utorok, marca 09, 2021

Najjasnejšia planétka 4 Vesta hlavného pásu v opozícii

 


 

NASA JPL

Tretia najväčšia, druhá najhmotnejšia  a najjasnejšia planétka hlavného pásu 4 Vesta je práve v opozícii. Jej jasnosť sa pohybuje v súčasnej dobe okolo 6 mag. a nájdeme ju vysoko nad obzorom po celú noc v súhvezdí Leva. Objavil ju nemecký astronóm a lekár Heinrich Wilhelm Olbers, ktorý našiel aj planétku 2 Pallas, kométu 13P/Olbers  a je tiež známy tzv. Olbersovým paradoxom. Dlhú dobu po objave bola považovaná za planétu a dostala aj svoj grafický symbol - 

Jej tvar sa podobá najviac trojosému elipsoidu z rozmermi 572,6 × 557,2 × 446,4 km. Najvýraznejším povrchovým útvarom je  kráter Rheasilvia s priemerom 460 km blízko južného pólu planétky. Pri vzniku tohto  kráteru na planétke  došlo k vyvrhnutiu 1% hmoty  Vesty. Z tohto materiálu vznikli telesá  z tzv. rodiny Vesta a HED meteority. S najväčšou pravdepodobnosťou došlo u Vesty pri jej vzniku k diferenciácii planétky a vďaka tomu má objekt kovové jadro obklopené plášťom a kôrou a je jedinou planétkou v súčasnosti s týmito parametrami. Diferenciácia prebehla aj u iných telies v slnečnej sústave s podobnou hmotnosťou  - predpokladá sa to z dochovaných meteoritov avšak v boli v minulosti zničené...
Žiadne komentáre: