Translate

piatok, januára 27, 2017

Zimná obloha

                                         
                          Canon 350D,Canon 18-55/3.5-5.6 cl.5 23.01.2017 17h20m seč 96s. 400 ASA

Fotografovanie zimnej oblohy prináša v zime okrem dlhých nocí v poslednej dobe aj takmer už zabudnuté nočné mrazy, ktoré aj u nás atakovali hranicu nad  -30° C.To je už príliš veľa pre montáž HEQ-5, ktorá pri teplotách nad -20°C zatuhla a prestali fungovať rýchle prejazdy.To pre mňa znamená, že po každom pozorovaní celé zariadenie uložím v prostredí s teplotou  + 20°C, aby som mohol pri ďalšom pozorovaní nastaviť nový objekt, tuhosť montáže pri začiatku pozorovania to dovolí.Neskôr, keď sa vyrovná teplota montáže s teplotou okolia je táto operácia takmer nemožná.Celý problém sa bude dať dúfam vyriešiť výmenou maziva na šnekových prevodoch montáže HEQ-5.
Montáž Vixen Photoguider, ktorú používam na širokoúhle fotografovanie nočnej oblohy nízke teploty neprekvapili, pravdepodobne aj preto lebo hmotnosť prístrojov, ktoré nesie nieje taká veľká ako u HEQ-5.
Po dohotovení vyhrievania objektívov, ktoré používam na fotografovanie- mimochodom veľmi dôležitá vec ktorej zanedbanie môže zmariť výsledok celej pozorovacej noci som vyzkúšal celú zostavu v poľných podmienkach.Použil som vyhrievacie pásiky, ktoré som objednal na ebay. Napájam ich obyčajným zdrojom zo skokovou reguláciou od 3V do 12 V kvôli ovládaniu výkonu ohrevu .
Montáž som tentoraz rozložil blízko rodinného domu, tmavosť oblohy tým utrpela ale prí súčasných snehových podmienkach je problém dostať sa ďalej od cesty a verejného osvetlenia.Má to však aj jednu výhodu - dĺžka pozorovania nie je limitovaná kapacitou batérie ako to bolo v minulosti, blízkosť sieťového napätia dovoĺuje exponovať celú astronomickú noc.


       M45 - Plejády, Canon 450 Da, Sigma 2.8/150 cl.3.5 22.01.2017 17h20m seč 40x240 s. 800 ASA Vixen Photoguider.

Po spracovaní nafotografovaných záberov vyniknú detaily jemnej hmloviny, do ktorej je ponorená celá otvorená hviezdokopa M45.Jemné filamenty sa striedajú s tmavým podkladom temných hmlovín v okolí. Fascinujúca je aj modrá farba reflexnej hmloviny blízko hviezdy Merope.         Orion  Canon 450 Da, Canon 2.8/50 cl.3.5 23.01.2017 17h50m seč  40x240 s. 800 ASA.Vixen Photoguider

Súhvezdie Orión to je hlavne systém hmlovím súvisejúcich s Barnardovým oblúkom tiahnucím sa celým súhvezdím ako kľukatá červená rieka.Najjasnejšia je samozrejme M42 so suitou, ktorá ju doprevádza - M43 a NGC 1975.Nepriehľadnuteľné sú hmloviny obklopujúce hviezdu Alnitak - Zeta Ori najjužnejšiu z hviezd pása Oriónu.Severovýchodne nájdeme hmlovinu Plamienok - Flame - NGC 2024, južným smerom nás upúta hra svetlých a tmavých hmlovýn s výsledným efektom, ktorý poznáme pod menom Konská hlava - Horse head alebo Barnard 33.Taktiež zaujme jemný závoj západne od hviezdy Rigel pomenovaný Hlava čarodejnice - Which head - IC 2118.
M45 a celé súhvezdie Býka a aj Orión   najdeme na prelome januára a februára vysoko na oblohe .Sú to vďačné objekty na poorovanie či už vizuálne alebo fotografické a nikdy sa neomrzia.Vždy nájdeme na nich niečo nové, nový detail, ktorý zaujme alebo dosiaľ nepozorovaný záhyb hmloviny na fotografii.Môžeme použiť prístroje od tých najmenších až po tie najväčšie, každý si nájde svoj cieľ.


streda, januára 11, 2017

Nová kométa C/2017 A3 (Elenin)MPEC 2017-A75 oznamuje objav novej kométy C/2017 A3 (Elenin) .Objavená Leonidom Eleninom diaľkovo ovládaným observatóriom  ISON-SSO , Siding Spring MPC Q60 05.01 2017  s pomocou Newtonu 0.4-m f/2.4 a CCD kamery, jasnosť pri objave ~ 18.3M. Mimochodom je to už jeho šiesty objav novej kométy.Je zamestnacom  v Keldišovom ústave aplikovanej matematiky v Moskve a  objavovaniu komét a asteroidov sa venuje pomimo svojho zamestnania.
Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením I061753 som urobil 06.01.2017 folow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 Siding Spring  MPC Q62.Jasnosť pri pozorovaní ~18.3M, vlastný pohyb 0.93´´/1´v poz. uhle 305.3°.Jasnosť kométy bude od začiatku februára postupne klesať a zostane ďalej iba v dosahu väčších ďalekohľadov so CCD kameramy.

COD Q62
CON M.Urbanik, Kysucka hvezdaren
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.70-m f/6.6 reflector + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
     I061753  C2017 01 06.48162 06 50 57.84 -50 54 32.9          18.6 V      Q62
     I061753  C2017 01 06.48487 06 50 57.38 -50 54 29.0          18.4 V      Q62
     I061753  C2017 01 06.48709 06 50 57.16 -50 54 28.2          18.1 V      Q62
----- end -----
MPEC 2017-A27 oznamuje objav nového asteroidu 2017 AY3.Objavený na observatóriu ATLAS-HKO, Haleakala 02. 01. 2017.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A101xWa som urobil 03.01.2017 follow-up astrometriu diaľkovo ovládaným teleskopom iTelescope T17 Siding Spring  MPC Q62.Jasnosť objektu v dobe pozorovania ~18M, vlastný pohyb 6.91´´/1´v poz. uhle   172.5°.
Je to NEO objekt s dráhou typu APOLLO.Jasnosť telesa dosiahla maximum v dobe objavu a bude klesať, asteroid v budúcnosti  pozorovateľný iba  väčšími ďalekohľadmi v spojení so CCD technikou.

COD Q62
CON M.Urbanik, Kysucka hvezdaren
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
     A101xWa  C2017 01 03.71928 07 34 35.32 -29 50 59.2          18.0 V      Q62
     A101xWa  C2017 01 03.72032 07 34 35.43 -29 51 09.5          18.1 V      Q62
----- end -----

V januári dosiahne maximálnu jasnosť aj najlepšie pozorovacie podmienky najjasnejšia planétka Vesta.Nájdeme ju v západnej časti súhvezdia Rak odkiaľ sa presunie do súhvezdia Blížencov.Jasnosť sa pohybuje okolo ~ 6.4M a je pozorovateľná aj v malých triedroch.


piatok, januára 06, 2017

Nová kométa C/2017 A1 (PANSTARRS)MPEC 2017-A31 oznamuje objav prvej novej tohtoročnej kométy C/2017 A1 (PANSTARRS).Ako už jej názov hovorí, objavená na observatóriu PANSTARRS -Havajské ostrovy.Jasnosť udávaná  pri    objave ~ 19.6M, nachádzala sa v súhvezdí Zajaca.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod menom P10yz57 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T27 MPC Q62. Jasnosť pri  pozorovaní   ~ 19.3M. Maximálnu jasnosť dosiahne kométa koncom februára, ale aj tak zostane s veľkou pravdepodobnosťou iba  v dosahu väčších ďalekohľadov so CCD kamerami.

COD Q62
CON M.Urbanik, Kysucka hvezdare
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.70-m f/6.6 reflector + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
     P10yz57 KC2017 01 05.47632 05 20 06.90 -23 43 41.6          19.3 V      Q62
     P10yz57 KC2017 01 05.47997 05 20 06.65 -23 43 37.6          19.6 V      Q62
----- end -----
MPEC 2017-A27 oznamuje objav nového asteroidu 2017 AY3.Spozorovaný prvý krát na observatóriu T05 ATLAS HKO HALEAKALA - Havajské ostrovy.Jasnosť pri objave sa pohybovala okolo ~ 18M.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A101xWa som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 MPC Q62.Jasnosť objektu pri pozorovaní bola približne 18M, asteroid mal pomerne rýchly vlastný pohyb ~7´´/1´.V súčasnosti sa nachádza v období maximálnej jasnosti ~17.9M a v blízkej budúcnosti bude jeho jasnosť klesať.Je to teleskopický objekt pre väčšie ďalekohľady so CCD kamerami.

COD Q62
CON M.Urbanik, Kysucka hvezdaren
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
     A101xWa  C2017 01 03.71928 07 34 35.32 -29 50 59.2          18.0 V      Q62
     A101xWa  C2017 01 03.72032 07 34 35.43 -29 51 09.5          18.1 V      Q62
----- end -----štvrtok, januára 05, 2017

Nový asteroid 2017 AE3MPEC 2017-A15 oznamuje objav nového asteroidu 2017 AE3.Prvý krát pozorovaný na observatóriu ATLAS-HKO, Haleakala 02.01.2017.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A101xW8 som urobil follow-up astrometriu pomocou diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 MPC Q62.Použil som 6x60 s. expozícií na ktorých som našiel teleso s jasnosťou ~ 18 M.Je to PHA objekt s dráhou typu APOLLO, k Zemi sa priblížil už na sklonku roku 2016 na vzdialenosť ~ 0.023 AU.V súčasnosti jeho jasnosť klesá a je viditeľný väčšími ďalekohľadmi v spojení so CCD technikou.

COD Q62
CON M.Urbanik, Kysucka hvezdaren
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
     A101xW8  C2017 01 03.48618 06 22 45.23 -12 00 53.0          18.3 V      Q62
     A101xW8  C2017 01 03.48986 06 22 45.71 -12 00 13.8          18.5 V      Q62
----- end -----
Koncom januára 2017 sa k našej planéte priblíži zaujímavý asteroid 106 589.Jeho pretiahnutá eliptická dráha pripomína skôr trajektóriu kométy.Nájdeme ju aj na NEA Observation Planning Aid pri výbere objektov na pozorovanie.Na follow-up astrometriu som použil diaľkovo ovládaný  teleskop iTelescope T17 MPC Q62.

COD Q62
CON M.Urbanik, Kysucka hvezdaren
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
A6589         C2017 01 02.59625 07 23 27.29 -43 07 47.1          15.5 V      Q62
A6589         C2017 01 02.59847 07 23 27.47 -43 07 58.2          15.5 V      Q62
A6589         C2017 01 02.59956 07 23 27.56 -43 08 03.3          15.5 V      Q62
A6589         C2017 01 02.60159 07 23 27.75 -43 08 13.3          15.5 V      Q62
----- end -----utorok, januára 03, 2017

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova 01.01.2017 45P Sigma 2.8/150 cl.4, Canon 450Da, 800 ASA, 12x30 s. 16h20m UT

  01.01.2017  Canon 18-55 mm, Canon 350D 20s. 16h12m UT

Kométa  45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova prešla na Silvestra perihéliom, jej elongácia na západnom obzore sa  zmenšuje a pomaly mizne v žiare Slnka.Využil som pekné počasie 1. januára a pokúsil som sa zachytiť tento zaujímavý objekt ešte na večernej oblohe.Použil som objektív Sigma 2.8/150 cl.4 s fotoaparátom Canon 450Da, keďže kométa bola nízko nad západným obzorom odhadol som jej polohu podľa Venuše a Mesiaca.Našťastie sa mi podarilo zhotoviť pár záberov na ktorých je kométa aj s náznakom chvosta.Je  jasná, odhadol by som to na 6M. Na priaznivejšie pozorovacie podmienky si musíme počkať mesiac, začiatkom februára bude kométa postupne v súhvezdí Orol, Hadonos a Severná koruna, 13. februára bude vychádzať okolo 20h seč.. Jasnosť by mohla byť na hranici pozorovateľnosti voľným okom, na tmavej oblohe by to nemal byť problém.

Otvorená hviezdokopa Hyády 01.01.2017 Sigma 2.8/150 cl.4, Canon 450Da, 800 ASA 22x240s.17h25m UT

Skúška funkčnosti paralaktickej montáže Vixen Photoguider, dlho som s ňou nefotografoval, ale našťastie je funkčná a pracovala bez problémov aj v -15° mraze.Hyády sú vďačný objekt na pozorovanie, ideálny cieľ pre objektívy z väčším zorným poľom.