nedeľa, marca 11, 2018

Lev

 Canon 450Da, Flektogon 2.4/35 mm, cl. 4.5, 08.03.2018, 19h57m seč, 60 x 240 s. Vixen Photoguider.


Zimné súhvezdia sa pomaly ale isto presúvajú nad západný obzor a ich miesto zaujímajú známe postavy zvieratníka, ktoré preznamenávajú príchod jari.Súhvezdie Leva patrí medzi tie najznámejšie a najvýraznejšie orientačné body na jarnej oblohe.
Pomenované bolo podľa postavy z gréckej mytológie, ktorá predstavuje Nemejského leva - zabiť tohto netvora bola jedna z dvanástich úloh gréckeho hrdinu Herakla, ktoré musel vykonať pre kráľa Eurysthea.
Najjasnejšia hviezda súhvezdia sa volá Regulus, prípadne Cor Leonis, čo v latinskom jazyku znamená Princ alebo Srdce leva.V minulosti s hviezdami Antares, Fomalhaut a Aldebaran patril medzi strážcov oblohy, ktorý rozdeľovali rok na štyri obdobia a Regulus bol patrónom jari.Nachádza sa veľmi blízko ekliptiky, takže sa často dostáva do konjunkcie, prípadne zákrytu s planétami a Mesiacom.Leží vo vzdialenosti 79 sv. rokov, je to viacnásobný hviezdny systém, v malom ďalekohľade vidieť súputnik s jasnosťou 7.7 mag.

Meteor v hlave Leva večer  08.03.2018 Canon 450Da, Biometar 2.8/80 mm, cl. 4, 240 s.

Denebola - Beta Leonis je dvojhviezda so sprievodcom vo vzdialenosti 80´´ s jasnosťou 11 mag.
Algieba - Gama Leonis je dvojhviezda ktorej časti 2.6 a 3.8 mag. sú viditeľné aj v malom ďalekohľade
Keďže sa nachádza ďalej od galaktického rovníka nájdeme v súhvezdí veľa galaxií a žiadne galaktické hmloviny.Objekty ako M65, M66, M95, M96, M105, NGC 3628 a NGC 2903 sú veľmi známe medzi pozorovateľmi nočnej oblohy a dajú sa vyhľadať aj v malých ďalekohľadoch.Spomeniem tak trochu opomínanú galaxiu NGC 2903 v hlave Leva, ktorú objavil William Herschel v roku 1784.Leží asi 25 mil. svetelných rokov od nás a zaujímavá je tým, že sa veľmi podobá na našu Galaxiu ako tvarom, tak aj veľkosťou.
V súhvezdí Leva sa nachádza radiant známeho meteorického roja Leonidy, ktorý je známi svojimi meteorickými dažďami.Maximum je okolo 16. novembra a materským telesom je kométa Tempel - Tuttle.  

LeoTriplet M65, M66, NGC 3628  
ED 80 + rovnač ED 0.85, Canon 450Da,  04/2011 19x 480 s. 1600ASA, HEQ-5, point. QHY-5 + PHD,MRAW,DSS PS 

Žiadne komentáre: