Translate

pondelok, júla 18, 2016

Nová kométa C/2016 N4 (MASTER)MPEC 2016-O266 oznamuje objav novej kométy C/2016 N4 (MASTER).Bola objavená v ruskej robotickej sieti  ďalekohľadov MASTER na observatóriu IAC Observatory Tenerife MPC Z22  v automatickom režime ako objekt ~ 16.8 M.Po publikovaní dráhových elementov objektu pod označením M70wgza som urobil follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 MPC Q62.Jasnosť telesa pri pozorovaní ~ 17.5 M, vlastný pohyb 0.17´´/1´ v poz.uhle 281°.Na snímkach je zreteľne vidieť objekt difúzneho vzhľadu s kómou o priemere ~15´´.Kométa má parabolickú dráhu, perihéliom prešla pred rokom 17.júla 2015 vo vzdialenosti 3 AU.V súčasnosti sa nachádza v súhvezdí Cetus a jej jasnosť ~18 M ju predurčuje skôr na pozorovanie väčšími ďalekohľadmi vybavenými CCD technikou.

nedeľa, júla 17, 2016

Nový asteroid 2016 NG39MPEC 2016-O37 oznamuje objav nového asteroidu 2016 NG39.Prvý krát spozorovaný na Catalina Sky Survey 4.7.2016 jasnosť okolo 20M, bolo podozrenie na kometárnu aktivitu a objekt bol publikovaný na Possible comet confirmation page.Po uverejnení dráhových elementov objektu pod označením XN17BFB som urobil follow-up astrometriu diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T24 MPC U69.Asteroid má pretiahnutú skôr kometárnu dráhu s inklináciou 36° a perihéliom prejde 1.12.2016 vo vzdialenosti 1.85 AU, jeho afélium sa nachádza vo vzdialenosti ~ 8 AU a jasnosť sa bude až do konca roka pohybovať okolo 20M.Včera večer nášho času absolvoval tesný prelet okolo známej planetárnej hmloviny M57 blízkozemský asteroid 2002 KL6 (154 224).Bolo zamračené a tak som použil diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T18 MPC I89 v Španielsku a zhotovil tieto zaujímavé fotografie.16.07.2016 21h12m UT 3x60 s.


Animácia s pozorovania premennej hviezdy BO Vul, hviezda je takmer v strede záberu a môžeme zreteľne sledovať jej zmeny jasnosti.Animácia zhotovená s 11 x 45 s. expozícií zhotovený v priebehu 3 hodín zo 17. na 18. júla.Newton 150/750 red.520mm +  G1-0300.

nedeľa, júla 10, 2016

Nepriama pointácia asteoridov a komét pointačným programom PHD2 Guiding


Jedným s problémov s ktorými som sa stretol v astronomickej praxi bol a aj je nepriama pointácia komét a asteoridov.Väčšinou sú to slabé objekty s veľkým vlastným pohybom, ktoré som z pointačným ďalekohľadom, ktorý používam - fotografický objektív 3.5/200 a QHY-5 nemal šancu pointovať priamo.Potom zostávala iba možnosť exponovať objekt čo najdlhšie ako to šlo s ohľadom na jeho vlastný pohyb a ohniskovú dĺžku ďalekohľadu, ktorý som použil.Táto metóda šla použiť iba u jasnejších objektov s menším vlastným pohybom a ak sa objekt pohyboval rýchlo, neustále som musel manuálne posúvať zorné pole ďalekohľadu.
Neskôr som narazil na možnosť použitia systému EQMOD-ASCOM, táto metóda umožňuje nastaviť motory paralaktickej montáže priamo na rýchlosť pozorovaného objektu.Je to komplexný softvér na ovládanie ďalekohľadu, vhodnejší skôr pre ďalekohľady na pevnom stanovisku.
Dlhšiu dobu používam na pointáciu pointačný program PHD Guiding  a v najnovšej verzii ma prekvapila možnosť nepriamo pointovať objekty s vlastným pohybom po oblohe.Túto funkciu umožňuje nástroj v  tools Comet tracking.Po zapnutí tejto funkcie sa nám objavý okno s možnosťou dosadiť rýchlosť objektu v ra. a dec. v obl.sekundách za hodinu.Ako nájsť správnu rýchlosť asteoridu alebo kométy?Máme dve možnosti.
Prvou je použiť známe počítačové planetárium Cartes du Ciel.


Je to voľne stiahnuteľný program s dosahom do ~19M a použiteľný pre pozorovanie väčšiny komét a NEO objektov, samozrejme po aplikovaní najnovších dráhových elementov.
Pre nás je dôležité, že dokáže cez funkciu tool box spolupracovať s programom PHD 2 Guiding a v reálnom čase nepriamo pointovať kométy a asteoridy.Postup je jednoduchý.Stiahneme si zo stránky  http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html najnovšie dráhové elementy pozorovaného objektu - v našom prípade - 2002 KL6 je to súbor NEAs.V programe Cartes du Ciel v nastaveniach,slnečná sústava, asteorid, nahrať súbor MPC, použiť súbor - klikneme na súbor NEAs, ktorý sme stiahli a necháme aktualizovať program.Program máme aktualizovaný a nájdeme si cez funkciu Pokročilé hľadanie - asteorid náš objekt 2002 KL6.


Pravým tlačítkom ho vycentrujeme a zamkneme.V tool box sa spojíme s PHD2 Guiding a vypočítame rýchlosť pohybu asteoridu v obl.sekundách za hodinu.Zapneme v Lock shift  Set rates a zapneme tracking.V programe PHD 2 Guiding si v Tools zapneme funkciu Enable server.


Zvolíme pointačnú hviezdu a urobíme kalibráciu.Následne aktivujeme funkciu Comet tracking.Teraz paralaktická montáž funguje v režime nepriamej pointácie.


Druhá možnosť je jednoduchšia.Priamo na stránkach NEOCP si vygenerujeme dráhové elementy nášho objektu pre našu polohu, zvolil som MPC kód Skalnatého plesa - 056, to by malo vyhovovať väčšine objektov.A na rozdiel od EQMOD-u zadáme - Separate R.A. and Decl. sky motions v jednotkách ´´/hr.Hodnoty, ktoré dostaneme dosadíme priamo do Comet tracking.Porovnal som oba údaje získané Cartes du Ciel a cez MPC a takmer sa zhodujú,  samozejme Cartes du Ciel musí byť aktualizovaný s najnovšími údajmi z MPC.
Animácia zhotovená z expozícií  z  9.7.2016  20h01UT  20x 40s.NWT 150/750 red.520mm Vidíme, že asteorid sa pohybuje v opačnom smere reaktascencie.Po manuálnej zmene rýchlosti v Comet tracking v RA z plusovej na mínusovú sa problém vyrieši.Pravdepodobne program nevie na ktorej strane montáže sa ďalekohľad nachádza a preto dochádza k tejto chybe.


Oprava rýchlosti v RA z kladnej na zápornú.


9.7.2016 22h46m  40x90s.NWT 150/750 red.520mm.

EDIT......24.07.2016.

Rýchlosť pohybu asteoridu sa mi zdala väčšia ako vypočítaná pri použití metódy -  Separate R.A. and Decl. sky motions na stránke http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
Preto som urobil porovnanie a použil som aj metódu Separate R.A. and Decl. coordinate motions.Rozdiel v rýchlostiach pre porovnanie.Výsledky ukazujú, že je lepšie použiť Separate R.A. and Decl. coordinate motions a dosadiť priamo do PHD Guiding 2, rýchlosť je väčšia..Vypočítané hodnoty sú v plusových hodnotách, pre správnu funkciu systému treba zistiť aké hodnoty sú pre ďalekohľad relevantné.Záleží na tom na ktorej strane montáže sa nachádza ďalekohľad, ak sa asteorid pohybuje opačne, je nutné zmeniť vo vypočítaných hodnotách znamienko na mínus - v reaktascencii aj v deklinácii.Pohyb montáže za asteoridom sa zdá oveľa  presnejší.

SKY MOTION 24.07.2016 UT
 
2016 07 24 000000 20 45 33.1 +44 57 40   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0 +472.45  +159.42    

2016 07 24 002000 20 45 48.0 +44 58 33   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0 +472.90  +157.67    
2016 07 24 004000 20 46 02.8 +44 59 25   0.069   1.047  114.7  61.8  14.0 +473.51  +155.94    
2016 07 24 010000 20 46 17.7 +45 00 17   0.069   1.046  114.7  61.8  14.0 +474.28  +154.26    
2016 07 24 012000 20 46 32.7 +45 01 08   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +475.18  +152.62    
2016 07 24 014000 20 46 47.6 +45 01 58   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +476.23  +151.04    
2016 07 24 020000 20 47 02.6 +45 02 49   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +477.42  +149.53    
2016 07 24 022000 20 47 17.7 +45 03 38   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +478.71  +148.09    
2016 07 24 024000 20 47 32.7 +45 04 27   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +480.12  +146.73    
2016 07 24 030000 20 47 47.9 +45 05 16   0.069   1.046  114.6  61.9  14.0 +481.65  +145.46    

 COORDINATE MOTION 24.07.2016 UT

2016 07 23 235900 20 45 32.4 +44 57 37   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0 +667.66  +159.51    
2016 07 24 001900 20 45 47.2 +44 58 30   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0 +668.46  +157.75    
2016 07 24 003900 20 46 02.1 +44 59 22   0.069   1.047  114.7  61.8  14.0 +669.48  +156.03    
2016 07 24 005900 20 46 17.0 +45 00 14   0.069   1.046  114.7  61.8  14.0 +670.71  +154.34    
2016 07 24 011900 20 46 31.9 +45 01 05   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +672.15  +152.70    
2016 07 24 013900 20 46 46.9 +45 01 56   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +673.79  +151.12    
2016 07 24 015900 20 47 01.9 +45 02 46   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +675.61  +149.60    
2016 07 24 021900 20 47 16.9 +45 03 36   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +677.61  +148.16    
2016 07 24 023900 20 47 32.0 +45 04 25   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +679.77  +146.80    
2016 07 24 025900 20 47 47.1 +45 05 14   0.069   1.046  114.6  61.9  14.0 +682.07  +145.52       Zmena vypočítaných plusových hodnôt na mínusové.
24.07.2016  41x45s. NWT 150/750 red 520, ccd G1-0300

Výsledný pohyb asteoridu.utorok, júla 05, 2016

Blízke priblíženie asteoridu 2002 KL6 (154 224)


22. júla 2016 sa k Zemi priblíži asteorid 2002 KL6 (154 224) na vzdialenosť 26.6 LD t.j. 0.0681 AU.Objavený 27.05.2002 na obsevatóriu Halekala v rámci prehliadky oblohy NEAT.V súčasnosti sa nachádza a aj bude nachádzať vo veľmi dobrých pozorovacích podmienkach.
V maximálnom priblížení sa jasnosť objektu bude pohybovať okolo ~ 13.8 M a vlastný pohyb 8.8´´/1´ v poz. uhle 65°.


Animácia zhotovená z ôsmich záberov zhotovených NWT 150/750 red. 520 mm , ccd G1-0300 30 s. 05.07.2016 00h6m UT.


Pozoroval som tento zaujímavý objekt v noci zo 4. na 5. júla 2016 cez NWT 150/750 red. 520 mm.Jasnosť asteoridu bola okolo 14 M a vlastný pohyb okolo 4.5´´/1´v poz. uhle 37°.Bolo možno sledovať zreteľný pohyb asteoridu v zornom poli ccd kamery pri 30 s. expozíciách.V súčasnosti sa nachádza v Hadonosovi a v ďalších dňoch sa budú pozorovacie podmienky ešte zlepšovať.Vizuálne v dosahu prístrojov s priemerom 20cm, na ccd pozorovanie stačí 8cm.Na svojej ceste  bude prechádzať  zaujímavými miestami na oblohe, napr. 17. júla večer sa bude nachádzať tesne vedľa prstienka M57.Priaznivé geometrické podmienky stretnutia umožnia pozorovať tento zaujímavý asteorid až do konca augusta, kedy začne atakovať hranicu 16M.

Efemerida.

Dátum       UT             R.A. (J2000) Decl.     Delta         r        El.    Ph.     V        Sky Motion      
            h m s                                                                                            "/min    P.A.   
2016 07 05 000000 17 23 45.7 +11 55 31   0.100   1.094  138.4  38.1  14.2    4.34    036.8      
2016 07 06 000000 17 28 12.2 +13 20 54   0.097   1.090  137.3  39.2  14.2    4.61    037.7      
2016 07 07 000000 17 33 03.1 +14 50 30   0.094   1.086  136.3  40.3  14.1    4.90    038.7      
2016 07 08 000000 17 38 20.8 +16 24 26   0.091   1.083  135.2  41.5  14.1    5.20    039.6      
2016 07 09 000000 17 44 08.1 +18 02 46   0.088   1.080  134.0  42.6  14.0    5.52    040.6      
2016 07 10 000000 17 50 27.9 +19 45 27   0.085   1.077  132.9  43.8  14.0    5.85    041.7      
2016 07 11 000000 17 57 23.4 +21 32 25   0.083   1.074  131.7  45.0  14.0    6.19    042.8      
2016 07 12 000000 18 04 58.3 +23 23 24   0.080   1.071  130.5  46.2  13.9    6.54    044.0      
2016 07 13 000000 18 13 16.1 +25 18 01   0.078   1.068  129.3  47.4  13.9    6.89    045.3      
2016 07 14 000000 18 22 20.9 +27 15 42   0.076   1.065  128.1  48.7  13.9    7.24    046.8      
2016 07 15 000000 18 32 16.6 +29 15 38   0.074   1.063  126.8  50.0  13.9    7.57    048.4      
2016 07 16 000000 18 43 07.1 +31 16 48   0.073   1.060  125.5  51.3  13.8    7.88    050.1      
2016 07 17 000000 18 54 56.1 +33 17 54   0.072   1.058  124.2  52.6  13.8    8.16    052.0      
2016 07 18 000000 19 07 46.4 +35 17 25   0.070   1.056  122.8  54.0  13.8    8.41    054.2      
2016 07 19 000000 19 21 39.8 +37 13 35   0.070   1.054  121.4  55.4  13.8    8.60    056.5      
2016 07 20 000000 19 36 36.5 +39 04 30   0.069   1.052  120.0  56.7  13.9    8.74    059.1      
2016 07 21 000000 19 52 34.6 +40 48 12   0.069   1.051  118.7  58.0  13.9    8.82    062.0      
2016 07 22 000000 20 09 29.3 +42 22 46   0.068   1.049  117.3  59.3  13.9    8.83    065.1      
2016 07 23 000000 20 27 12.9 +43 46 27   0.068   1.048  116.0  60.6  13.9    8.78    068.3      
2016 07 24 000000 20 45 34.6 +44 57 50   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0    8.66    071.8      
2016 07 25 000000 21 04 21.0 +45 55 57   0.069   1.045  113.6  62.9  14.0    8.49    075.4      
2016 07 26 000000 21 23 16.6 +46 40 19   0.070   1.045  112.5  64.0  14.1    8.26    079.1     
2016 07 27 000000 21 42 05.4 +47 11 03   0.071   1.044  111.4  64.9  14.2    7.99    082.8      
2016 07 28 000000 22 00 31.7 +47 28 42   0.073   1.043  110.5  65.8  14.2    7.69    086.5      
2016 07 29 000000 22 18 21.8 +47 34 16   0.074   1.043  109.7  66.5  14.3    7.37    090.0      
2016 07 30 000000 22 35 24.6 +47 29 03   0.076   1.042  108.9  67.1  14.4    7.03    093.5      
2016 07 31 000000 22 51 32.0 +47 14 28   0.078   1.042  108.3  67.7  14.4    6.68    096.7