streda, augusta 22, 2018

Oblak v Štíte
6. august 2018, Canon 450Da, Biometar 2,8/80 cl. 4,5  21h52m seč, 30x300 s. 800 ASA

 

      5. august 2018, Canon 450Da, Sigma 2,8/150 cl. 3,5  22h45m seč, 10x300 s. 800 ASA

Súhvezdie Štít patrí medzi najmenšie ale najkrajšie hviezdne zoskupenia na severnej oblohe.Nachádza sa južne od rovníka medzi Orlom, Chvostom hada a Strelcom.Koncom augusta kulminuje večer okolo 22 h selč a je veľmi dobre pozorovateľné.
Túto malú ale veľmi zaujímavú časť oblohy pomenoval Johannes Hevelius podľa poľského kráľa
Jána III. Sobieskeho.
Štít je na hviezdy veľmi bohatá oblasť a patrí medzi najjasnejšie oblasti Mliečnčj dráhy.Najvýraznejšia hviezda súhvezdia je α Scuti, jej jasnosť dosahuje 4 magmitúdu, δ Scuti je hlavnou predstaviteľkou krátkodobo pulzujúcich premenných hviezd, ktoré sú pomenované práve podľa tohto objektu - DSCT. R Scuti je ďalšou zaujímavou premennou hviezdou v súhvezdí, jej jasnosť kolíše medzi od 5mag. do 8,4 mag a patrí do kategórie  premenných typu RV Tauri.
V súhvezdí sa nachádza jedna z najkrajších otvorených hviezdokôp - M11, na tmavej oblohe je viditeľná aj voľným okom avšak na pozorovanie štruktúry objektu je vhodný ďalekohľad.Ten nám ukáže mračno - okolo 500 hviezd do 14 mag. ktoré svojím tvarom pripomína letiaceho vtáka, z tohto prirovnania vznikli jej ďalšie mená - Letiaca hus alebo Divá kačica.Nachádza sa blízko hviezdy
β Scuti, celkový počet hviezd sa odhaduje na 2900, priemer 14´alebo 25 sv. rokov a celková jasnosť 5.8 mag.M 26 je ďalšia otvorená hviezdokopa v tomto súhvezdí, je však menšia a aj menej jasná - 9.3 mag. a na jej pozorovanie potrebujeme ďalekohľad.


 7. august 2018, Canon 450Da, Canon 2,8/150 cl. 3,5  21h46m seč, 8x480 s. 800 ASA
                                    Tmavé hmloviny v Orlovi , Šípe a Líštičke.

Kométa 21P/Giacobini-Zinner v súčasnosti prechádza súhvezdím Žirafy a dá sa pozorovať aj v triedroch alebo malých ďalekohľadoch ako malý hmlistý oválny obláčik.


Žiadne komentáre: