nedeľa, novembra 13, 2005

MARS 2005
Tohtoročná opozícia patrila medzi tie priaznivejšie, a to sa netýka iba samotnej vzdialenosti planéty od Zeme ale aj počasia, ktoré bolo pozorovateľom veľmi priaznivo naklonené.Výška planéty nad obzorom pri jej kulminácii praje fotografovaniu a dáva šancu na obstojný seening a tým pádom kvalitný výstup.Mars ma prekvapil, hlavne svojou príliš nemarsovskov farbou.Takmer vždy ju bolo možné vídať zahalenú do purpurového plášťa, plaviac sa nočnou oblohou a hľadieť dole na zem svojím krvavým okom.

Ako boh vojny mal vždy určite krásny pohľad, tých vojen bolo, je a žiaľ aj bude na Zemi stále dosť.Tá súčasná farba skôr pripomína Arktur ako Mars, je tam príliš zelenej a výsledok sa mojim očiam príliš nepozdáva.Pri pozorovaní som používal Cassegrain 200/3000.Tento prístroj som využil i pri získavaní záberov webkamerou.
Výsledky ma mierne povedané prekvapili, z minulej opozície som bol zvyknutý na Mars oplývajúci podrobnosťami a táto ma žiaľ trochu sklamala.Iba pár albedových útvarov som veru nečakal.Vzdialenosť je väčšia, priemer menší a atmosféra plná prachu.Pravdepodobne momentálny vzhľad planéty má na svedomí leto na severnej pologuli a veľké prachové búrky, ktoré zúria na povrchu Marsu.Ale to je iba pár zdôvodnení na moje ukľudnenie.

Na začiatku pozorovaní som mal utvelú predstavu o zlej kolimácii celého optického systému.
Naozaj systém nebol optimálne zcentrovaný, avšak nie až tak, aby výsledný obraz bol taký ako sa javil.Pri pozorovaní na Kysuckej hvezdárni refraktorom 200/3000 som zistil, že skutočne Mars má na povrchu oveľa menej podrobností ako pred dvoma rokmi.
Keď som sa však pozrel na snímky , ktoré prezentovali "amatéri"
spoza Atlantiku, zistil som že kvalitné technické zázemie v kombinácii s dobrými pozorovacími podmienkami robia zázraky.Skutočne tie fotografie prezentované na www.spaceweather.com sú úžasné.


Možno s mojích riadkov cítiť určitú skepsu, že som čakal od Marsu viac.Keď sa nad tým človek hlbšie zamyslí , tak dôjde k nevyhnutnému záveru - naopak je to úžasné, že amatér bez sofistikovanejšej výbavy je vôbec schopný pozorovať rôzne zmeny na povrchu planét vzdialených milióny kilometrov.
Je to dobrodružstvo, dobrodružstvo poznania, sprostredkovaného vlastným pozorovaním a nie iba pasívnym konzumovaním faktov servírovaných médiami všetkých druhov....Mám z toho všetkého obrovskú radosť.Pomaly sa pripravujem na Saturn, ktorý už nesmelo vykukuje spoza východného obzoru v druhej polovici noci.Pohybuje sa v blízkosti otvorenej hviezdokopy M 44 - známejšej ako Jasličky.Táto kombinácia je celkom zaujímavá však? Zabudol som na kráľovnú večernej oblohy - Venušu.Je takmer nemožné nevšimnúť si tú šialenú žiaru vanúcu z juhovýchodu,obraz planéty je žiaľ poznačený nízkou výškou nad obzorom.Situácia by sa mala zmeniť v druhej decembrovej dekáde, deklinácia planéty sa zvýši a taktiež aj jej jasnosť.
Zaujímavá situácia nastane 12. - 13. decembra, Venuša bude prechádzať cez guľovú hviezdokopu M75, žiaľ z naších zemepisných šírok budeme pozorovať iba približovanie a vzďaľovanie planéty a hviezdokopy.Nádherný obraz bude dopĺňať relatívne jasná kométa C/2005 E2 - McNaught s jasnosťou 9 - 10 mag.
Zostáva iba priať jasnú oblohu a voľný čas na pozorovanie všetkých úkazov.

Širokoúhly záber je kompozíciou troch 5 minútových expozícií s aparátom Fuji S2 Pro + Nikkor 2.8/28 cl. 8
citlivosť 1600 ASA 30.10.2005.
Čb.záber webkamera + Cass. 200/3000 + Telekonvertor 2 krát,300 záberov spriemerovaných v programe Registax.22.10.2005 .
Farba je robená tou istou technikou ako čb. akurát v auguste 2003
Marian


1 komentár:

Anonymný povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený správcom blogu.