piatok, januára 27, 2017

Zimná obloha

                                         
                          Canon 350D,Canon 18-55/3.5-5.6 cl.5 23.01.2017 17h20m seč 96s. 400 ASA

Fotografovanie zimnej oblohy prináša v zime okrem dlhých nocí v poslednej dobe aj takmer už zabudnuté nočné mrazy, ktoré aj u nás atakovali hranicu nad  -30° C.To je už príliš veľa pre montáž HEQ-5, ktorá pri teplotách nad -20°C zatuhla a prestali fungovať rýchle prejazdy.To pre mňa znamená, že po každom pozorovaní celé zariadenie uložím v prostredí s teplotou  + 20°C, aby som mohol pri ďalšom pozorovaní nastaviť nový objekt, tuhosť montáže pri začiatku pozorovania to dovolí.Neskôr, keď sa vyrovná teplota montáže s teplotou okolia je táto operácia takmer nemožná.Celý problém sa bude dať dúfam vyriešiť výmenou maziva na šnekových prevodoch montáže HEQ-5.
Montáž Vixen Photoguider, ktorú používam na širokoúhle fotografovanie nočnej oblohy nízke teploty neprekvapili, pravdepodobne aj preto lebo hmotnosť prístrojov, ktoré nesie nieje taká veľká ako u HEQ-5.
Po dohotovení vyhrievania objektívov, ktoré používam na fotografovanie- mimochodom veľmi dôležitá vec ktorej zanedbanie môže zmariť výsledok celej pozorovacej noci som vyzkúšal celú zostavu v poľných podmienkach.Použil som vyhrievacie pásiky, ktoré som objednal na ebay. Napájam ich obyčajným zdrojom zo skokovou reguláciou od 3V do 12 V kvôli ovládaniu výkonu ohrevu .
Montáž som tentoraz rozložil blízko rodinného domu, tmavosť oblohy tým utrpela ale prí súčasných snehových podmienkach je problém dostať sa ďalej od cesty a verejného osvetlenia.Má to však aj jednu výhodu - dĺžka pozorovania nie je limitovaná kapacitou batérie ako to bolo v minulosti, blízkosť sieťového napätia dovoĺuje exponovať celú astronomickú noc.


       M45 - Plejády, Canon 450 Da, Sigma 2.8/150 cl.3.5 22.01.2017 17h20m seč 40x240 s. 800 ASA Vixen Photoguider.

Po spracovaní nafotografovaných záberov vyniknú detaily jemnej hmloviny, do ktorej je ponorená celá otvorená hviezdokopa M45.Jemné filamenty sa striedajú s tmavým podkladom temných hmlovín v okolí. Fascinujúca je aj modrá farba reflexnej hmloviny blízko hviezdy Merope.         Orion  Canon 450 Da, Canon 2.8/50 cl.3.5 23.01.2017 17h50m seč  40x240 s. 800 ASA.Vixen Photoguider

Súhvezdie Orión to je hlavne systém hmlovím súvisejúcich s Barnardovým oblúkom tiahnucím sa celým súhvezdím ako kľukatá červená rieka.Najjasnejšia je samozrejme M42 so suitou, ktorá ju doprevádza - M43 a NGC 1975.Nepriehľadnuteľné sú hmloviny obklopujúce hviezdu Alnitak - Zeta Ori najjužnejšiu z hviezd pása Oriónu.Severovýchodne nájdeme hmlovinu Plamienok - Flame - NGC 2024, južným smerom nás upúta hra svetlých a tmavých hmlovýn s výsledným efektom, ktorý poznáme pod menom Konská hlava - Horse head alebo Barnard 33.Taktiež zaujme jemný závoj západne od hviezdy Rigel pomenovaný Hlava čarodejnice - Which head - IC 2118.
M45 a celé súhvezdie Býka a aj Orión   najdeme na prelome januára a februára vysoko na oblohe .Sú to vďačné objekty na poorovanie či už vizuálne alebo fotografické a nikdy sa neomrzia.Vždy nájdeme na nich niečo nové, nový detail, ktorý zaujme alebo dosiaľ nepozorovaný záhyb hmloviny na fotografii.Môžeme použiť prístroje od tých najmenších až po tie najväčšie, každý si nájde svoj cieľ.


Žiadne komentáre: