sobota, apríla 03, 2021

Kométa C/2020 R4 (ATLAS)

  

NASA JPL

Kométa C/2020 R4 (ATLAS)  bola prvý krát pozorovaná na observatóriu ATLAS-MLO, Mauna Loa. V súčasnej dobe sa nachádza v súhvezdí Orla a jej magnitúda sa odhaduje na 9 mag. Pohybuje sa smerom na severozápad a jej podmienky na pozorovanie sa zlepšujú.Teraz vychádza po 1h 30m selč, v období najlepšej viditeľnosti po 17. apríli bude nad obzorom už po 21h selč a nájdeme ju v súhvezdí Herkula. Jasnosť by mohla atakovať hranice pod 8 mag. a mohli by sme pozorovať celkom jasnú kométu dostupnú pre pozorovanie triedrom.


nedeľa, marca 28, 2021

Kométy C/2021 D1 ( SWAN ) a C/2020 T2 ( Palomar )

 


Kométa C/2021 D1 ( SWAN ) sa nachádza večer nízko nad severozápadným obzorom v súhvezdí Trojuholníka. Jej jasnosť sa pohybuje okolo 11 mag. a je pozorovateľná vizuálne v stredných ďalekohľadoch alebo fotograficky aj menšími prístrojmi. Jej pozorovacie podmienky sa v najbližšej dobe nebudú meniť, kométa bude viditeľná do konca apríla nízko nad severozápadným obzorom.

Kométa C/2020 T2 ( Palomar ) sa pohybuje na hranici súhvezdí Pastier a Poľovné psy, a nájdeme ju tu až do konca mája . Jej jasnosť osciluje okolo hodnoty 11 mag. a ostane najbližší mesiac na rovnakej úrovni.Objekt C/2020 T2 ( Palomar ) je vhodný cieľ  skôr pre väčšie prístroje pre vizuálne pozorovanie, fotografická technika umožní použiť aj optiku s menším priemerom.

Prelet ISS večer 30.03.2021
Mesiac a Mars v súhvezdí Býka - 13.03.2021 ....

Mesiac 15.03.2021
Večer 01.03.2021

utorok, marca 09, 2021

Najjasnejšia planétka 4 Vesta hlavného pásu v opozícii

 


 

NASA JPL

Tretia najväčšia, druhá najhmotnejšia  a najjasnejšia planétka hlavného pásu 4 Vesta je práve v opozícii. Jej jasnosť sa pohybuje v súčasnej dobe okolo 6 mag. a nájdeme ju vysoko nad obzorom po celú noc v súhvezdí Leva. Objavil ju nemecký astronóm a lekár Heinrich Wilhelm Olbers, ktorý našiel aj planétku 2 Pallas, kométu 13P/Olbers  a je tiež známy tzv. Olbersovým paradoxom. Dlhú dobu po objave bola považovaná za planétu a dostala aj svoj grafický symbol - 

Jej tvar sa podobá najviac trojosému elipsoidu z rozmermi 572,6 × 557,2 × 446,4 km. Najvýraznejším povrchovým útvarom je  kráter Rheasilvia s priemerom 460 km blízko južného pólu planétky. Pri vzniku tohto  kráteru na planétke  došlo k vyvrhnutiu 1% hmoty  Vesty. Z tohto materiálu vznikli telesá  z tzv. rodiny Vesta a HED meteority. S najväčšou pravdepodobnosťou došlo u Vesty pri jej vzniku k diferenciácii planétky a vďaka tomu má objekt kovové jadro obklopené plášťom a kôrou a je jedinou planétkou v súčasnosti s týmito parametrami. Diferenciácia prebehla aj u iných telies v slnečnej sústave s podobnou hmotnosťou  - predpokladá sa to z dochovaných meteoritov avšak v boli v minulosti zničené...
pondelok, marca 08, 2021

Nová kométa C/2021 D1 (SWAN)

 


MPEC 2021-E19 oznamuje objav novej kométy C/2021 D1 (SWAN) .Objavil ju  M. Mattiazzo  25. februára na snímkach SOHO - SWAN. Jej jasnosť odhadujú pozorovatelia v rozmedzí 10 až 14 mag. Elongácia sa bude pohybovať do konca mesiaca od  25° v súčasnosti až  k 30° na konci mesiaca marca. Kométu môžeme pozorovať večer nízko nad západným obzorom v súhvezdí Pegas, odkiaľ sa bude pohybovať cez Andromédu, Ryby až do súhvezdia Trojuholník, kde bude na konci mesiaca. Jej jasnosť by mala ostať na súčasných hodnotách a podmienky na pozorovanie sa príliš nezmenia.

Na pozorovanie som použil refraktor ED80/520 s reduktorom a CCD kamerou G2-8300 s červeným fotometrickým filtrom. Kométa bola nízko nad obzorom, na presvetlenej mestskej súmrakovej oblohe nebolo ľahké zhotoviť použiteľné fotografie, nedala sa použiť dlhšia expozícia kvôli saturácii čipu, a neskôr bola zasa kométa príliš nízko nad obzorom.sobota, februára 20, 2021

Blízke priblíženie asteoridu (99942) Apophis

 

                                                                                   NASA JPL 

Asi najznámejší PHA asteroid - (99942) Apophis sa na prelome mesiacov február a marec priblíži k našej planéte na bezpečnú vzdialenosť 16.46 mil. km. Jeho jasnosť pri maximálnom priblížení dosiahne okolo 15 mag. Nachádza sa v súhvezdí Hydra juhozápadne od jej najjasnejšej hviezdy ALPHARD. Priemer objektu sa odhaduje na 325 metrov.Je to posledná možnosť pozorovať tento zaujímavý objekt v relatívne normálnych pozorovacích podmienkach pred tzv. Veľkým priblížením v piatok 13. apríla 2029, kedy jeho vzdialenosť k Zemi bude okolo 30 000 km a ak bude jasno budeme môcť sledovať jasnú hviezdu okolo 3 mag ako sa večer rýchlo pohybuje smerom od juhovýchodu na severozápad zo súhvezdia Pohár, Sextant, Lev, Rak, Blíženci a Povozník s najväčšou úhlovou rýchlosťou 40´/1´ okolo 22h seč.

 


 

streda, februára 17, 2021

Kométa C/2021 A2 (NEOWISE)

 NASA JPL

 

Kométa C/2021 A2 (NEOWISE) práve prechádza cez zaujímavé časti súhvezdí Býka a ďalej bude pokračovať do súhvezdia Povozníka. Jej jasnosť nie je príliš oslnivá - odhady pozorovateľov sa pohybujú v rozmedzí 10. - 12 mag. Zaujímavá je však svojou dráhou, jej excentricita sa v súčasnosti pohybuje okolo hodnoty  e=1.0010460 - má hyperbolickú dráhu . To znamená, že kométa nieje s najväčšou pravdepodobnosťou naviazaná gravitačne na Slnko a pochádza z Oortovho oblaku, prípadne môže prilietať aj s medzihviezdneho prostredia - s inej planetárnej sústavy....

utorok, februára 16, 2021

Blízke priblíženie asteroidu 2020 XU6 a 1999 RM45.

 NASA JPL

22. februára 2021 sa Zem sa priblíži  na  vzdialenosť 10,65 LD = 4, 094 mil. km.  k asteroidu 2020 XU6. Jeho priemer sa odhaduje na 130 - 370 m. Pri najväčšom priblížení sa bude nachádzať na južnej oblohe v súhvezdí Hydra.Pri maximálnom priblížení sa bude jeho jasnosť pohybovať okolo 14 mag.


1999 RM45
 


NASA JPL

 

2.marca 2021 sa Zem sa priblíži  na  vzdialenosť 7,64 LD = 2,937 mil. km.  k asteroidu 199 RM45. Jeho priemer sa odhaduje na 250 - 780 m od albeda objektu. Pri najväčšom priblížení  bude mať  dobré pozorovacie podmienky - nájdeme ho v súhvezdí Jednorožca a Orióna, jeho jasnosť pri najväčšom priblížení sa bude pohybovať okolo .Pri maximálnom priblížení sa bude jeho jasnosť pohybovať okolo 13 mag., čo je v dosahu aj menej náročnej astronomickej techniky.streda, januára 20, 2021

Mars a Urán

 


17.01.2021, 17h30m seč., Canon 450D, Canon 4-5.6/70-300, cl.4, 130 mm, 10x4 s. 1600 ASA

Planéta Mars je už po opozícii a presúva sa oblohou súhvezdím Barana východným smerom, jej jasnosť je okolo 0 mag. a stále patrí medzi najjasnejšie objekty na nočnej oblohe. V týchto dňoch prechádza blízko okolo ďalšej planéty - Urán. Na tú už budeme potrebovať trieder, ale vďaka Marsu ho  bude ľahšie identifikovať v hviezdnom poli. Vzdialenosť planét bude do 24.01. okolo 2°.


Pohyb planét v súhvezdí Barana. GUIDE 9.

 


 

Večer 21.01. prejde okolo dvojice planét Mesiac. GUIDE 9.

 

 

Kométa C/2020 M3 ATLAS už definitívne slabne a je v dosahu väčších ďalekohľadov a CCD kamier.

nedeľa, januára 10, 2021

Nová kométa C/2021 A2 (NEOWISE)

 

MPC zverejnil nový cirkulár MPEC 2021-A100, ktorý oznamuje objav novej kométy C/2021 A2 (NEOWISE). Prvý krát pozorovaná sondou NEOWISE 3. januára 2021, tá je známa objavom známej a jasnej kométy C/2020 F3 (NEOWISE) v minulom roku.

V súčasnosti sa nachádza na južnej oblohe, jej deklinácia je -48°, jasnosť sa pohybuje okolo 14 mag. Kométa smeruje relatívne rýchlym vlastným pohybom na sever, koncom januára a začiatkom februára začne byť viditeľná aj z naších zemepisných šírok, zároveň sa priblíži na 0.5 AU k našej Zemi. Jej jasnosť by sa mohla dostať k 9 mag. a byť viditeľná vo väčších triedroch a malých ďalekohľadoch,avšak predpovedať jasnosť komét je niekedy ako veštiť zo sklenenej guľe, takže nechajme sa prekvapiť.

 Koncom januára môžeme skúsiť vyhľadať kométu v súhvezdí Korma, bude sa pohybovať blízko galaktického rovníka cez husté oblasti zimnej Mliečnej dráhy a na svojej dráhe oblohou stretne veľa zaujímavých objektov. Jej vlastný pohyb sa bude zväčšovať a pri maximálnom priblížení k Zemi  začiatkom februára dosiahne takmer 9´´/1´. Večer 2. februára   sa bude nachádzať blízko otvorených hviezdokôp M46 a M47.
Kométa 156P/Russell-LINEAR 10. januára 2021 prechádzala blízko galaxie M33 v súhvezdí Trojuholníka.
nedeľa, januára 03, 2021

Kométa C/2020 M3(ATLAS).

 


GUIDE 9

 

Kométa C/2020 M3(ATLAS) sa nachádza po súmraku vysoko nad severovýchodným obzorom v súhvezdí Povozník. Nájdeme ju blízko najjasnejšej hviezdy súhvezdia - Capella, v najbližších dňoch  vzdialenosť kométy od hviezdy nepresiahne 1°.Jej jasnosť sa pohybuje  okolo 10 mag. a na jej vizuálne pozorovanie budeme potrebovať ďalekohľad s priemerom väčším ako 100 mm, pri CCD prípadne fotografii vystačíme aj s technikou s menším priemerom. Kométa vypadá ako oválny obláčik s kondenzáciou a do konca januára ju budeme môcť pozorovať v severných oblastiach súhvezdia Povozník.