štvrtok, februára 07, 2013

Blízky prelet asteoridu 2013 CL 22M.P.E.C. 2013 - C24 vydaný 6.II.2013 oznamuje objav nového asteoridu 2013 CL 22.Objavený na observatóriu La Sagra, magnitúda pri objave 16.7M.Identifikovaný na snímkach zhotovených 5.06 februára reflektorom 0.45/2.8.Zaujímavý je hlavne fakt, že bol objavený až po absolvovaní maximálneho priblíženia k Zemi, ktoré absolvoval 2.II.vo vzdialenosti 1.2 LD {LD = 384 000KM}.Jasnosť kulminovala 2.II. na hodnote 13M o 16 UT.Pri veľkosti asteoridu 30 - 70 M.odvodenej od abs.mag. 24.7M by to bol problém o veľkosti Tunguzkej katastrofy, bez ohlásenia a možnej evakuácie malá katastrofa.Na tomto príklade je vidieť, že pravidelné prehliadky oblohy s hľadaním potencionálne nebezpečných objektov majú opodstatnenie.
Na follow up astrometriu som použil snímky zhotovené na iTelescope T4. 6 x 60 s.


M.P.E.C. 2013-B64 vydaný 21.I.2013 oznamuje objav nového asteoridu 2013 BN27.Po publikovaní polohy na NEOCP som urobil folow up astrometriu prostredníctvom iTelescope T21.Žiadne komentáre: