nedeľa, novembra 03, 2013

C/2012 S1 ISON

 


                             
                            1.11.2013 03h40m seč, ED 80/600, red. 0.5, G1-0300, 7x180 s.

Kométa zjasňuje a tvaruje sa pekný chvost.Vlastný pohyb kométy sa zrýchľuje elongácia sa zmenšuje, blíži sa čas prechodu perihéliom.Uvidíme čo nám prichystá až sa vymaní zo slnečnej žiary v decembri.V súčasnosti v Levovi, od 5.11. v Panne, 22.11. vo Váhach a od 27.11. s Škorpiónovi, kde ju zatihneme 28.11. v perihéliu.

 AfRho fotometria:

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                      10x10    20x20  30x30  40x40 50x50  60x60 SNR   SB   COD
COMET         UTC                               +/-    +/-     +/-      +/-       +/-       +/-       N   FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----   -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2012 S1     01/11/2013 02:48:01  12.49  11.56   11.10  10.81   10.61   10.45  25.1  17.8  XXX
C/2012 S1     01/11/2013 02:48:01*  0.04   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04     7   8.8  CMC

COMET         UTC                              DELTA     R     APER          Mag    AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2012 S1     01/11/2013 02:48:01         1.23     0.99     22.48        11.42    386    14  2.587  XXX

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
                       
                       1.11.2013 02h40m seč, ED 80/600, red. 0.5, G1-0300, 9x180 s.

Ďalšia pekná kométa C/2013 R1 , v súčasnosti najjasnejšia atakuje hranicu viditeľnosti voľným okom.Nájdeme ju v Rakovi, 7.-8. novembra. bude prechádzať medzi hviezdou del Cnc a otvorenou hviezdokopou Jasličky M44.

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                       10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                                  +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-       N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2013 R1     01/11/2013 01:57:20  11.33  10.30     9.77     9.42     9.15     8.95    41.0   18.6  XXX
C/2013 R1     01/11/2013 01:57:20*  0.06   0.05   0.04   0.03   0.03   0.03     9   8.1  CMC

COMET         UTC                         DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2013 R1     01/11/2013 01:57:20    0.63   1.24  43.73  09.33   1096    25  3.040  XXX

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Žiadne komentáre: