štvrtok, marca 10, 2016

Blízke priblíženie P/2016 BA14 (Pan-STARRS)
Kométa P/2016 BA14 (Pan-STARRS) pomaly ale isto zrýchľuje svoj pohyb na oblohe a dátum veľkého priblíženia 22. marca máme za dverami.V súčasnej dobe - 10.3.  sa jasnosť objektu pohybuje okolo 16M, deklinácia je -30° a pozorovacie podmienky sa budú zlepšovať.
14.marca večer bude deklinácia kométy okolo -26°, nachádzať sa bude v juhozápadnej časti súhvezdia Veľký pes, Mesiac bude v prvej štvrti a teleso bude zapadať ~ 22h30m seč.Je to vhodný čas na nájdenie kométy nad juhozápadným obzorom ,  budeme potrebovať aspoň 20cm ďalekohľad na vizuál, prípadne aj menší s použitím CCD kamery v spojení s tmavšou oblohou.
16. marca večer sa bude tento zaujímavý objekt nachádzať 1° juhovýchodne od známej otvorenej hviezdokopy  M41 vo Veľkom psovi, zapadať bude okolo 23h seč a tento objekt sa môže stať pomôckou pri hľadaní tohto objektu.Deklinácia a vlastný pohyb kométy sa zväčšujú, dúfajme, že aj jasnosť kométy bude stúpať so zmenšujúcou sa vzdialenosťou od Zeme.Prekážkou v pozorovaní môže byť Mesiac blížiaci sa k splnu.                    

                                                                         18. marca deklinácia telesa dosiahne -13° a bde prechádzať zaujímavými oblasťami mliečnej dráhy Veľkého psa.Neďaleko , 4° na východ sa nachádzajú otvorené hviezdokopy M46 a M47.

                                                                   
                                                                             


Ďalej bude pokračovať cez Jednorožca a Hydru do Raka.Tam 21. marca prejde okolo otvorenej hviezdokopy M67.

                                                                   
            

22.marca večer nájdeme kométu nad hlavou Leva.Tu ju zastihne maximálne priblíženie,jasnosť by mohla dosiahnuť 12M a vlastný pohyb ~ 48´´/1´.Minimálna vzdialenosť pri tomto treťom najväčšom priblížení kométy za posledných 246 rokov bude 9.2 LD alebo 3.5 milióna km.Odsunula z tretieho miesta kométu C/1983 H1 ( IRAS-Araki-Alcock ), ktorej priblíženie si v 1983 roku pamätám.Samozrejme možnosti boli primerané dobe, takže o tejto udalosti som sa dočítal v Kozmose keď kométa bola dávno preč.

23. marca dosiahne deklináciu 40° a stáva sa cirkumpolárnou s možnosťou pozorovať tento objekt celú noc, Mesiac práve vstupuje do splnu....Večer 24. marca bude prechádzať priamo cez galaxiu M106 vo Veľkom voze, 27. marca dosiahne maximálnu deklináciu v Pastierovi - 50°.

                                                                           


Do konca mesiaca zostane v tomto súhvezdí, začiatkom apríla prejde do Herkula a tu zostane do polovice mája.V Herkulovi jasnosť kométy začne atakovať veľkosť, ktorá je nedostupná bežným ďalekohľadom  astronóma amatéra.Našťastie žijeme v 21. storočí a stále je tu možnosť pozorovania diaľkovo cez veľké teleskopy, dokonca na južnej oblohe z pohodlia vlastnej obývačky....Nakoniec všetko záleží na počasí a na tom ako sa kométa bude vyvíjať s jasnosťou ale to už je iná otázka.....
Nakoniec odkaz na možný meteorický roj -  skôr pre protinožcov , ale všetko je možné..


Žiadne komentáre: