pondelok, novembra 16, 2020

Galaxia v Androméde M31 a galaxia v Trojuholníku M33

 


                                      9.11.2020 Canon 6Da, Canon 1.8/50, cl. 4, 20h58m SEČ, 10x480 s., 1600 ASA. 


 

Galaxie M31 a M33 nájdeme s súhvezdiach Androméda a Trojuholník, ktoré kulminujú vysoko nad obzorom v jesenných mesiacoch. Mapka zobrazuje súhvezdie Androméda a jej  blízke okolie .


                                  M31 7.11.2020 Canon 6Da, Sigma 2.8/150, cl. 3.5, 18h11m SEČ, 24x240 s., 1600 ASA. 

Galaxia v Androméde, Veľká hmlovina v Androméde, alebo tiež Messier 31 - M31 je najbližšou špirálovou galaxiou od našej Mliečnej dráhy. Jej vzdialenosť sa odhaduje na 2,5 milióna sv. rokov. Svojím vzhľadom veľmi pripomína našu Galaxiu, donedávna sa predpokladalo, že je hmotnejšia ako naša galaxie, avšak najnovšie informácie hovoria o tom, že naša Galaxia obsahuje viac temnej hmoty ako M31 a ich hmotnosti sú porovnateľné.Najnovšie informácie o histórii našej Galaxie  - OSEL.CZ

M31 sa k nám približuje rýchlosťou 266 km/s. a je predpoklad, že za 1 až 5 mld. rokov obe galaxie splynú do jednej obrej eliptickej sústavy. M31 mala v minulosti interakcie s veľa inými galaxiami, niektoré pohltila - je predpoklad, že M31 je výsledok splynutia dvoch väčších hviezdnych ostrovov. Ďalšie sú stále v gravitačnom dosahu - to platí hlavne o jej satelitoch M32, M110, NGC 185 a NGC 147.

Nájdeme ju v súhvezdí Androméda v smere  predĺženia spojnice hviezd β And - Mirach  a μ And.Na tmavej oblohe je vidieť voľným okom ako hmlistý obláčik s rozmermi 190´x60´ z ktorého vidíme najjasnejšiu centrálnu  časť. Triéder, prípadne malý ďalekohľad nám ukáže oveľa viac podrobností v okolí centrálnej kondenzácie, slabšie okrajové časti galaxie nám odhalí väčší ďalekohľad prípadne fotografie s dlhšou expozíciou.

                                M33 7.11.2020 Canon 6Da, Sigma 2.8/150, cl. 3.5, 20h071m SEČ, 13x240 s., 1600 ASA.

M33 alebo Galaxia v Trojuholníku je špirálová galaxia patriaca medzi tri najväčšie v Miestnej skupine galaxií  spolu s M31 v Androméde  a našou Galaxiou, do skupiny patrí najmenej ďalších 30 členov.

M 33 je  svojou vzdialenosťou 3 milióny sv. rokov najvzdialenejším objektom viditeľným voľným okom na oblohe, samozrejme podmienkou je tmavá obloha a dobrý zrak. Jej jasnosť sa odhaduje na 5,7 mag. a plošný rozmer na oblohe 70´x 40´. Pred 2 až 4 milirdami rokov prekonala blízke priblíženie ku Galaxii v Androméde M31 a je predpoklad, že je s ňou gravitačne zviazaná.

Ako som spomínal , môžeme ju nájsť na oblohe  aj voľným okom, avšak trieder či malý ďalekohľad bude ideálnym prístrojom na jej celkové pozorovanie. Pre sledovanie detailov je vhodnejší väčší ďalekohľad prípadne dlhšie expozície fotoaparátom.


Žiadne komentáre: