nedeľa, decembra 11, 2005

ASTRONÓMIA V STAROVEKOM EGYPTE I I.

Porozumieť astronómii v starovekom Egypte vyžaduje od nás pochopiť aspoň čiastočne život v tejto krajine.
Celá civilizácia bola položená do úzkeho pásu úrodnej zeme tiahnúceho sa po oboch brehoch rieky Níl a v oázach nachádzajúcich sa v objatí nemilosrdnej púšte.Aj keď Sahara nemala za čias starého Egypta takú moc ako v súčasnosti, voda bola základným a limitujúcim faktorom života celého spoločenstva.
Ríšu tvorili dve krajiny - Horný a dolný Egypt, zjednotené pravdepodobne faraónom Narmerom okolo roku 3000 p.n.l.Toto historické členenie vydržalo až do anexie Egypta Rímom a malo zastúpenie i v kráľovských insígniách - faraónova koruna.
Hlavným zdrojom potravín bolo poľnohospodárstvo závislé na pravidelných záplavách spôsobovaných riekou Níl.Tie dodávali prírodné hnojivá a vlahu a toto boli hlavné katalizátory celého hospodárstva Egypta.
Zobrazenie oblohy s rozdelením na dekany už s importovanými zodiakálnymi súhvezdiami - vpliv Babylonu.

Dendera - chrám bohyne Hator
asi 40 p.n.l.Obdobie záplav začínalo okolo 19.júla a krylo sa s heliaktickým východom Síria.Toto je veľmi dôležitý fakt , ktorý umožňoval egypťanom
predpovedať záplavy a tým položiť i základy svojho kalendára.
Obdobie záplav trvá do stredu novembra.Ustupujúca voda zanecháva pôdu pripravenú na poľnohospodárske práce.Táto perióda trvá do stredu marca.Posledná s triády predznamenáva koniec žatvy a začiatok obdobia sucha .Toto obdobie bolo pravdepodobne využívané k stavebným činnostiam.Rolníci boli bez práce a ich voľná pracovná kapacita bola využívaná na prácu pri výstavbe chrámov a pyramíd.Každá s členov triády pozostávala zo štyroch mesiacov a mesiac bol tvorený tromi desaťdňovými dekádami.To je 360 dní,chýbajúcich päť dní bolo zasvätených bohom a slávili sa ako sviatok.To je dĺžka roku starých egypťanov.Zemi to však okolo Slnka trvá o pár hodín dlhšie a s týmto faktom sa v kalendári nepočítalo.Táto nezrovnalosť spôsobovala rozdiel medzi začiatkom roka a kalendáraTáto chyba sa vyrovnávala približne po 1460 rokoch a bola vždy oslavovaná a zaznamenávaná.V historických análoch figuruje pod menom SOTHIS.
Hviezdy boli rozdeľované na dve základné skupiny - na nezhasínajúce a neúnavné.Nezhasínajúce boli hviezdy cinkumpolárne a neúnavné všetky ostatné.Tridsaťšesť vybraných hviezd, ktoré sa volali aj slúžiace rozdeľovalo oblohu na 36 dielov.Kulminácia takýchto hviezd bola ohraničená obdobým desiatich dní a boli taktiež považované za bohov týchto častí oblohy a aj desaťdňových období.
Tieto časti oblohy sú známe pod menom dekany.
Nie je jednoduché porovnať rozdelenie hviezd do súčasných súhvezdí a egyptských dekanov.
Dá sa povedať, že egypťania mali iba tri jasne definované súhvezdia.
Boli to - Veľký voz, skutočne sa jednalo iba o jeho sedem hviezd.
Sírius , nie však celé súhvezdie CMa.
Orion, toto súhvezdie bolo brané ako celok.
Kráľ Škorpión

Veľký voz bol zobrazovaný ako býk, zadná noha býka prípadne noha s býčou hlavou.Názov pre túto skupinu hviezd bol býčie stehno prípadne Sutechovo stehno.Niekedy doprevádzaný Hrochom.Sírius bol spojovaný s bohyňou Eset a Orion so Sahom a Usirisom.
Egypťania rozpoznávali planéty od hviezd a pozorovali ich pohyb po oblohe.
Jupiter bol ,,Hor vládca dvoch krajín", Mars sa volal ,,Hor vládca horizontu" alebo tiež ,,Červený Hor",Merkúr sa stotožňoval s bohom Sutechom, Saturn bol ,,Hor býk oblohy", Venuša bola ,,Ten ktorý križuje oblohu", prípadne ,,Pán východu a západu".

To be continued.....
M.

Žiadne komentáre: