piatok, augusta 12, 2016

174P/Echeclus
Objekt 60558 174/P ECHECLUS bol objavený ako teleso bez kometárnej aktivity na observatóriu SPACEWATCH v r. 2000, neskôr po spresnení dráhy bol klasifikovaný ako asteorid s číslom 60558 patriaci do rodiny Kentaurov.
Kentauri sú telesá, ktorých perihélium leží blízko dráhy Jupitera a afélium sa nachádza vnútri dráhy Neptúna.Ich obeh okolo Slnka je nestabilný a časom sa z nich pôsobením Jupitera stávajú krátkoperiodické kométy.Ich stav je doplňovaný z populácie transneptunických telies hlavne gravitáciou Neptúna.
V decembri 2005 vo vzdialenosti 13.1 AU od Slnka bol okolo objektu pozorovaný oblak prachu a kometárna aktivita, z tohoto dôvodu dostal  asteorid pomenovanie 174/P ako ďalšia periodická kométa.
Ďalší výbuch nasledoval v júni 2011, kedy sa ECHECLUS nachádzal 8.5 AU od Slnka.Objavili sa teórie o možnom satelite 174P ako o potencionálnom zdroji kometárnej aktivity, tieto však neboli potvrdené.Skôr sa jedná o aktivitu CO , alebo prechod amorfná-krištálová fáza ľadu H2O.
Pokúsil som sa pokúsil  zachytiť tento objekt ďalekohľadom Newton 150/750 s redukovaným ohniskom na 535mm.Jasnosť sa pohybovala okolo 17M, a bolo to na hrane možností pozorovacej techniky,skôr sa jednalo o monitorovanie stavu asteoridu a pozorovanie možného ďalšieho zjasnenia.Asteorid nejavil znaky nejakej aktivity.

V súhvezdí Strelca vybuchla nová hviezda, dostala označenie Nova Sgr 2016 No. 2 = ASASSN-16ig = TCP J18010780-2631434.Prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 som urobil follow-up fotometriu objektu.

2457612.9551388887 12.08
2457612.9564004629 12.09
2457612.9576157406 12.08
2457612.9587847223 12.08

Žiadne komentáre: