utorok, októbra 15, 2019

Slnečná erupcia s novou kométou v poli koronografu LASCO3 sondy SOHO


                           Kométa je vpravo dole označená čiernou šípkou.
                               Zábery z koronografu LASCO3 sondy SOHO.

Žiadne komentáre: