štvrtok, septembra 14, 2017

Blízke priblíženie asteoridu 1989 VB.                                                                          NASA JPL

29. septembra 2017 sa o 20h UT na vzdialenosť 7.87 LD  alebo 0.02 AU priblíži  PHA asteroid pre naše krajiny s dosť príznačným názvom 1989 VB, 1LD predstavuje vzdialenosť Mesiaca od Zeme - 384 401 km.
Prvý krát pozorovaný v Siding Spring - Austrália 1. novembra 1989.Odhad priemeru telesa kolíše okolo hodnoty 400 m, absolútna magnitúda  ~ 19.7 mag.rotačná perióda 16 h s amplitúdou 0.3 mag.Typ dráhy zaradzuje objekt do rodiny telies AMOR.Na pozorovanie asteroidu som použil diaľkovo ovládaný teleskop iTeleskope T32 v Siding Spring- Austrália MPC Q62.Snímky boli použité na presnú  astrometriu.
V súčasnej dobe sa nachádza hlboko na južnej oblohe,  jeho deklinácia je ~ -53° a bude do 26. septembra klesať až na hodnotu -82°.Pri priblížení 29. septembra bude deklinácia telesa už -62° a jeho jasnosť dosiahne okolo 14 mag., asteroid sa bude pohybovať oblohou severným smerom.
3. októbra ráno máme možnosť pozorovať objekt na rannej oblohe v južných častiach súhvezdia Zajac.
Deklinácia telesa bude -25° a jasnosť ~ 14.4 mag., uhlová rýchlosť 20´´/1´.Asteroid sa bude dať vizuálne pozorovať iba vo väčších ďalekohľadoch, na sledovanie menšími teleskopmi budeme potrebovať CCD kameru.4. októbra ráno nájdeme teleso  už v severných častiach Zajaca s jasnosťou 14.5 mag., 5. októbra sa bude objekt pohybovať na hranici Zajaca a Orióna s jasnosťou 14.6 mag.V ďalších dňoch poklesne magnitúda telesa k hranici 15 mag. a na jeho pozorovanie budeme potrebovať väčší ďalekohľad.
Asteroid sa stane cieľom pozorovania  radaru v Godstone, s výsledkov sa bude dať spresniť tvar telesa a jeho veľkosť.Presné efemeridy sa dajú zistiť na stránke NEOCP.

Žiadne komentáre: