070000 22 35 30.7 -20 09 42  0.0027 1.010 164.5 15.4 14.7  32.88  138.9    
2014 09 07 080000 22 37 12.0 -20 36 52  0.0025 1.010 164.3 15.7 14.5  39.58  138.8    
2014 09 07 090000 22 39 15.9 -21 09 49  0.0022 1.010 163.9 16.1 14.3  48.57  138.6    
2014 09 07 100000 22 41 50.9 -21 50 36  0.0020 1.010 163.4 16.5 14.1  61.02  138.4    
2014 09 07 110000 22 45 10.7 -22 42 23  0.0018 1.009 162.8 17.1 13.8  78.95  138.1    
2014 09 07 120000 22 49 37.9 -23 50 16  0.0015 1.009 161.9 18.0 13.6 106.10  137.7    
2014 09 07 130000 22 55 54.1 -25 23 02  0.0013 1.009 160.6 19.4 13.2 149.95  137.0    
2014 09 07 140000 23 05 22.3 -27 36 58  0.0010 1.009 158.4 21.6 12.8 227.24  136.0    
2014 09 07 150000 23 21 18.6 -31 05 16  0.00080 1.008 154.6 25.4 12.4 381.21  134.0    
2014 09 07 160000 23 53 25.0 -37 02 05  0.00057 1.008 147.0 33.0 11.9 745.67  129.5    
2014 09 07 170000 01 23 17.9 -47 30 49  0.00037 1.008 128.9 51.1 11.4 1783.29  114.2    
2014 09 07 180000 05 55 01.9 -45 46 07  0.00027 1.008  85.5 94.5 12.2 3395.77  062.0 
  

pondelok, augusta 25, 2014

C/2014 E2 JACQUES


                                                                  
                                                                       
V súčasnosti najjasnejšia a čo sa týka pozorovacích podmienok najlepšie pozorovateľná kométa.V tretej augustovej dekáde prechádzala cez zaujímavé miesta na oblohe.Asi najfotogenickejšie bolo priblíženie k známym deep sky objektom v súhvezdí Casiopeia známe pod menom Srdce a Duša.
Použil som objektív Sigma 2.8/150 mm cl.3.5 na paralaktickej montáži Vixen Photoguider, žiaľ uvolnil sa guľový kĺb na ktorom bol upevnený fotoaparát a došlo k posunutiu celej kompozície.
Exponované 19.08. 40 x 240 s. Začiatok 22h06m selč.Spracované v programe MRAW a Deep Sky Stacker, použité zarovnanie na kométu.

 Fotografie z rána 20.08. začiatok 01h15m, tentoraz som použil objektív ED 80/600 mm s reduktorom 0.85.Použitých 9x120 s.Spracovanie DSS na kométu a Image plus taktiež na kométu, avšak DSS umožňuje pomerne jednoducho spracovať napozorovaný materiál tak, že kométa aj hviezdy sú na výslednej fotografii bodové.


Kométa z 23.08. použitých 5x120 s.Cez ED 80/600 red. 0.85.Spracované DSS kvôli otvorenej hviezdokope NGC 609, viditeľná vpravo hore tesne vedľa kómy.


Animácia priblíženia kométy k NGC 609, tentoraz použitá kamera G1-0300 a 13x120 s.cez ED 80/600 red.0.5.23.08.2014, 1h05m selč.

                                       25.08.2014 ED 80/600 red. 0.5 14x120 s.G1-0300


A na koniec snímka zhotovená cez legendu TAIR 4.5/300, zarovnané na kométu, Canon 450 Da, použitých 60 x 120 s. 24.08.2014, 23h50 m.

AfRhó fotometria....cez ED 80/600 red. 0.85

COMET         UTC                       DELTA     R     APER    Mag   AfRho   +/-   Log 
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2014 E2     22/08/2014 23:10:50    0.60   1.21  46.34  08.92   1352    15  3.131  
C/2014 E2     24/08/2014 23:03:15    0.58   1.24  47.78  09.00   1237    18  3.092
C/2014 E2     28/08/2014 23:06:08    0.56   1.30  48.89  09.32    965     13  2.984 
                             28.08.2014, 22h40 m., Canon 450 Da, 9x480 s.Canon 1.8/50 cl. 3.2
                            29.08.2014 ED 80/600 red 0.5 G1-0300 14 x 120 s.

streda, augusta 13, 2014

Blízke priblíženie asteoridov 2001 RZ11 a 2013 WT67                 2013 WT 67  13.08.2014  24 x 5 s. 14h06 m UT iTelescope T17  MPC Q62                    2001 RZ11  12.08.2014  24 x 5 s. 13h12 m UT iTelescope T17  MPC Q62

17. augusta sa priblížia k našej Zemi dva celkom veľké asteoridy a to bude šanca pozorovať ich aj cez malé ďalekohľady.Obidva budú prechádzať z južnej oblohy na severnú a ich jasnosť bude atakovať hranice 12 a 13 M.2001 RZ11 by mohol dosiahnuť 12 M 18. 8. už v prijateľnej deklinácii -20° a vlastnom pohybe 27´/1´ v súhvezdí Kozorožca, Mesiac bude vychádzať až okolo polnoci.
 Efemerida
5944              [H=16.4]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.            Delta    r         El.    Ph.     V    
"/min    P.A.   
                                                                                                             
2014 08 13 000000 23 59 06.5 -54 51 30   0.113   1.090  130.6  44.9  13.6   16.70    299.5      
2014 08 14 000000 23 18 33.4 -50 47 26   0.103   1.092  138.0  38.4  13.2   20.07    307.6      
2014 08 15 000000 22 39 24.2 -45 01 31   0.095   1.093  146.5  30.8  12.8   23.50    314.9      
2014 08 16 000000 22 03 41.4 -37 35 46   0.090   1.095  155.8  22.3  12.4   26.30    320.8      
2014 08 17 000000 21 32 30.0 -28 55 37   0.088   1.097  164.4  14.4  12.1   27.58    325.1      
2014 08 18 000000 21 06 00.4 -19 46 42   0.089   1.100  167.9  11.1  12.0   26.85    327.9      
2014 08 19 000000 20 43 49.6 -10 58 28   0.093   1.102  163.2  15.4  12.3   24.40    329.4      
2014 08 20 000000 20 25 21.0 -03 06 07   0.101   1.104  155.7  22.2  12.7   21.06    330.1      
2014 08 21 000000 20 09 56.6 +03 35 55   0.110   1.107  148.5  28.5  13.1   17.61    330.1      
2014 08 22 000000 19 57 02.4 +09 08 52   0.121   1.110  142.2  34.0  13.5   14.51    329.8      
2014 08 23 000000 19 46 10.2 +13 41 28   0.133   1.112  136.9  38.4  13.8   11.91    329.4      
2014 08 24 000000 19 36 57.2 +17 24 24   0.146   1.115  132.5  42.0  14.1    9.81    328.9      
2014 08 25 000000 19 29 05.1 +20 27 34   0.160   1.118  128.7  44.9  14.4    8.13    328.4      
2014 08 26 000000 19 22 19.7 +22 59 13   0.175   1.121  125.5  47.2  14.6    6.79    327.9      
2014 08 27 000000 19 16 29.5 +25 05 52   0.190   1.124  122.7  49.1  14.9    5.73    327.5      
2014 08 28 000000 19 11 25.6 +26 52 37   0.205   1.128  120.4  50.6  15.1    4.87    327.2      
2014 08 29 000000 19 07 00.6 +28 23 24   0.220   1.131  118.3  51.9  15.3    4.17    327.0      
2014 08 30 000000 19 03 08.6 +29 41 15   0.236   1.135  116.4  52.8  15.5    3.59    326.9      
2014 08 31 000000 18 59 45.0 +30 48 33   0.252   1.138  114.8  53.6  15.7    3.12    326.8      
2014 09 01 000000 18 56 45.9 +31 47 08   0.268   1.142  113.3  54.3  15.8    2.72    326.9     
2014 09 02 000000 18 54 08.0 +32 38 29   0.284   1.146  112.0  54.8  16.0    2.39    327.1 
 


2013 WT 67 môžeme začať hľadať taktiež v noci zo 17. na 18. augusta, jeho jasnosť sa však bude pohybovať okolo 13.5 M a nájdeme ho v súhvezdí Hadonosa .Tu musíme použiť ďalekohľad aspoň o priemere 20 cm.

Efemerida
      K13W67T       [H=18.0]
Date       UT      R.A. (J2000)     Decl.        Delta     r          El.    Ph.   V      "/min    P.A.     
                                                                             
      
2014 08 16 000000 17 29 48.9 -41 23 16   0.043   1.035  119.5  58.4  13.3   21.49    336.9      
2014 08 17 000000 17 13 12.3 -33 05 26   0.042   1.031  115.8  62.1  13.4   22.99    339.6       
2014 08 18 000000 16 59 00.7 -24 18 14   0.041   1.028  111.3  66.5  13.5   23.40    341.4       
2014 08 19 000000 16 46 50.1 -15 31 06   0.042   1.025  106.4  71.4  13.7   22.60    342.5       
2014 08 20 000000 16 36 20.0 -07 11 47   0.044   1.021  101.4  76.2  13.9   20.82    343.1      
2014 08 21 000000 16 27 12.8 +00 20 29   0.046   1.018   96.7  80.7  14.2   18.49    343.3       
2014 08 22 000000 16 19 14.3 +06 57 13   0.050   1.015   92.5  84.7  14.5   16.04    343.2       
2014 08 23 000000 16 12 12.7 +12 38 22   0.054   1.012   88.8  88.2  14.8   13.72    342.9       
2014 08 24 000000 16 05 58.6 +17 28 52   0.058   1.008   85.6  91.1  15.1   11.68    342.5       
2014 08 25 000000 16 00 24.1 +21 35 30   0.063   1.005   82.8  93.6  15.3    9.95    342.0       
2014 08 26 000000 15 55 22.8 +25 05 17   0.068   1.002   80.5  95.6  15.6    8.50    341.5       
2014 08 27 000000 15 50 49.5 +28 04 30   0.074   0.998   78.5  97.4  15.8    7.31    340.9       
2014 08 28 000000 15 46 39.7 +30 38 31   0.079   0.995   76.7  98.8  16.1    6.33    340.2      Presnú efemeridu si môžete vypočítať na -  http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi

nedeľa, augusta 03, 2014

Kométa C/2014 E2 JACQUES


                         03.08.2014 Sigma 2.8/150 cl. 3.5 02h27m selč.15 x 300 s. Canon 450 Da, 100 ASA

Kométa C/2014 zlepšuje svoje pozorovacie podmienky,  jej elongácia a deklinácia sa zväčšuje.Mesiac je po prvej štvrti a postupne začne okupovať celú oblohu, takže na pozorovanie kométy nám ostáva pár dní, ktoré ešte pravdepodobne preriedi počasie.V noci s 2. na 3. augusta sa našťastie počasie umúdrilo a po polnoci sa vyjasnilo, takže bolo možné pozorovať kométu dosť vysoko nad východným obzorom.Podarilo sa mi zhotoviť zábery zhotovené širokoúhlym teleobjektívom a aj refraktorom z väčšou ohniskovou vzdialenosťou .Spracovaním tohto materiálu sa dala zmerať AfRhó fotometria objektu. 

COMET         UTC                       DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log          Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2014 E2     03/08/2014 00:37:06    1.00   0.92  27.62  09.15   1792    21  3.253  ED80/600 red.0.5
                                03.08.2014 ED80/600 red. 0.5 18 x 240 s.02h02 m selč


                      Tmavé hmloviny v Orlovi 03.08.2014 01 h 25m 10 x 300s.Sigma 2.8/150 cl.3.5  

                                    
                                         03.08.2014 IRIDIUM 11  Canon 350 D


                                  
                                              03.08.2014 ISS  Canon 350 D

utorok, júla 29, 2014

Nová kométa P/2014 MG4 (SPACEWATCH-PANSTARRS)

                                                  
                                                 27.07.2014  16h54m UT  iTelescope T9
MPEC 2014-O48 a CBET 3924oznamujú objav novej kométy P/2014 MG4 (SPACEWATCH-PANSTARRS).Objekt objavený ako asteorid a neskôr detekovaná kometárna aktivita.Po publikovaní dráhových elementov telesa ešte pod označením P10CNAX som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T9.Vlastný pohyb objektu 0.37´´/1´, jasnosť objektu sa pohybovala okolo 19M.
Meranie pre MPEC:

COD Q62
CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.32-m f/9.3 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
     P10cNAx  C2014 07 27.70152 20 55 13.32 -17 54 12.6                      Q62
     P10cNAx  C2014 07 27.70505 20 55 13.20 -17 54 13.7                      Q62
----- end -----

nedeľa, júla 27, 2014

C/2014 E2 Jacques


 27.07.2014 ED80/600,red.0.85 13x240 s.02h20m selč , Canon 450 Da.

Kométa C/2014 E2 Jacques po prechode perihéliom zvyšuje svoju deklináciu a jej jasnosť atakuje hranicu  6M.Stáva sa ozdobou letnej oblohy a na svojej dráhe oblohou prejde cez Povozníka, Perzea, Žirafu, Cassiopeiu ,Céfea až do Labuti, kde ju zastihne začiatok septembra.Pozorovateľná malými ďalekohľadmi a viditeľná celú noc.

AfRho fotometria cez ED 80/600+red 0.5.

COMET         UTC                       DELTA    R     APER   Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2014 E2     26/07/2014 00:06:21    1.19   0.82  23.13  09.21   1914    42  3.282  XXX
C/2014 E2     26/07/2014 23:46:32    1.17   0.83  23.59  09.28   1775    65  3.249  XXX
FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs


                                  
                                           26.07.2014  02h 29m 2014 103 s. Canon 350 D
26.07.2014 02h14m selč Sigma 2.8/150 mm cl.3.5 11x180 s.Canon 450 Da

26.07.2014 01h31m selč 19x181 s. ED80/600,red.0.5 G1 0300


          Tmavé hmloviny v Štíte  26.07. 13 x 240 s.Canon 450 Da, Vixen Photoguider
nedeľa, júla 13, 2014

Nová kométa C/2014 N3 (NEOWISE)


                                           11.07.2013 19h03m UT  iTelescope T17 5x60s

MPEC 2014-N72 a CBET 3921 oznamujú objav novej kométy družicou NEOWISE na snímkach zhotovených 04.07. Jasnosť objektu bola okolo 17M.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP ešte pod označením N006r75 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaných teleskopov  iTelescope Q62   T30 a T17 .Snímky ukázali kometárny objekt s 20´´ kómou a chvostom v pozičnom uhle asi 200°.
Perihéliom prejde 15.03.2015 vo vzdialenosti 3.84 AU od Slnka, jej jasnosť sa bude pravdepodobne pohybovať okolo 15M.

                                                   AfRho Photometry
COD Q62
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                        10x10  20x20    30x30      40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                               +/-     +/-      +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2014 N3     11/07/2014 19:11:36  16.37  15.90  15.76  15.86                12.5  18.4  Q62
C/2014 N3     11/07/2014 19:11:36*  0.03   0.06   0.12   0.18                   4   2.8  USN

COMET         UTC                   DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2014 N3     11/07/2014 19:11:36    4.17   4.40  06.62  17.18    435    33  2.639  Q62

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
                                                             C/2012 X1 (LINEAR)


     
                                     09.07.2014 16h03m UT iTelescope T17  Q62
                                                           AfRho Photometry


OD Q62
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                        10x10    20x20      30x30     40x40     50x50     60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                               +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2012 X1     09/07/2014 16:05:15  12.96  11.98  11.50  11.19  10.96  10.78  25.9  18.2  Q62
C/2012 X1     09/07/2014 16:05:15*  0.07   0.15   0.16   0.17   0.18   0.19     3   2.5  USN

COMET               UTC                   DELTA    R    APER   Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2012 X1     09/07/2014 16:05:15    1.57   2.40  17.57  12.15   1875    68  3.273  Q62

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs