Translate

sobota, apríla 16, 2022

Follow-up astrometria 04/2022

 


Follow-up astrometria objektu   A10H81p - 2022 GY2  s NEOCP cez ďalekohľad  zo siete iTelescope T05 MPC H06. Jasnosť okolo 16  mag.  MPEC 2022-G114  oznamuje objav asteroidu 2022 GY2Follow-up astrometria objektu   A10H6YN - 2014 MR26  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18  mag.
MPEC 2022-G57  oznamuje spresnenie polohy asteroidu 2014 MR26 .Follow-up astrometria objektu   2D81721 - 2022 GS4  s NEOCP cez ďalekohľad  zo siete  iTelescope T05 MPC Q62.  Jasnosť okolo 19  mag. MPEC 2022-G170.

 


 Follow-up astrometria objektu   A10HcRq - 1998 QA62  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18  mag.
MPEC 2022 - G176  oznamuje spresnenie polohy asteroidu 1998 QA62 .

 


 Follow-up astrometria objektu P21tqSz - 2022 GL5  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 19 mag.
MPEC 2022 - G182  oznamuje objav nového asteroidu 2022 GL5Follow-up astrometria objektu TMG0069 - 2022 HC  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 16 mag.
MPEC 2022 - H12  oznamuje objav nového asteroidu 2022 HCFollow-up astrometria objektu A10HfB5 - 2022 HB  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 16 mag.

 


 Follow-up astrometria objektu C7N7NY2 - 2022 HG  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18 mag.
MPEC 2022 - H19  oznamuje objav nového asteroidu 2022 HGFollow-up astrometria objektu SaSza55 - 2022 HD  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18 mag.
MPEC 2022 - H16  oznamuje objav nového asteroidu 2022 HD
Follow-up astrometria objektu C7QTML2 - 2022 HA3  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 19 mag.
MPEC 2022 - H102  oznamuje objav nového asteroidu 2022 HA3
Follow-up astrometria objektu C7R2TK2  - 2022 HD3  s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham ,  red. 0,81  na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian  Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 18 mag.
MPEC 2022 - H105  oznamuje objav nového asteroidu 2022 HD3 .


Žiadne komentáre: