Translate

utorok, decembra 11, 2018

Orión


Canon 450Da , Canon 2.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 28 x 240 s. 5.12. 2018 21h45m seč.

Orión patrí  medzi najkrajšie súhvezdia zimnej oblohy.Rozprestiera sa južne od Býka a Blížencov v okolí rovníka a je preto pozorovateľný prakticky na celej Zemi.Jeho tvar evokuje v predstavách skôr letiaceho motýľa ako hrdinu z gréckých bájí Orióna.Údajne jednou z príčin jeho smrti bol štipanec od škorpióna a aj z tohoto dôvodu sa obe súhvezdia na oblohe vyhýbajú, vždy keď je jedno nad obzorom,  druhé je pod ním.
Najstaršie historické záznamy  z Mezopotámie hovoria o tomto výraznom zoskupení jasných hviezd ako  o Gigamešovy - slávnom to hrdinovy Eposu o Gigamešovy.Súhvezdie predstavuje Gilgameša - URU-AN-NA - Svetlo neba, ako bojuje s býkom -  naše súčasné súhvezdie Býka.Najznámejšie atribúty   URU AN-NA bol luk v ľavej ruke Gilgameša, sekera v jeho pravej časti a meč visiaci z pásu.Časom so slovného spojenia   URU-AN-NA vzniklo pomenovanie Orión.


Súhvezdie sa rozkladá na okraji Mliečnej cesty a preto obsahuje veľa zaujímavých objektov vhodných na pozorovanie voľným okom, ďalekohľadom, prípadne pre objektív fotoaparátu.
Severne od Oriónovho pásu svieti jasná načervenalá hviezda Betelgeuze α Ori, je to polopravidelná premenná hviezda s amlitúdou ~ 0.3 - 1.2 mag. možno v maxime môže byť najjasnejšou hviezdou súhvezdia.S fyzikálneho hľadiska je to červený nadobor, horúci kandidát na explóziu supernovy v najbližšej budúcnosti.Jeho relatívne blízka vzdialenosť ~ 500 sv. rokov   by spôsobila, že po výbucu by sme na mieste Betelgeuze videli novú hviezdu s jasnosťou ~ -12 mag.  a na oblohe by sme mali  objekt, ktorý by žiaril ako  Mesiac v splne.
Najjasnejšou hviezdou zoskupenia je Rigel  β Ori - modrobiely nadobor s jasnosťou 0.12 mag. a leží južne od Oriónovho pásu. 
 Oriónov pás je veľmi nápadná trojica skoro rovnako jasných hviezd, pás sa nachádza v okolí rovníka a rozdeľuje súhvezdie na severnú a južnú časť a je to aj dobrý orientačný obrazec. Prvá hviezda zľava je Alnitak ζ Ori, uprostred je Alnilam ε Ori a napravo Mintaka δ Ori.
Južne od Oriónovho pásu nájdeme aj voľným okom viditeľnú Veľkú hmlovinu v Orióne - M42 a niekedy sa tomuto objektu hovorí Oriónov meč, prípadne zobrazuje pošvu na jeho meč.Pohľad aj malým ďalekohľadom nám ukáže detaily hmloviny a aj zoskupenie hviezd Trapéz.Je to najbližšia oblasť od Zeme, kde prebieha tvorba hviezd. Fotografia dlhšou expozíciou na tmavej oblohe nám ukáže celý komplex hmlovín súvisiacich s týmto objektom.
M43 je prachoplynová hmlovina severne od M42 s ktorou fyzicky súvisí.
M78 je jedne z najjasnejších reflexných hmlovín na oblohe, leží ~ 3.5°východne od hviezdy Mintaka, dá sa pozorovať aj malými ďalekohľadmi avšak fotografia nám ukáže celú hmlovinu v plnej kráse.
 IC 434 je jasná hmlovina rozkladajúca sa južným smerom od  hviezdy Alnitak, tvorí pozadie pre jednu z najznámejších tmavých hmlovín   - Konská hlava - taktiež vďačný námet pre astronomickú fotografiu. 
Barnardov oblúk - emisná hmlovina obopínajúca celé súhvezdie, jej priemer je viac ako 10° a je súčasťou komplexu hmlovín v Oriónovi.Objavil ju priekopník astronomickej fotografie E.E.Barnard a je viditeľná na fotografiách
Meissa λ Ori  predstavuje v obrazci súhvezdia hlavu Orióna  a je obklopená hmlovinou viditeľnou na fotografiách o ktorej sa predpokladá, že by mohla byť pozostatok po supernove typu II, ktorá explodovala v dávnej minulosti.Progenitor supernovy by mohol byť bývalým súpútnikom Meissy.Čiastočne by sa vysvetlili aj vzájomné gravitačné pôsobenia hviezd v oblasti.

 Posledné fotografie kométy 46P/Wirtanen z 2018 roku.....


13.12.2018 Canon 450d, Flektogon 2,8/20 cl. 4.5 1x30 s.800 ASA.

13.12.2018 Canon 450d, Canon 2,8/50 cl.3.5 3x240s. 800 ASA.

piatok, decembra 07, 2018

Priblíženie kométy 46P/Wirtanen

 Canon 450 D, Canon 24-70 mm, 1x25 s. 5.12. 21h seč

Canon 450Da , Tair 4.5/300, 800 ASA,12x120 s. 5.12. 21h09m seč

Kométa 46P/Wirtanen sa rýchlo presúva na severnú časť oblohy a začína byť viditeľná aj voľným okom.Jej jasnosť sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 4 mag. a s veľkou pravdepodobnosťou sa ešte  o nejakú magnitúdu zvýši.12. decembra prejde kométa perihéliom a 16. decembra sa sa priblíži k Zemi  na 11.5 mil. kilometrov = 30LD = 0.0775 AU. Táto udalosť patrí medzi 10 s najmenšou vzdialenosťou od Zeme v modernej histórii .Odohrá sa iba štyri dni po prechode perihéliom a aktivita kométy v súčasnosti je oveľa vyššia ako u objektov s podobnou veľkosťou jadra.


Pohyb kométy cez súhvezdie Býka, poloha kométy o 22h seč. Cartes du  Ciel

Canon 450Da , Canon 2.8/50 cl. 3.5, 800 ASA, 10x240 s. 5.12. 19h31m seč

Canon 450Da , Sigma 2.8/150 cl. 3.5, 800 ASA, 10x180 s. 5.12. 20h18m seč

Medzi 14. a 18. decembrom sa bude kométa v súhvezdí Býka presúvať medzi otvorenými hviezdokopami Hyády a M45 Plejády.Dúfajme, že aktivita kométy zostane minimálne na rovnakej úrovni ako teraz a my budeme mať možnosť pozorovať tento zaujímavý objekt  voľným okom aj na viac svetelne znečistenej oblohe.