nedeľa, júla 10, 2016

Nepriama pointácia asteoridov a komét pointačným programom PHD2 Guiding


Jedným s problémov s ktorými som sa stretol v astronomickej praxi bol a aj je nepriama pointácia komét a asteoridov.Väčšinou sú to slabé objekty s veľkým vlastným pohybom, ktoré som z pointačným ďalekohľadom, ktorý používam - fotografický objektív 3.5/200 a QHY-5 nemal šancu pointovať priamo.Potom zostávala iba možnosť exponovať objekt čo najdlhšie ako to šlo s ohľadom na jeho vlastný pohyb a ohniskovú dĺžku ďalekohľadu, ktorý som použil.Táto metóda šla použiť iba u jasnejších objektov s menším vlastným pohybom a ak sa objekt pohyboval rýchlo, neustále som musel manuálne posúvať zorné pole ďalekohľadu.
Neskôr som narazil na možnosť použitia systému EQMOD-ASCOM, táto metóda umožňuje nastaviť motory paralaktickej montáže priamo na rýchlosť pozorovaného objektu.Je to komplexný softvér na ovládanie ďalekohľadu, vhodnejší skôr pre ďalekohľady na pevnom stanovisku.
Dlhšiu dobu používam na pointáciu pointačný program PHD Guiding  a v najnovšej verzii ma prekvapila možnosť nepriamo pointovať objekty s vlastným pohybom po oblohe.Túto funkciu umožňuje nástroj v  tools Comet tracking.Po zapnutí tejto funkcie sa nám objavý okno s možnosťou dosadiť rýchlosť objektu v ra. a dec. v obl.sekundách za hodinu.Ako nájsť správnu rýchlosť asteoridu alebo kométy?Máme dve možnosti.
Prvou je použiť známe počítačové planetárium Cartes du Ciel.


Je to voľne stiahnuteľný program s dosahom do ~19M a použiteľný pre pozorovanie väčšiny komét a NEO objektov, samozrejme po aplikovaní najnovších dráhových elementov.
Pre nás je dôležité, že dokáže cez funkciu tool box spolupracovať s programom PHD 2 Guiding a v reálnom čase nepriamo pointovať kométy a asteoridy.Postup je jednoduchý.Stiahneme si zo stránky  http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html najnovšie dráhové elementy pozorovaného objektu - v našom prípade - 2002 KL6 je to súbor NEAs.V programe Cartes du Ciel v nastaveniach,slnečná sústava, asteorid, nahrať súbor MPC, použiť súbor - klikneme na súbor NEAs, ktorý sme stiahli a necháme aktualizovať program.Program máme aktualizovaný a nájdeme si cez funkciu Pokročilé hľadanie - asteorid náš objekt 2002 KL6.


Pravým tlačítkom ho vycentrujeme a zamkneme.V tool box sa spojíme s PHD2 Guiding a vypočítame rýchlosť pohybu asteoridu v obl.sekundách za hodinu.Zapneme v Lock shift  Set rates a zapneme tracking.V programe PHD 2 Guiding si v Tools zapneme funkciu Enable server.


Zvolíme pointačnú hviezdu a urobíme kalibráciu.Následne aktivujeme funkciu Comet tracking.Teraz paralaktická montáž funguje v režime nepriamej pointácie.


Druhá možnosť je jednoduchšia.Priamo na stránkach NEOCP si vygenerujeme dráhové elementy nášho objektu pre našu polohu, zvolil som MPC kód Skalnatého plesa - 056, to by malo vyhovovať väčšine objektov.A na rozdiel od EQMOD-u zadáme - Separate R.A. and Decl. sky motions v jednotkách ´´/hr.Hodnoty, ktoré dostaneme dosadíme priamo do Comet tracking.Porovnal som oba údaje získané Cartes du Ciel a cez MPC a takmer sa zhodujú,  samozejme Cartes du Ciel musí byť aktualizovaný s najnovšími údajmi z MPC.
Animácia zhotovená z expozícií  z  9.7.2016  20h01UT  20x 40s.NWT 150/750 red.520mm Vidíme, že asteorid sa pohybuje v opačnom smere reaktascencie.Po manuálnej zmene rýchlosti v Comet tracking v RA z plusovej na mínusovú sa problém vyrieši.Pravdepodobne program nevie na ktorej strane montáže sa ďalekohľad nachádza a preto dochádza k tejto chybe.


Oprava rýchlosti v RA z kladnej na zápornú.


9.7.2016 22h46m  40x90s.NWT 150/750 red.520mm.

EDIT......24.07.2016.

Rýchlosť pohybu asteoridu sa mi zdala väčšia ako vypočítaná pri použití metódy -  Separate R.A. and Decl. sky motions na stránke http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
Preto som urobil porovnanie a použil som aj metódu Separate R.A. and Decl. coordinate motions.Rozdiel v rýchlostiach pre porovnanie.Výsledky ukazujú, že je lepšie použiť Separate R.A. and Decl. coordinate motions a dosadiť priamo do PHD Guiding 2, rýchlosť je väčšia..Vypočítané hodnoty sú v plusových hodnotách, pre správnu funkciu systému treba zistiť aké hodnoty sú pre ďalekohľad relevantné.Záleží na tom na ktorej strane montáže sa nachádza ďalekohľad, ak sa asteorid pohybuje opačne, je nutné zmeniť vo vypočítaných hodnotách znamienko na mínus - v reaktascencii aj v deklinácii.Pohyb montáže za asteoridom sa zdá oveľa  presnejší.

SKY MOTION 24.07.2016 UT
 
2016 07 24 000000 20 45 33.1 +44 57 40   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0 +472.45  +159.42    

2016 07 24 002000 20 45 48.0 +44 58 33   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0 +472.90  +157.67    
2016 07 24 004000 20 46 02.8 +44 59 25   0.069   1.047  114.7  61.8  14.0 +473.51  +155.94    
2016 07 24 010000 20 46 17.7 +45 00 17   0.069   1.046  114.7  61.8  14.0 +474.28  +154.26    
2016 07 24 012000 20 46 32.7 +45 01 08   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +475.18  +152.62    
2016 07 24 014000 20 46 47.6 +45 01 58   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +476.23  +151.04    
2016 07 24 020000 20 47 02.6 +45 02 49   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +477.42  +149.53    
2016 07 24 022000 20 47 17.7 +45 03 38   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +478.71  +148.09    
2016 07 24 024000 20 47 32.7 +45 04 27   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +480.12  +146.73    
2016 07 24 030000 20 47 47.9 +45 05 16   0.069   1.046  114.6  61.9  14.0 +481.65  +145.46    

 COORDINATE MOTION 24.07.2016 UT

2016 07 23 235900 20 45 32.4 +44 57 37   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0 +667.66  +159.51    
2016 07 24 001900 20 45 47.2 +44 58 30   0.069   1.047  114.8  61.8  14.0 +668.46  +157.75    
2016 07 24 003900 20 46 02.1 +44 59 22   0.069   1.047  114.7  61.8  14.0 +669.48  +156.03    
2016 07 24 005900 20 46 17.0 +45 00 14   0.069   1.046  114.7  61.8  14.0 +670.71  +154.34    
2016 07 24 011900 20 46 31.9 +45 01 05   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +672.15  +152.70    
2016 07 24 013900 20 46 46.9 +45 01 56   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +673.79  +151.12    
2016 07 24 015900 20 47 01.9 +45 02 46   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +675.61  +149.60    
2016 07 24 021900 20 47 16.9 +45 03 36   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +677.61  +148.16    
2016 07 24 023900 20 47 32.0 +45 04 25   0.069   1.046  114.7  61.9  14.0 +679.77  +146.80    
2016 07 24 025900 20 47 47.1 +45 05 14   0.069   1.046  114.6  61.9  14.0 +682.07  +145.52       Zmena vypočítaných plusových hodnôt na mínusové.
24.07.2016  41x45s. NWT 150/750 red 520, ccd G1-0300

Výsledný pohyb asteoridu.Žiadne komentáre: