Translate

nedeľa, novembra 03, 2019

Jesenná obloha
31.10.2019 18h28m seč, CANON 450D, Flektogon 2,8/20 cl. 4,5  35x 480 s.800 ASA 

Letné súhvezdia sa pomaly ale isto skláňajú k západu a ich miesto zaujímajú hviezdy , ktoré sú charakteristické pre jesenné mesiace.Najvýraznejším zoskupením jesennej oblohy je pravdepodobne skupina súhvezdí, ktorých pôvod je v gréckej mytológii a hovoria o Perzeovi a  Andromede.Vedľa seba svorne svieti Kéfeus s manželkou Kasiopejou, neďaleko je ich dcéra Androméda a nájdeme tu i hrdinského Perzea so svojím tátošom Pegasom, dokonca je tu i hlava Gorgony, ktorú predstavuje jedna s prvých objavených premenných  hviezd - β Perzeus  - Algol.
Kasiopeja patrí medzi súhvezdia, ktoré zaujmú pozorovateľa na prvý pohľad hlavne  svojím tvarom, ktorý pripomína písmeno W. Patrí medzi cirkumpolárne súhvezdia - tie v naších zemepisných šírkach nezapadajú.Súhvezdie je plné jasných hviezd, hmlovín a otvorených hviezdokôp.
Nájdeme tu otvorenú hviezdokopu M52 - bohatú na hviezdy a viditeľnú v triedri alebo v malom ďalekohľade.Hmlovina NGC 281 Pacman je objekt skôr pre objektívy  digitálnych fotoaparátov.Dvojicu otvorených hviezdokôp NGC 869 a NGC 884, ktorá už patrí do súhvezdia Perzeus môžeme na oblohe vyhľadať aj voľným okom, v staroveku sa dostali na mapy oblohy ako dvojica hviez  χ a h, a takto sa niekedy označujú aj v súčasnosti, na podrobnejšie skúmanie hviezdokôp sa doporučuje aspoň trieder, alebo malý ďalekohľad.Nájdeme ich na konci dvojnásobne predĺženej spojnice hviezd γ a δ Cas. 5° severovýchodne od χ a h Per nájdeme ďalší zaujímavý cieľ pre digitálne fotoaparáty - dvojicu jasných hmlovín IC 1805 a IC 1848, ktoré sú známe aj pod menom Srdce a Duša.

 30.10.2019 20h02m seč, CANON 450D, Canon 1,8/20 cl. 3,5  30x 300 s.800 ASA
 
15° stupňov južným smerom od hviezdy α Cas nájdeme jeden s najznámejších objektov našej oblohy, ktorý je na tmavšej oblohe viditeľný aj voľným okom - Veľkú hmlovinu v Androméde - M32, ako jej názov hovorí, nájdeme ju už v súhvezdí Androméda.Tento hmlistý obláčik nieje obyčajná hmlovina, ale špirálová galaxia podobná veľkosťou aj tvarom našej Galaxii, na jej pozorovanie nám stačí trieder alebo malý ďalekohľad.Jej vzdialenosť sa odhaduje na ~ 2,5 milióna svetelných rokov. Neďaleko nájdeme jej obežnice - malé galaxie M32 a M110.Ak predĺžime 1x spojnicu  M32 s hviezdou β And, môžeme nájsť v triedri ďalšiu jasnú galaxiu M33, ktorá dostala meno podľa svojho tvaru Veterník.Je vzdialená 3 milióny svet. rokov a na tmavej horskej oblohe ju môžeme spozorovať aj voľným okom, čo ju radí medzi najvzdialenejšie objekty pozorovateľné bez ďalekohľadu.M33 patrí do súhvezdia Trojuholník.


Žiadne komentáre: