piatok, marca 22, 2019

Nová kométa C/2019 D1 (Flewelling)

 JPL NASA
MPEC 2019 - F53 oznamuje objav novej kométy  C/2019 D1 (Flewelling).Prvý krát pozorovaná observatóriu ATLAS-MLO Mauna Loa  MPC T08 26.02.2019.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A10ceJ9 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaných ďalekohľadov iTelescope T32 MPC Q62 a T63 MPC Q67.Jasnosť kométy sa pri pozorovaní pohybovala okolo 17 mag. a vlastný pohyb 2´´/1´v poz. uhle 60°.Teleso sa v súčasnosti nachádza v súhvezdí Orla a jeho jasnosť sa pohybuje okolo 16.5 mag.
C/2019 D1 (Flewelling) je periodická kométa s obežnou dobou 1177 rokov.Perihéliom prejde 11. mája 2019 vo vzdialenosti 1.58 AU od Slnka, min. vzdialenosť od Zeme dosiahne takisto v máji a bude to 1.57 AU.Súčasne docieli aj maximálnu jasnosť , ktorá by sa mohla atakovať hranicu 14 mag.

2019 FE


NASA JPL

MPEC 2019-F46 oznamuje objav nového asteroidu 2019 FE.Prvý krát pozorovaný na observatóriu ATLAS - MLO, MAUNA LOA 17.03.2019. Jasnosť telesa pri objave dosahovala takmer 15 mag.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením a10cqh4 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 MPC Q62.Jasnosť objektu pri pozorovaní sa pohybovala ~ 17 mag. a vlastný pohyb 9´´/1´ v poz. uhle 310°.
Najväčšie priblíženie k Zemi absolvovala ešte pred objavom a to 15. marca o 23h30m UT, kedy sa priblížila k našej planéte na vzdialenosť 1.71 LD = 657 325 km.Priemer planétky sa odhaduje v rozmedzí 28 - 90 m.Jej dráha ju klasifikuje ako typ APOLLO a je zaradená medzi potencionálne impaktory.
V súčasnosti sa asteroid nachádza v súhvezdí Panny a jeho jasnosť je okolo 18 mag. a bude nadďalej klesať.

pondelok, marca 04, 2019

Veľký pes, Korma

 Canon 6Da Canon 2,8/50 cl. 3,5 27.02.2019 19h57m seč. 15x240 s. 1000 ASA


GUIDE 9

Večerná marcová obloha nám umožňuje pozorovať zimné súhvezdia už vysoko nad južným obzorom.
Jedno z najznámejších je súhvezdie Veľkého psa.Nájdeme ho juhovýchodne od Orióna a je skutočne ťažko prehliadnuteľné, pretože najjasnejšia hviezda celého súhvezdia je aj najjasnejšou stálicou celej oblohy - áno je to  Sírius.Fyzicky sa nejedná o hviezdu, ktorá by vynikala veľkosťou, jej hmotnosť je asi dvakrát väčšia ako hmotnosť Slnka, avšak jeho relatívne malá vzdialenosť  8.6 sv. rokov spôsobuje, že je najjasnejšou hviezdou oblohy s magnitúdou - 1.46.
Sírius  nie je osamelá hviezda.Sprevádza ho biely trpaslík s jasnosťou  8.65 mag. , ktorý je teoreticky v dosahu aj menších astronomických ďalekohľadov, avšak blízkosť jasného Síria umožňuje pozorovať tohto bieleho trpaslíka až väčšími prístrojmi.Práve v teraz medzi rokmi 2020 až 2035 máme možnosť pozorovať Síria B v maximálnej vzdialenosti od svojho jasného suseda a môžeme skúsiť použiť aj menšie ďalekohľady s priemermi väčšími ako 150 mm.

ASTRO.cz
V súhvezdí nájdeme jasnú otvorenú hviezdokopu M41 s priemerom 50´a jasnosťou 5 mag. , ktorá sa nachádza 4° južným smerom od Síria, ideálny objekt pre triedry a malé ďalekohľady. 
Veľmi fotogenickým objektom, ktorý je možno zachytiť aj bežnými digitálnymi fotoaparátmi, samozrejme potrebná je obloha s čo najmenším svetelným znečistením je sústava hmlovín okolo IC 2177 známa pod menom Seagull - Čajka.Tvar hmloviny skutočne evokuje let vtáka s roztiahnutými krídlami.Jej priemer na oblohe je väčší ako 2,5°.28 x 300s, Canon 450Da, 1600ASA, nepointované, Vixen GP-2   Photoguider, Sigma 2,8/150, cl.3,5,  04.03.2011  

Otvorené hviezdokopy M46 a M47 už patria do súhvezdia Korma a sú vďačným objektom pre malé ďalekohľady.Na oblohe sa nachádzajú iba 1° od seba a v širokom zornom poli ďalekohľadu môžeme sledovať rozdiel medzi hustou M46 bohatou na slabšie hviezdy doplnenou o planetárnu hmlovinu NGC 2438 a M47, ktorá je tvorená jasnejšími hviezdami a je riedšia.


  25. 02. 2011 20h45m seč, Canon 450D 13x 480s, 1600 ASA, CLS clip filter, refraktor ED 80/600 + reduktor Skywatcher 0,85


GUIDE9


pondelok, februára 18, 2019

Kométa C/2017 T2 (PANSTARRS)


 NASA JPL

Prvý krát pozorovaná na observatóriu PanSTARRS 1 MPC F51 15.09.2017. Vzdialenosť kométy v dobe objavu bola viac ako 9 AU a jasnosť pod 20 mag.
V súčasnej dobe nájdeme kométu v súhvezdí Cetus s jasnosťou okolo 15 mag.Perihéliom prejde kométa až 4. mája 2020 vo vzdialenosti 1.6 AU od Slnka.Predpokladaná maximálna jasnosť kométy na oblohe pri súčasnej aktivite jadra sa odhaduje na  7 mag. a mala by ju dosiahnuť práve pri prelete perihéliom.Ak sa vyplnia predpovede jasnosti kométy, mohli by sme v máji 2020 na oblohe sledovať triedrom prípadne malým ďalekohľadom hmlistý obláčik pohybujúci sa cirkumpolárnymi súhvezdiami Žirafa a Veľký Voz.

nedeľa, februára 03, 2019

Kométa C/2017 K2 (PANSTARRS)


NASA JPL

V máji 2017 bola na observatóriu PANSTARRS 1 objavená nová kométa C/2017 K2 (PANSTARRS) .Na tomto fakte by nebolo nič výnimočného, astronómovia tohto observatória (sú to vlastne dve pracoviská  - PANSTARRS1 MPC F51 a PANSTARRS 2 MPC F52) objavujú každoročne stovky nových objektov a nie iba komét ale hlavne asteroidov.
Predbežný výpočet dráhy z napozorovaných dát doplnený predobjavovými pozorovaniami kométy z iných observatórií však ukázal, že vzdialenosť kométy pri objave bola 16,09 AU od Slnka.Kométa  sa teda nachádzala medzi dráhami Saturnu a Uránu a tieto parametre ju predurčujú na najvzdialenejšiu kométu s pozorovanou kometárnou aktivitou pri príchode do perihélia.
Tieto okolnosti a dynamická integrácia dráhy naznačujú, že sa jedná s najväčšou pravdepodobnosťou o novú kométu prichádzajúcu z Oortovho oblaku.Tieto fakty podporuje aj tvorba kómy vo veľkých vzdialenostiach od Slnka, kde sú pri nízkych teplotách, ktoré v týchto vzdialenostiach panujú viac aktívne plyny, ako kyslík a dusík s nižšou teplotou sublimácie.Ako sa kométa približuje k Slnku teplota jadra sa zväčšuje a začínajú byť aktívne aj látky ako oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, uhľovodíky a voda, ktoré k vyparovaniu potrebujú vyššiu teplotu.Kométy, ktoré prekonali viackrát návrat do perihélia väčšinou stratili látky sublimujúce pri nízkych teplotách a preto väčšinou tvoria kómu, prípadne chvost až pri vzdialenostiach okolo 5- 6 AU, kedy sú aktívne látky s väčšou teplotou sublimácie.
Prvé optimistické odhady veľkosti jadra hovorili o veľkosti okolo 80 km a jasnosť a veľkosť na oblohe, ktorú mala dosiahnuť pri prechode perihéliom sa prirovnávali k legendárnej kométe C/1995 O1(Hale-Bopp). Neskoršie pozorovania HST zredukovali tieto predpoklady na priemer jadra okolo 18 km.
GUIDE 9 - Pohyb kométy 2019 - 2021

Kométu nájdeme v súhvezdí Draka, jej jasnosť sa pohybuje v súčasnosti okolo 18mag a je pozorovateľná väčšími ďalekohľadmi .Z Draka sa bude pomalým vlastným pohybom ( jej vzdialenosť od Zeme je teraz viac ako 12 AU) presúvať do Herkula, kde by mohla jej jasnosť prekročiť koncom roku 2021 veľkosť 12mag.Tu však všetky predpovede končia, pretože odhadovať jasnosť kométy a ešte k tomu novej, práve prilietajúcej z Oortovho oblaku je ako veštiť budúcnosť z krištáľovej gule.
David Levy  -  legenda v oblasti pozorovania a objavovania komét hovorí o kométách a ich správaní toto  - Kométy sú ako mačky, majú chvosty a robia iba to čo chcú,,,,

utorok, januára 29, 2019

Kométy C/2018 Y1 (Iwamoto) a C/2018 W2 (Africano)


Najjasnejšou kométou oblohy je stále 46P/(WIRTANEN) s jasnosťou okolo 7mag.Je cirkumpolárna a nájdeme ju v súhvezdí Veľký Voz. Podmienky na jej pozorovanie sú veľmi dobré a v tomto súhvezdí ju môžeme pozorovať až do konca februára.

Guide 9 - Poloha kométy 46P o 22h seč.

Na pomyselný chrbát jej začína dýchať nedávno objavená kométa C/2018 Y1 (Iwamoto), tá ak bude trend zväčšovania jej jasnosti rovnaký, by mohla okolo 12. februára dosiahnuť 7 mag. a byť dostupnou aj malých ďalekohľadoch a triédroch.
V týchto dňoch sa nachádza na južnej oblohe asi 5°juhozápadným smerom od najjasnejšej hviezdy v súhvezdí Panny - Spica.V ďalších dňoch sa bude presúvať cez súhvezdie severozápadným smerom k Levovi.Hranice súhvezdia prekročí 8. februára  Skychart - Cartes du Ciel  22h seč

O polnoci medzi 10. až 11. februárom nájdeme tento zaujímavý objekt ~ 1° južne od skupiny galaxií v okolí M95 a M96.Večer 13. februára okolo  22h seč prejde kométa priamo cez jasnú galaxiu NGC 2903.14. februára sa presunie do Raka a cez severnú časť súhvezdia sa presunie 17. februára do súhvezdia Blíženci.Večer 18. februára nájdeme kométu necelý 1° severozápadne od jasnej hviezdy Castor.21. februára vstúpi kométa do súhvezdia Povozník a v tomto súhvezdí môžeme kométu pozorovať až do polovice  marca.
JPL NASA 

Kométa C/2018 W2 (Africano) bola prvý krát pozorovaná na observatóriu Mt. Lemmon 27. novembra 2017.Perihéliom prejde 10. septembra 2019 vo vzdialenosti 1.59 AU od Slnka.Okolo 27. septembra 2019 sa bude kométa nachádzať necelých 0.49 AU od Zeme.Kombinácia týchto dvoch faktorov a priaznivých geometrických podmienok priblíženia spôsobí, že C/2018 W2 (Africano) by sa mohla stať na prelome septembra a októbra viditeľnou aj v malých ďalekohľadoch a triédroch, jej jasnosť by mohla dosiahnuť ~ 7 mag.V polovici septembra sa bude kométa pohybovať súhvezdím Androméda medzi galaxiami M31 a M33.

                                         
Guide 9  22h seč.

sobota, januára 12, 2019

(6478) GaultJPL NASA
GUIDE 9

(6478) Gault je asteroid z vnútra hlavného pásu patriaci do rodiny Phocaea. Jeho priemer sa odhaduje na ~ 3.7 km.Objavili ho známi americký astronómovia manželia Shoemakerovci  na observatóriu Palomar v Kalifornii 12. mája 1988. Pomenovaný bol po americkom planetárnom geológovi Donaldovi Gaultovi.
V októbri 2018 sa stal pravdepodobne cieľom impaktora s odhadovaným priemerom väčším ako 500 m.CBET 4597 oznamuje pozorovanie kometárneho chvosta za asteroidom na observatóriu ATLAS.
11.01.2019 som urobil follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T63 MPC Q67 Siding Spring v Austrálii.Po sčítaní 6x120 s. expozícií cez medián a premeraní výsledného  obrazu bol na fotografii zreteľný chvost o dĺžke 4´ v pozičnom uhle 293°. Jasnosť asteroidu sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 17.8 mag.
Nájdeme ho v súhvezdí Hydra odkiaľ sa pomalým vlastným pohybom presunie začiatkom februára do Sextantu. V tomto súhvezdí dosiahne v polovici marca aj maximálnu jasnosť  ~ 16 mag.
Je to objekt vhodný pre pozorovanie väčšími ďalekohľadmi vybavenými CCD kamerami.štvrtok, januára 03, 2019

Nová kométa C/2018 Y1 (Iwamoto)


 MPEC 2018-Y52 oznamuje objav novej kométy C/2018 Y1 (Iwamoto). Kométu prvý krát pozoroval 18. decembra 2018 japonský astronóm Masayuki Iwamoto,  spoluobjaviteľ  kométy C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) a objaviteľ kométy C/2013 E2 (Iwamoto).
V súčasnej dobe sa kométa nachádza na južnej oblohe v súhvezdí Hydry - jej jasnosť je okolo
 12mag. , a je pozorovateľná ráno nízko nad obzorom. Pozorovacie podmienky sa však budú zlepšovať, kométa sa pohybuje severozápadným smerom a začiatkom februára  jej deklinácia bude  okolo ~ - 12° a nad obzor sa dostane už okolo 22 h seč.  v súhvezdí Panny.
 Maximálnu jasnosť ~  8 mag. dosiahne okolo 12. februára v súhvezdí Leva. 
Bude sa presúvať oblasťami bohatými na galaxie , 3. februára bude kométa 3.5° severne od známej galaxie M104 Sombréro a večer 10. februára nájdeme kométu 40´ južne od galaxie M95 v Levovi.
 Mapky sú zhotovené v programe Skychart Cartes du Ciel a ukazujú polohu kométy večer 21h Seč.