nedeľa, januára 10, 2021

Nová kométa C/2021 A2 (NEOWISE)

 

MPC zverejnil nový cirkulár MPEC 2021-A100, ktorý oznamuje objav novej kométy C/2021 A2 (NEOWISE). Prvý krát pozorovaná sondou NEOWISE 3. januára 2021, tá je známa objavom známej a jasnej kométy C/2020 F3 (NEOWISE) v minulom roku.

V súčasnosti sa nachádza na južnej oblohe, jej deklinácia je -48°, jasnosť sa pohybuje okolo 14 mag. Kométa smeruje relatívne rýchlym vlastným pohybom na sever, koncom januára a začiatkom februára začne byť viditeľná aj z naších zemepisných šírok, zároveň sa priblíži na 0.5 AU k našej Zemi. Jej jasnosť by sa mohla dostať k 9 mag. a byť viditeľná vo väčších triedroch a malých ďalekohľadoch,avšak predpovedať jasnosť komét je niekedy ako veštiť zo sklenenej guľe, takže nechajme sa prekvapiť.

 Koncom januára môžeme skúsiť vyhľadať kométu v súhvezdí Korma, bude sa pohybovať blízko galaktického rovníka cez husté oblasti zimnej Mliečnej dráhy a na svojej dráhe oblohou stretne veľa zaujímavých objektov. Jej vlastný pohyb sa bude zväčšovať a pri maximálnom priblížení k Zemi  začiatkom februára dosiahne takmer 9´´/1´. Večer 2. februára   sa bude nachádzať blízko otvorených hviezdokôp M46 a M47.
Kométa 156P/Russell-LINEAR 10. januára 2021 prechádzala blízko galaxie M33 v súhvezdí Trojuholníka.
Žiadne komentáre: