pondelok, augusta 22, 2016

226P/Pigott-LINEAR-KowalskiKométu stýmto na dnešnú dobu netradičným názvom videl po prvý raz Edward Pigott 19.novembra 1783.Na dlhú dobu to bolo posledné pozorovanie tohto zaujímavého objektu.Pozičné merania a z toho vyplívajúce určovanie obežnej dráhy neboli na tú dobu príliš presné, takže novoobjavené telesá sa občas stratili a boli znovu pozorované pri ďalších priblíženiach do perihélia.Výsledkom toho je aj fakt, že nebolo nezvyčajné, keď kométa bola pomenovaná po troch objaviteľoch z rôznych návratov do príslnia.
V januári 2003 po takmer 220 rokoch kométu detekoval ďalekohľad prehliadky LINEAR, po spresnení dráhy bol objekt pomenovaný C/2003 LINEAR.Objavili sa domienky o tom, že by sa mohlo jednať o teleso objavené Pigottom v r.1783.Na definitívne potvrdenie tejto teórie sme museli počkať do ďalšieho návratu v r. 2009, kedy bola kométa znovuobjavená R.Kowalskim na observatóriu CATALINA.
Obežná doba je 7.3 roku, inklinácia 44°, perihéliom prejde tento rok 3. septembra 2016.Dráha kométy je veľmi silno rušená Jupiterom.
V súčasnej dobe sa pohybuje kométa súhvezdím Orióna , jeho severozápadnou časťou.Tu zostane do konca septembra.V októbri sa presunie do súhvezdia Býka, 10. októbra ju nájdeme 20´západne od známej Krabej hmloviny M1.Jej deklinácia a pozorovacie podmienky sa zlepšujú.Na prelome mesiacov október a november sa priblíži k Zemi na 1 AU a jasnosť kométy by mohla dosiahnuť 12M.
Ďalšie zaujímavé priblíženia:
30. októbra večer bude kométa prechádzať cez komplex hmlovín nachádzajúcich sa v okolí IC 405 v Povozníkovi., 31. októbra 20´ západne od NGC 1907, 1. novembra 30´ západne od M38, 25. novembra večer 12´ západne od NGC 1624.

AFRHO fotometria.

COD U69
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                                  10x10      20x20   30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET                               UTC                 +/-          +/-           +/-    +/-    +/-    +/-       N  FWHM  CAT

------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
226P          20/08/2016 11:54:08  15.31  15.00  15.09                         14.1  17.2  U69
226P          20/08/2016 11:54:08*  0.07   0.08   0.08                           3   3.2  USN

                                                                                                                                         AFRHO         LOG
COMET                                           UTC       DELTA    r        BOX "   MAG     RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS

------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
226P          20/08/2016 11:54:08    1.68   1.78  16.41  15.16   14     75     5  1.873  U69

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs


Pozorovanie tranzitu exoplanéty  HD 189 733-b zo 17.08.2016,jasnosť hviezdy je 7.67M a pokles jasnosti je 0.028M, známa je aj tým, že sa nachádza blízko planetárnej hmloviny M27 Činka.17.- 18.August 2016 Newton 150/750 red. 520mm, ccd G1-0300, 900x16s.


Žiadne komentáre: