pondelok, marca 18, 2013

C/2013 E2 (Iwamoto)


Cbet  3439, MPEC 2013-E67 vydaný 14.III.2013 oznamuje objav novej kométy C/2013 E2 [IWAMOTO].Kométu objavil Masayuki Iwamoto na troch 60 s. záberoch exponovaných 10.8. III.
Jasnosť pri objave ~ 14 M.Použil digitálnu zrkadlovku  Canon EOS 5D s objekívom Pentax 100/4.
18.III. som urobil folow-up astrometriu diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T4.
Naexponoval som 12 x 30 s. expozícií, ktoré som použil na meranie a aj na zhotovenie animácie hore.Perihéliom prešla 5.51 III. vo vzdialenosti 1.39 AU od Slnka, jej elongácia od našej materskej hviezdy bola počas posledných piatich mesiacov veľmi malá a to bol pravdepodobne jeden z dôvodov jej neskorého objavu.Samozrejme jej relatívne veľká jasnosť môže byť zapríčinená aj ourburstom, ktorým môže v súčasnosti prechádzať.Kométu nájdeme ráno nízko nad východným obzorom, jasnosť sa pohybuje v súčasnej dobe  ~ 14 M.Jej elongácia sa bude pohybovať  od 40° do70° v nasledujúcich troch mesiacoch, mohla by byť pozorovateľná v stredne veľkých ďalekohľadoch.


 Na zábere hore je použitých všetkých 12 expozícií poskladaných na kométu. Astrometrica.
Marian Urbanik


Žiadne komentáre: