pondelok, marca 04, 2019

Veľký pes, Korma

 Canon 6Da Canon 2,8/50 cl. 3,5 27.02.2019 19h57m seč. 15x240 s. 1000 ASA


GUIDE 9

Večerná marcová obloha nám umožňuje pozorovať zimné súhvezdia už vysoko nad južným obzorom.
Jedno z najznámejších je súhvezdie Veľkého psa.Nájdeme ho juhovýchodne od Orióna a je skutočne ťažko prehliadnuteľné, pretože najjasnejšia hviezda celého súhvezdia je aj najjasnejšou stálicou celej oblohy - áno je to  Sírius.Fyzicky sa nejedná o hviezdu, ktorá by vynikala veľkosťou, jej hmotnosť je asi dvakrát väčšia ako hmotnosť Slnka, avšak jeho relatívne malá vzdialenosť  8.6 sv. rokov spôsobuje, že je najjasnejšou hviezdou oblohy s magnitúdou - 1.46.
Sírius  nie je osamelá hviezda.Sprevádza ho biely trpaslík s jasnosťou  8.65 mag. , ktorý je teoreticky v dosahu aj menších astronomických ďalekohľadov, avšak blízkosť jasného Síria umožňuje pozorovať tohto bieleho trpaslíka až väčšími prístrojmi.Práve v teraz medzi rokmi 2020 až 2035 máme možnosť pozorovať Síria B v maximálnej vzdialenosti od svojho jasného suseda a môžeme skúsiť použiť aj menšie ďalekohľady s priemermi väčšími ako 150 mm.

ASTRO.cz
V súhvezdí nájdeme jasnú otvorenú hviezdokopu M41 s priemerom 50´a jasnosťou 5 mag. , ktorá sa nachádza 4° južným smerom od Síria, ideálny objekt pre triedry a malé ďalekohľady. 
Veľmi fotogenickým objektom, ktorý je možno zachytiť aj bežnými digitálnymi fotoaparátmi, samozrejme potrebná je obloha s čo najmenším svetelným znečistením je sústava hmlovín okolo IC 2177 známa pod menom Seagull - Čajka.Tvar hmloviny skutočne evokuje let vtáka s roztiahnutými krídlami.Jej priemer na oblohe je väčší ako 2,5°.28 x 300s, Canon 450Da, 1600ASA, nepointované, Vixen GP-2   Photoguider, Sigma 2,8/150, cl.3,5,  04.03.2011  

Otvorené hviezdokopy M46 a M47 už patria do súhvezdia Korma a sú vďačným objektom pre malé ďalekohľady.Na oblohe sa nachádzajú iba 1° od seba a v širokom zornom poli ďalekohľadu môžeme sledovať rozdiel medzi hustou M46 bohatou na slabšie hviezdy doplnenou o planetárnu hmlovinu NGC 2438 a M47, ktorá je tvorená jasnejšími hviezdami a je riedšia.


  25. 02. 2011 20h45m seč, Canon 450D 13x 480s, 1600 ASA, CLS clip filter, refraktor ED 80/600 + reduktor Skywatcher 0,85


GUIDE9


Žiadne komentáre: