Translate

streda, novembra 16, 2005

ASTRONÓMIA V STAROVEKOM EGYPTE I.

Aj keď si veľmi ďaleko, tvoje lúče dosahujú Zem, aj keď si na tvárach ľudí, tvoje stopy sú neviditeľné.Aton je ten, čo stvoril semeno v žene, to on dáva život zárodku a bedlí nad počatím a rastom dieťaťa - tak ako dáva dych vtáčaťu a chráni ho.Aké sú tvoje výtvory!Sú ukryté pred ľuďmi, ó jediný Boh, okrem ktorého niet iného.


ACHNATON (AMENHOTEP IV)
18. dynastia asi 1367 - 1350 pnl.
Tieto krásne verše zložil známy ,,kacírsky" faraón Achnaton na oslavu boha slnečného kotúča ATONA.Prívlastok ,,kacírsky" mu patrý kvôli radikálnym náboženským reformám, ktoré za svojej vlády uskutočnil a tie sa napokon stali dôvodom jeho pádu.Nie je totiž také jednoduché zrušiť všetkých bohov a nahradiť ich iba jedným.Apráve v Egypte, kde každá hodina dňa mala svojho boha a asi aj kňaza, ktorý tomuto bohu slúžil.Všimnite si, že v básni sa hovorí o jedinom bohu.A práve v tom bol problém, nebolo jednoducho možné odstaviť na dlhšiu dobu kňazov ostatných bohov od zisku s daní a poplatkov.
Moc a peniaze hrali a hrajú prím v akejkoľvek dobe a spoločenskom zriadení.
Hviezdy žmurkajúce na nočnej oblohe mali dôležité miesto v egyptskom spôsobe ponímania sveta. Boli považované za božské bytosti, iné za zbožštené duše zomrelých, prípadne za deti boha Ptaha.Pretože hviezdy a bohovia boli navzájom úzko previazaný, mali by sme si predstaviť aspoň najdôležitejších z nich.Začnem od začiatku - oblohou.Bohyňa neba a samo nebo, Rodička bohov - to sú niektoré z prirovnaní patriacich Nut - bohyne oblohy.Zosobňovaná v ľudskej podobe ako nebeská klenba čo sa špičkami prstov nôh a rúk dotýka zeme - svojho manžela boha Geba.Podľa Textov pyramíd zo starej ríše tvorili prvú dvojicu bohov na svete.
Neskôr boli kňazmi s Heliopolisu (Iunu) nahradený bohom Atunom, stvoriteľom sveta a pánom všetkého.Ten mal vraj dvoch potomkov - boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut.A až zo spojenia tejto dvojice sa zrodili Geb a Nut.
Aj keď manželstvá súrodencov neboli v týchto kruhoch neobvyklé, proti láske Nut a Geba sa postavil Šu a preklial Nut v tom zmysle že ,,neporodí ani v jednom mesiaci roku čo existuje".
To vyprovokovalo Nut a vyzvala boha Mesiaca Thowta k hre v kocky.A o čo?O jeho strieborné svetlo.Napokon sa Nut podarilo vyhrať 1/72 časť mesačného svetla a z toho sa jej podarilo zhotoviť päť dní, ktoré v deň kliatby neexistovali.Kliatba bola porušená a Nut porodila postupne Usira, Sutecha, Eset a Nebthet.Na piaty deň porodila Hora, ale ten sa podľa kňazov s Iunu pripisuje jej dcére Eset.Napokon tých päť dní v kalendáry ostalo a odvtedy mal rok 365 dní.
Prehra boha Thowta s Nut sa prejavila i na Mesiaci.
Časť svetla o ktorú prišiel na jeho tvári dodnes chýba a prejavuje sa ako známe tvavé škvrny.
Žiaľ to neboli posledné problémy, ktoré Nut postretli.Manželstvo s Gebom sa nevyvíjalo optimisticky.Neustále sa hádali a hašterili pre každú maličkosť.Preto sa ich otec Šu rozhodol, že
ich rozdelí.Doslova sa medzi nich vložil a vyzdvihol Nut nad Geba a od tých čias je medzi nimi - medzi zemou a oblohou vytvára vzduch.Ďalšie nešťastie ju postihlo v jej synovi Sutechovi.Stal sa z neho tyran a zosobnené zlo.Zavraždil svojho brata Usira a telo rozsekané na kusy rozhodil po celom Egypte.
Táto kľúčová udalosť egyptských mýtov sa ako neviditeľná niť tiahne celými dejinami a ovplivňovala každodenný život obyvateľov Egypta od faraóna až po posledného felaha.

Usírovi nebolo súdené, aby večne prebýval v krajine mŕtvych.Jeho manželka a sestra Eset
sa ho nehodlala tak ľahko vzdať a rozhodla sa ho zachrániť.Pri tejto ťažkej úlohe jej pomáhala jej sestra Nebthet, ktorá bola zároveň Sutechovov manželkou.Po prekonaní rôznych nástrah a prekážok sa sestrám podarilo nájsť časti Usirovho tela a načas ho oživiť .Najväčšie problémy boli s jednou dôležitou časťou tela, bez ktorej muži nie sú úplní muži.Tento nenahraditeľný orgán sa Esete nepodarilo nájsť.Stratil sa v rieke Níl a odvtedy má tato životne dôležitá tepna také
blahodárne účinky na egyptskú krajinu. Eset sa však nevzdala a vyrobila náhradu zo striebra, ktorú s Usirom hneď aj vyzkúšali a počali svojho syna - Hora.
Keď s Usira životná sila vyprchala, poslal boh Slnka Re šakala Anupa aby telo nabalzamoval a vykonal všetky potrebné obrady.Tie boli veľmi dôležité a zabezpečili Usirovi neobmedzenú vládu nad egyptským podsvetím.Zároveň sa Usir považuje za prvého faraóna Egypta.Jeho syn Hor pokračoval v boji proti Sutechovi.V jednej zúrivej bitke prišiel Hor o svoje oko, v nasledovnej sa mu ho podarilo dostať späť.Nakoniec sa Horovi podarilo Sutecha poraziť a nastoliť v Egypte vládu spravodlivých.Tým sa situácia stabilizovala, avšak Sutech nebol úplne porazený.Keď jeho vpliv silnie, krajinu postihujú nešťastia.Ak hrá prím Usir - naopak Egypt kvitne a prosperuje.Vzťah Sutech - Hor však nesmieme považovať za klasický príklad dualizmu, Sutech bol síce bohom zla a púšte a egypťania mali z jeho osoby strach, ale jeho vlastnosti boli často akceptované v prospech krajiny.Napríklad vo vojnách sa často faraón zaštítil Sutechovov mocou ba dokonca tiahol do boja v jeho mene a vystupoval ako trestajúce rameno Sutechovo.Napríklad otec Ramessesa II. sa volal Seti I., ale to skôr dokazuje Sutechovu obľúbenosť medzi vládcami 19. dynastie.
V priebehu egyptskej histórie sa stávalo, že niektoré postavy bohov spynuli do jednej.Typickým príkladom je Sah a Usir.Sah bol bohom záhrobnej ríše a mal aj svoje súhvezdie na oblohe - dnes známe pod menom Orion.Spojením so Sahom sa Usir dostal na oblohu.Ďalší príklad je Sopdet, bohyňa sídliaca na hviezde Sírius.Podľa nej sa hviezda tiež volala.Časom bola personifikovaná s Esetou, ktorá prevzala jej miesto.
Egyptský panteón obsahuje oveľa viac mien, ale tie ktoré som spomenul sú dôležité pre starovekú egyptskú astronómiu.Vzájomné vzťahy týchto postáv mali tiež najväčší dosah na život krajiny.

Pokračovanie na budúce.
Marian
nedeľa, novembra 13, 2005

MARS 2005
Tohtoročná opozícia patrila medzi tie priaznivejšie, a to sa netýka iba samotnej vzdialenosti planéty od Zeme ale aj počasia, ktoré bolo pozorovateľom veľmi priaznivo naklonené.Výška planéty nad obzorom pri jej kulminácii praje fotografovaniu a dáva šancu na obstojný seening a tým pádom kvalitný výstup.Mars ma prekvapil, hlavne svojou príliš nemarsovskov farbou.Takmer vždy ju bolo možné vídať zahalenú do purpurového plášťa, plaviac sa nočnou oblohou a hľadieť dole na zem svojím krvavým okom.

Ako boh vojny mal vždy určite krásny pohľad, tých vojen bolo, je a žiaľ aj bude na Zemi stále dosť.Tá súčasná farba skôr pripomína Arktur ako Mars, je tam príliš zelenej a výsledok sa mojim očiam príliš nepozdáva.Pri pozorovaní som používal Cassegrain 200/3000.Tento prístroj som využil i pri získavaní záberov webkamerou.
Výsledky ma mierne povedané prekvapili, z minulej opozície som bol zvyknutý na Mars oplývajúci podrobnosťami a táto ma žiaľ trochu sklamala.Iba pár albedových útvarov som veru nečakal.Vzdialenosť je väčšia, priemer menší a atmosféra plná prachu.Pravdepodobne momentálny vzhľad planéty má na svedomí leto na severnej pologuli a veľké prachové búrky, ktoré zúria na povrchu Marsu.Ale to je iba pár zdôvodnení na moje ukľudnenie.

Na začiatku pozorovaní som mal utvelú predstavu o zlej kolimácii celého optického systému.
Naozaj systém nebol optimálne zcentrovaný, avšak nie až tak, aby výsledný obraz bol taký ako sa javil.Pri pozorovaní na Kysuckej hvezdárni refraktorom 200/3000 som zistil, že skutočne Mars má na povrchu oveľa menej podrobností ako pred dvoma rokmi.
Keď som sa však pozrel na snímky , ktoré prezentovali "amatéri"
spoza Atlantiku, zistil som že kvalitné technické zázemie v kombinácii s dobrými pozorovacími podmienkami robia zázraky.Skutočne tie fotografie prezentované na www.spaceweather.com sú úžasné.


Možno s mojích riadkov cítiť určitú skepsu, že som čakal od Marsu viac.Keď sa nad tým človek hlbšie zamyslí , tak dôjde k nevyhnutnému záveru - naopak je to úžasné, že amatér bez sofistikovanejšej výbavy je vôbec schopný pozorovať rôzne zmeny na povrchu planét vzdialených milióny kilometrov.
Je to dobrodružstvo, dobrodružstvo poznania, sprostredkovaného vlastným pozorovaním a nie iba pasívnym konzumovaním faktov servírovaných médiami všetkých druhov....Mám z toho všetkého obrovskú radosť.Pomaly sa pripravujem na Saturn, ktorý už nesmelo vykukuje spoza východného obzoru v druhej polovici noci.Pohybuje sa v blízkosti otvorenej hviezdokopy M 44 - známejšej ako Jasličky.Táto kombinácia je celkom zaujímavá však? Zabudol som na kráľovnú večernej oblohy - Venušu.Je takmer nemožné nevšimnúť si tú šialenú žiaru vanúcu z juhovýchodu,obraz planéty je žiaľ poznačený nízkou výškou nad obzorom.Situácia by sa mala zmeniť v druhej decembrovej dekáde, deklinácia planéty sa zvýši a taktiež aj jej jasnosť.
Zaujímavá situácia nastane 12. - 13. decembra, Venuša bude prechádzať cez guľovú hviezdokopu M75, žiaľ z naších zemepisných šírok budeme pozorovať iba približovanie a vzďaľovanie planéty a hviezdokopy.Nádherný obraz bude dopĺňať relatívne jasná kométa C/2005 E2 - McNaught s jasnosťou 9 - 10 mag.
Zostáva iba priať jasnú oblohu a voľný čas na pozorovanie všetkých úkazov.

Širokoúhly záber je kompozíciou troch 5 minútových expozícií s aparátom Fuji S2 Pro + Nikkor 2.8/28 cl. 8
citlivosť 1600 ASA 30.10.2005.
Čb.záber webkamera + Cass. 200/3000 + Telekonvertor 2 krát,300 záberov spriemerovaných v programe Registax.22.10.2005 .
Farba je robená tou istou technikou ako čb. akurát v auguste 2003
Marian


piatok, novembra 11, 2005

Slnečná sústava


Pozorovanie objektov slnečnej sústavy patrý medzi vcelku jednoduché a velmi vďačné námety pre fotografiu.Začať možno z jednoduchými zábermi zhotovenými technikou statického snímania a postupne sa rozvíjať a skúsiť pointovanie, použiť teleobjektív, prípadne Web kameru.

Tak to je august 1999, asi jeden z mojich najväčších astronomických
zážitkov.Vidieť čierne Slnko a zažiť tú mystickú atmosféru
celej premeny,to musí človek zažiť.

Úplne zatmenie Slnka sa dá tiež klasifikovať ako prechod mesačného kotúča popred slnečný disk.
Žiaľ pravdepodobnosť výskytu je veľmi malá a riadi sa neúprosnými pravidlami.
Našťastie prechod Mesiaca zemským tieňom je divadlo,na ktoré si lístky nemusíme kupovať tak sporo.Zatmenie Mesiaca je viditeľné oveľa častejšie.Toto je celkový výber z 28.10.2004,Fuji S2 Pro,5,6 250.
Tieto fotografie nám dávajú základnú predstavu o veľkosti zemského tieňa.
Technické údaje rovnaké ako 28.10.2004


streda, novembra 02, 2005

Drobnosti II.Máte radi Gaba el Maga?Asi musím vysvetliť - je to pseudonym G.G.Marqueza.Ja ho priamo milujem a to čo môžem okolo seba momentálne vidieť mi pripomína jeho prózy .Slnko už dávno neútočí svojimi lúčmi tak neúprosne ako v lete, ale našťastie na nás nezanevrelo a my sa môžeme kúpať v posledných zábleskoch letnej atmosféry.Vždy keď príde tento čas, celého ma pohltí zvláštna atmosféra jesennej melanchólie.Moja myseľ je unášaná éterickým tancom umierajúcich listov, kvetmi prvosienok začudovane pozerajúcich na jeseň v rozpuku, a obloha - to more plné blankytu narážajúce na farebné útesy stromov zahalených plášťom požičaným od Van Gogha. Večer sa more nebadane mení na nekonečný tmavý oceán plný blikajúcich majákov občas rozčesnutý vlnou meteoru.Mýty a legendy civilizácií sú plné príbehov rozprávajúcich o tomto priestore.
Nedávno ma zaujal jeden pochádzajúci od severoamerických indiánov.
To bolo tak......... Keď starý kojot stvoril svet a rozdal ľuďom reč a jazyk tí nevďačníci sa zhodli na tom, že sa im nepáči.Totiž kojot
v božskom tvoriteľskom nadšení stvoril oblohu príliš nízko a urastenejší indiáni vrážali hlavou do klemby a čo horšie - keď sa vyštverali na strom ocitli sa v nebi.S tým naozaj bolo treba niečo urobiť, preto sa jedného dňa stretli najmúdrejší mužovia všetkých kmeňov a radili sa o ďalšom postupe.Nakoniec sa všetci dohodli - musia sa všetci spojiť a takto spoločnými silami budú môcť zodvihnúť oblohu.
V dohovorenú dobu sa celá pospolitosť stretla a všetci - zvieratá, ľudia i vtáci opreli dlhé palice o nebo a čakali na povel.Muž s najsilnejšim hlasom zakričal a všetci sa zapreli.Nebo sa o kúsoček pohlo vyššie a zasa vyššie až nakoniec sa dostalo tam kde je teraz.Odvtedy si už nikto neudrel hlavu o oblohu a nenašiel sa v nebi, keď sa štveral na vysoký strom.
Čo sa však nestalo, všetci sa nedozvedeli o tom, že sa bude obloha dvíhať.Traja poľovníci práve v ďalekých krajoch prenasledovali
štyroch losov a keď všetci dvíhali oblohu, losy aj s poľovníkmi vyskočili hore.Nevšimli si, že sa niečo deje a už boli príliš vysoko
aby sa mohli vrátiť domov.Tak ostali na nebi a premenili sa na hviezdy.Aj dnes ich je ľahké rozoznať.Traja poľovníci sú tri hviezdy oja Veľkého voza - jeden z nich mal psa, to je hviezda uprostred - náš Alkor z Mizarom, losy tvoria vlečku a kolesá.Neskôr sa zistilo,že tam neostali sami.Bolo tam veľa iných zvierat a ľudí,ktorí im robia spoločnosť doteraz.Stačí sa pozrieť v noci na oblohu a začať čítať vo hviezdach.V poslednej dobe to robím veľmi často iba tak s jednoduchým atlasom, čo súhvezdie to príbeh, čo hviezda to osud a nie iba jeden.Celé priehrštia od Babylonu cez Waset až k Tébam.Mimochodom nedávno som narazil na egyptského sprievodcu Galaxiou.
Nabudúce sa budem venovať jeho maličkosti.
Marian