nedeľa, júla 29, 2018

Nové kométy C/2018 N2 (ASASSN) a C/2018 N1 (NEOWISE)

MPEC 2018-O01 oznamuje objav novej kométy  C/2018 N2 (ASASSN), druhý úlovok prehliadky oblohy ASASSN, ktorá sa špecializuje skôr na supernovy a premenné hviezdy.Pravdepodobne aj vďaka tomu mohli identifikovať relatívne jasný objekt ~ 16.5 mag s malým vlastným pohybom ~ 0.1´´/1´ ako novú kométu.Objavená v dosť veľkej vzdialenosti od Slnka  ~ 5.4 AU, perihéliom prejde až 19. októbra 2019, v súčasnosti nájdeme teleso na južnej oblohe v súhvezdí Eridanus.Začiatkom februára 2019 budeme môcť kométu pozorovať aj v naších zemepisných šírkach ešte s malou deklináciou ~ -20° už v súhvezdí Cetus, jasnosť ~ 14mag., podmienky sa budú stále zlepšovať a v období  okolo prechodu perihéliom nájdeme objekt prechádzať už vysoko na severnej oblohe okolo známej galaxie M31 a jej jasnosť by mohla dosiahnuť ~ 11 mag.MPEC 2018-N18 oznamuje objav novej kométy C/2018 N1 (NEOWISE).Prvý krát pozorovaná reaktivovanou družicou NEOWISE, ktorá sa venuje pozorovaniu objektov medziplanetárnej hmoty  2. júla 2018.V súčasnej dobe sa pohybuje južnými časťami súhvezdia Strelca, deklinácia okolo -36°, jej jasnosť dosahuje 9 mag a vlastný pohyb takmer 20´´/1´. Situácia sa postupne zlepšuje, v prvej augustovej dekáde prekročí deklinácia objektu -20° a bude pozorovateľný aj v naších zemepisných šírkach, nájdeme ju nad Antaresom v Hadonosovi odkiaľ bude pokračovať do Škorpióna.

 15.07.2018 22.07.2018

Pohľad na oblohu s mestečka Promajna v Chorvátsku -  strednej Dalmácii, nachádza sa o ~ 6° južnejšie od nás a pohľad na oblohu bol neuveriteľný.Strelec a Škorpión celkom nad obzorom a hviezdy pozorovateľné iba 1° nad morskou hladinou.

Žiadne komentáre: