sobota, júna 11, 2016

C/2015 WZ PanSTARRS

Kométa C/2015 WZ  z dlhou periódou obehu, podľa jej dráhových elementov a svetelnej krivky patrý k Damokloidom.Pôvodné objavové snímky na asteorid s pretiahnutou kometárnou dráhou a jasnosťou okolo 19 - 20M.Ako asteorid sa choval objekt do 20. apríla, kedy pozorovatelia detekovali kometárnu aktivitu tohto telesa.V súčasnej dobe sa nachádza tento zaujímavý objekt sa nachádza v súhvezdí Labute a presúva sa rýchlym vlastným pohybom okolo 4´´/1´v poz. uhle ~ 280° západným smerom.
Koncom júna nájdeme kométu už v súhvezdí Herkula na polceste medzi guľovými hviezdokopami M92 a NGC 6229.Na pozorovanie som použil malý refraktor ED80/600 s reduktorom s f 380 mm v spojení zo CCD kamerou G1-0300.Na snímkach vidieť rýchlo sa pohybujúci slabý objekt s jemnou kómou a chvostom.Použil som 15x180 s. expozícií, ktoré som spracoval v programe Astrometrica a Focas na určenie Af-rhó fotometrie.

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                                              10x10  20x20    30x30     40x40      50x50      60x60   SNR   SB   COD
COMET                      UTC                                  +/-    +/-        +/-         +/-        +/-         +/-          N  FWHM  CAT

------------  -------------------  ----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2015 WZ     06/06/2016 23:22:28  16.03  15.00  14.52  14.28  14.08  13.88   6.5  18.0  XXX
C/2015 WZ     06/06/2016 23:22:28*  0.14   0.08   0.05   0.06   0.10   0.12     6   7.0  USN

                                                                                                                                               AFRHO         LOG
COMET                            UTC                               DELTA    r    BOX "      MAG   RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS

------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2015 WZ     06/06/2016 23:22:28    1.21   1.57  22.86  14.95    7     36     6  1.557  XXX

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_ObsĎalšou zaujímavou kométou je C/2014 W2 PanSTARRS.Dlhoperiodické teleso, nachádza sa vysoko v súhvezdí Draka, jasnosť okolo 12 M ale oveľa kompatnejšia ako jej spolupútnička C/2015 WZ.Zo súhvezdia Draka sa vlastným pohybom dostane začiatkom júla k hraniciam súhvezdia Pastier , kde zostane až do konca augusta.

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                                             10x10  20x20   30x30    40x40     50x50      60x60      SNR   SB   COD
COMET                                UTC                      +/-       +/-         +/-        +/-        +/-         +/-         N  FWHM  CAT

------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2014 W2     07/06/2016 23:16:39  14.45  13.58  13.17  12.94  12.79  12.69  31.6  18.3  XXX
C/2014 W2     07/06/2016 23:16:39*  0.01   0.01   0.01   0.02   0.02   0.02     4   6.5  USN

                                                                                                                                                     AFRHO         LOG
COMET                               UTC                             DELTA    r    BOX "    MAG     RSR    CM        +/-  AFRHO  OBS

------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2014 W2     07/06/2016 23:16:39    2.64   2.83  10.46  14.31   32   1013    32  3.006  XXX

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Žiadne komentáre: