streda, augusta 10, 2016

Kométa C/2016 A8 LINEAR


C/2016 A8 bola objavená 14.januára 2018 prehliadkou LINEAR, jasnosť pri objave bola ~20M.Perihéliom prejde koncom tohto mesiaca 30. augusta, inklinácia kométy je 148° a perihélium sa nachádza vo vzdialenosti 1.88 AU od Slnka, v aféliu sa vzdiali na 68 AU a jej obežná doba je 208 rokov.
V súčasnosti sa jej celková jasnosť pohybuje okolo 12M a stále sa zvyšuje.Toto ju predurčuje k tomu aby sa stala koncom leta kométou s najlepšími pozorovacími podmienkami  v naších zemepisných šírkach.Na jej nájdenie nám bude stačiť ďalekohľad s priemerom 150mm.
Teraz ju nájdeme v súhvezdí Androméda, kde 14. augusta  večer prejde 2.7° severne od planetárnej hmloviny NGC 7662 známej ako snehová guľa.Neďaleko sa nachádza ďalšia kométa C/2014 A4 SONEAR, tá má však jasnosť okolo 16M a 15. augusta večer ju nájdeme 1.2°južne od C/2016 A8.
17. augusta opustí Andromédu a vstúpi do súhvezdia Jašterica, tu ostane do 24. augusta , kedy sa presunie do Labute, kde dosiahne aj maximálnu jasnosť.Pri svojej ceste oblohou bude prechádzať cez zaujímavé oblasti Mliečnej dráhy, medzi 1 a 3 septembrom sa bude presúvať južne od  známej hmloviny Riasy.Rýchlym pohybom sa presunie cez Líštičku a Šíp blízko okolo planetárnej hmloviny M27 - Činka a hviezdokopy M71 do Orla.Tu ju nájdeme 16. až 18. . septembra neďaleko hviezdy γ Aql, kde bude blízko komplexu tmavých hmlovín, ktoré sa tam nachádzajú.Z Orla sa presunie do Štítu, kde zostane až do konca októbra.

AFRHO fotometria:

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                          10x10    20x20      30x30    40x40     50x50     60x60   SNR   SB   COD
COMET                                         UTC                    +/-       +/-          +/-       +/-          +/-          +/-       N  FWHM  CAT

------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2016 A8     08/08/2016 23:56:55  14.72  14.03  13.80  13.71  13.67  13.67  28.8  18.4  XXX
C/2016 A8     08/08/2016 23:56:55*  0.04   0.04   0.06   0.10   0.14   0.20     7   5.8  USN
C/2016 A8     24/08/2016 23:24:26  14.40  13.67  13.42  13.30  13.22  13.16  28.1  18.0  XXX
C/2016 A8     24/08/2016 23:24:26*  0.04   0.04   0.06   0.08   0.11   0.12    12   5.1  USN
C/2016 A8     10/09/2016 21:13:51  14.13  13.48  13.31  13.27  13.33         20.3  17.0  XXX
C/2016 A8     10/09/2016 21:13:51*  0.06    0.02   0.03    0.05     0.11            8   3.9  USN

                                                                                                                                             AFRHO         LOG
COMET                                        UTC                   DELTA    r    BOX "   MAG      RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS

------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2016 A8     08/08/2016 23:56:55    1.32   1.90  20.96  14.14   29    132     5  2.122  XXX
C/2016 A8     24/08/2016 23:24:26    1.07   1.88  25.83  13.63   28    137     5  2.138  XXX
C/2016 A8     10/09/2016 21:13:51    1.10   1.89  25.10  13.52   20    161     8  2.206  XXX

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs25.08.201610.09.2016

Tranzit exoplanéty WASP-2b cez Newton 150/750 red. 535 ccd kamerou G1-0300 večer 08. augusta, ten tvoril hlavnú časť pozorovacieho programu z 8. na 9. augusta, okrem kométy C/2016 A8 LINEAR ešte pozorovanie premennej hviezdy RX And.Žiadne komentáre: