Translate

pondelok, augusta 22, 2016

226P/Pigott-LINEAR-KowalskiKométu stýmto na dnešnú dobu netradičným názvom videl po prvý raz Edward Pigott 19.novembra 1783.Na dlhú dobu to bolo posledné pozorovanie tohto zaujímavého objektu.Pozičné merania a z toho vyplívajúce určovanie obežnej dráhy neboli na tú dobu príliš presné, takže novoobjavené telesá sa občas stratili a boli znovu pozorované pri ďalších priblíženiach do perihélia.Výsledkom toho je aj fakt, že nebolo nezvyčajné, keď kométa bola pomenovaná po troch objaviteľoch z rôznych návratov do príslnia.
V januári 2003 po takmer 220 rokoch kométu detekoval ďalekohľad prehliadky LINEAR, po spresnení dráhy bol objekt pomenovaný C/2003 LINEAR.Objavili sa domienky o tom, že by sa mohlo jednať o teleso objavené Pigottom v r.1783.Na definitívne potvrdenie tejto teórie sme museli počkať do ďalšieho návratu v r. 2009, kedy bola kométa znovuobjavená R.Kowalskim na observatóriu CATALINA.
Obežná doba je 7.3 roku, inklinácia 44°, perihéliom prejde tento rok 3. septembra 2016.Dráha kométy je veľmi silno rušená Jupiterom.
V súčasnej dobe sa pohybuje kométa súhvezdím Orióna , jeho severozápadnou časťou.Tu zostane do konca septembra.V októbri sa presunie do súhvezdia Býka, 10. októbra ju nájdeme 20´západne od známej Krabej hmloviny M1.Jej deklinácia a pozorovacie podmienky sa zlepšujú.Na prelome mesiacov október a november sa priblíži k Zemi na 1 AU a jasnosť kométy by mohla dosiahnuť 12M.
Ďalšie zaujímavé priblíženia:
30. októbra večer bude kométa prechádzať cez komplex hmlovín nachádzajúcich sa v okolí IC 405 v Povozníkovi., 31. októbra 20´ západne od NGC 1907, 1. novembra 30´ západne od M38, 25. novembra večer 12´ západne od NGC 1624.

AFRHO fotometria.

COD U69
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                                  10x10      20x20   30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET                               UTC                 +/-          +/-           +/-    +/-    +/-    +/-       N  FWHM  CAT

------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
226P          20/08/2016 11:54:08  15.31  15.00  15.09                         14.1  17.2  U69
226P          20/08/2016 11:54:08*  0.07   0.08   0.08                           3   3.2  USN

                                                                                                                                         AFRHO         LOG
COMET                                           UTC       DELTA    r        BOX "   MAG     RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS

------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
226P          20/08/2016 11:54:08    1.68   1.78  16.41  15.16   14     75     5  1.873  U69

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs


Pozorovanie tranzitu exoplanéty  HD 189 733-b zo 17.08.2016,jasnosť hviezdy je 7.67M a pokles jasnosti je 0.028M, známa je aj tým, že sa nachádza blízko planetárnej hmloviny M27 Činka.17.- 18.August 2016 Newton 150/750 red. 520mm, ccd G1-0300, 900x16s.


piatok, augusta 12, 2016

174P/Echeclus
Objekt 60558 174/P ECHECLUS bol objavený ako teleso bez kometárnej aktivity na observatóriu SPACEWATCH v r. 2000, neskôr po spresnení dráhy bol klasifikovaný ako asteorid s číslom 60558 patriaci do rodiny Kentaurov.
Kentauri sú telesá, ktorých perihélium leží blízko dráhy Jupitera a afélium sa nachádza vnútri dráhy Neptúna.Ich obeh okolo Slnka je nestabilný a časom sa z nich pôsobením Jupitera stávajú krátkoperiodické kométy.Ich stav je doplňovaný z populácie transneptunických telies hlavne gravitáciou Neptúna.
V decembri 2005 vo vzdialenosti 13.1 AU od Slnka bol okolo objektu pozorovaný oblak prachu a kometárna aktivita, z tohoto dôvodu dostal  asteorid pomenovanie 174/P ako ďalšia periodická kométa.
Ďalší výbuch nasledoval v júni 2011, kedy sa ECHECLUS nachádzal 8.5 AU od Slnka.Objavili sa teórie o možnom satelite 174P ako o potencionálnom zdroji kometárnej aktivity, tieto však neboli potvrdené.Skôr sa jedná o aktivitu CO , alebo prechod amorfná-krištálová fáza ľadu H2O.
Pokúsil som sa pokúsil  zachytiť tento objekt ďalekohľadom Newton 150/750 s redukovaným ohniskom na 535mm.Jasnosť sa pohybovala okolo 17M, a bolo to na hrane možností pozorovacej techniky,skôr sa jednalo o monitorovanie stavu asteoridu a pozorovanie možného ďalšieho zjasnenia.Asteorid nejavil znaky nejakej aktivity.

V súhvezdí Strelca vybuchla nová hviezda, dostala označenie Nova Sgr 2016 No. 2 = ASASSN-16ig = TCP J18010780-2631434.Prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 som urobil follow-up fotometriu objektu.

2457612.9551388887 12.08
2457612.9564004629 12.09
2457612.9576157406 12.08
2457612.9587847223 12.08

streda, augusta 10, 2016

Kométa C/2016 A8 LINEAR


C/2016 A8 bola objavená 14.januára 2018 prehliadkou LINEAR, jasnosť pri objave bola ~20M.Perihéliom prejde koncom tohto mesiaca 30. augusta, inklinácia kométy je 148° a perihélium sa nachádza vo vzdialenosti 1.88 AU od Slnka, v aféliu sa vzdiali na 68 AU a jej obežná doba je 208 rokov.
V súčasnosti sa jej celková jasnosť pohybuje okolo 12M a stále sa zvyšuje.Toto ju predurčuje k tomu aby sa stala koncom leta kométou s najlepšími pozorovacími podmienkami  v naších zemepisných šírkach.Na jej nájdenie nám bude stačiť ďalekohľad s priemerom 150mm.
Teraz ju nájdeme v súhvezdí Androméda, kde 14. augusta  večer prejde 2.7° severne od planetárnej hmloviny NGC 7662 známej ako snehová guľa.Neďaleko sa nachádza ďalšia kométa C/2014 A4 SONEAR, tá má však jasnosť okolo 16M a 15. augusta večer ju nájdeme 1.2°južne od C/2016 A8.
17. augusta opustí Andromédu a vstúpi do súhvezdia Jašterica, tu ostane do 24. augusta , kedy sa presunie do Labute, kde dosiahne aj maximálnu jasnosť.Pri svojej ceste oblohou bude prechádzať cez zaujímavé oblasti Mliečnej dráhy, medzi 1 a 3 septembrom sa bude presúvať južne od  známej hmloviny Riasy.Rýchlym pohybom sa presunie cez Líštičku a Šíp blízko okolo planetárnej hmloviny M27 - Činka a hviezdokopy M71 do Orla.Tu ju nájdeme 16. až 18. . septembra neďaleko hviezdy γ Aql, kde bude blízko komplexu tmavých hmlovín, ktoré sa tam nachádzajú.Z Orla sa presunie do Štítu, kde zostane až do konca októbra.

AFRHO fotometria:

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                          10x10    20x20      30x30    40x40     50x50     60x60   SNR   SB   COD
COMET                                         UTC                    +/-       +/-          +/-       +/-          +/-          +/-       N  FWHM  CAT

------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2016 A8     08/08/2016 23:56:55  14.72  14.03  13.80  13.71  13.67  13.67  28.8  18.4  XXX
C/2016 A8     08/08/2016 23:56:55*  0.04   0.04   0.06   0.10   0.14   0.20     7   5.8  USN
C/2016 A8     24/08/2016 23:24:26  14.40  13.67  13.42  13.30  13.22  13.16  28.1  18.0  XXX
C/2016 A8     24/08/2016 23:24:26*  0.04   0.04   0.06   0.08   0.11   0.12    12   5.1  USN
C/2016 A8     10/09/2016 21:13:51  14.13  13.48  13.31  13.27  13.33         20.3  17.0  XXX
C/2016 A8     10/09/2016 21:13:51*  0.06    0.02   0.03    0.05     0.11            8   3.9  USN

                                                                                                                                             AFRHO         LOG
COMET                                        UTC                   DELTA    r    BOX "   MAG      RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS

------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2016 A8     08/08/2016 23:56:55    1.32   1.90  20.96  14.14   29    132     5  2.122  XXX
C/2016 A8     24/08/2016 23:24:26    1.07   1.88  25.83  13.63   28    137     5  2.138  XXX
C/2016 A8     10/09/2016 21:13:51    1.10   1.89  25.10  13.52   20    161     8  2.206  XXX

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs25.08.201610.09.2016

Tranzit exoplanéty WASP-2b cez Newton 150/750 red. 535 ccd kamerou G1-0300 večer 08. augusta, ten tvoril hlavnú časť pozorovacieho programu z 8. na 9. augusta, okrem kométy C/2016 A8 LINEAR ešte pozorovanie premennej hviezdy RX And.pondelok, augusta 01, 2016

Kométa 29P/Schwassmann-Wachmann
Kométa 29P/Schwassmann-Wachmann známa astronomickej verejnosti taktiež pod menom Schwassmann-Wachmann 1 bola objavená 15. novembra 1927 v Hamburgu Arnoldom Schwassmanom a Arno Wachmannom.Táto dvojica s nezabudnuteľnými menami má na svedomí aj objav ďalšej známej kométy 73P/Schwassmann-Wachmann.
Jej takmer kruhová dráha sa nachádza za dráhou Jupitera vo vzdialenosti ~ 6AU, excentricita dráhy 0.044, inklinácia 9.4°.Typ a morfológia dráhy toto teleso charakterizujú ako člena skupiny Kentaurov.
Normálna jasnosť tohto objektu sa pohybuje okolo 16M.Kométa je známa zjasneniami o 2 až 5M, ktoré sa opakujú niekoľkokrát do roka s periódou okolo 60 dní.Posledný outburst nastal 28.júla a jasnosť dosiahla 13M.Schwassmann-Wachmann 1 je zaujímavým cieľom pre amatérske ďalekohľady, jej výbuchy môžu kedykoľvek zmeniť jasnosť kométy a tým sa stať viditeľnou aj v menších ďalekohľadoch.V súčasnosti ju nájdeme v súhvezdí Strelca , kde sa bude pohybovať až do konca roku.Deklinácia objektu sa pohybuje  okolo -25°, je to nízko nad obzorom ale stále v dosahu prístrojov z naších zemepisných šírok.
Ja som použil na pozorovanie diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTeleskope T17 MPC Q62.
Výsledky AfRho fotometrie:

COD Q62
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                    10x10      20x20     30x30    40x40    50x50      60x60   SNR   SB   COD
COMET                               UTC                    +/-          +/-        +/-       +/-         +/-         +/-       N  FWHM  CAT

------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
29P           31/07/2016 09:34:32  13.56  12.78  12.57  12.49  12.44  12.40  25.7  19.9  Q62
29P           31/07/2016 09:34:32*  0.00   0.01   0.02   0.02   0.02   0.03     3   6.0  USN

                                                                                                                                      AFRHO           LOG
COMET                                UTC                   DELTA    r       BOX "   MAG   RSR    CM       +/-  AFRHO  OBS

------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
29P           31/07/2016 09:34:32    4.95   5.92   5.57  13.76   26  25762  1002  4.411  Q62

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs