štvrtok, augusta 27, 2015

Mliečna dráha


NGC 7000 Severná Amerika Canon 450 Dm, Canon 1.8/50  cl.3.5 21.08.  23h27m seč  800 ASA 9x600s.Kasiopeia  Canon 450 Dm, Canon 1.8/50  cl.3.5 22.08. 02h33m  23h27m seč  800 ASA 9x600s.

Zaujímavé oblasti mliečnej dráhy , prechod medzi letnou a jesennou oblohou.Expozície boli prerušené prechádzajúcou oblačnosťou , podarilo sa mi vybrať najnenej rušené snímky a zvýrazniť  objekty, ktoré najviac reprezentujú oblasť oblohy v ktorej sa nachádzajú.Najvýraznejšie sú asi červené oblasti H-alfa žiariace v 656.3 nm.Práve ich vlnová dĺžka spôsobuje problémy pri exponovaní bežnými digitálnymi fotoaparátmi.Ich drvivá väčšina obsahuje tzv.UVIR cut filter, ktorý vymedzuje vlnovú dlžku svetla dopadajúcu na ccd chip fotoaparátu a tá je v blízkej infračervenej oblasti potlačená.Tento problém sa rieši tzv.modifikáciou fotoaparátu, pri ktorej sa odstráni originálny uv ir cut filter a nahradí sa novým s väčšou priepustnosťou v blízkej  infračervenej oblasti.Modifikovaná kamera už zvládne snímanie v tomto pásme a spracovaním týchto záberov dostaneme typickú červenú farbu týchto oblastí. Známa planetárna hmlovina M57 v súhvezdí Lýra známejšia pod menom Prstencová hmlovina.Snímaná cez refraktor ED80/600 s reduktorom 0.5, použitá kamera G1-0300.12x249 s. 22.08. 01h50m.Jej prstencový tvar je zreteľný aj v malých ďalekohľadoch.


Kométa C/2015 F4 Jacques refraktor ED80/600 s reduktorom 0.5,  kamera G1-0300
12x249 s.22.08. 02h45m.


AFRHO Fotometria

COD XXX
OBS M. Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                       10x10  20x20  30x30  40x40 50x50  60x60 SNR SB   COD
COMET         UTC                             +/-     +/-     +/-     +/-     +/-      +/-   N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2015 F4     22/08/2015 01:01:50  13.57  12.69  12.27  12.02  11.85  11.72  47.2  18.9  XXX
C/2015 F4     22/08/2015 01:01:50*  0.05   0.03   0.02   0.02   0.01   0.01     4   7.8  USN

                                                                     AFRHO         LOG
COMET         UTC                   DELTA    r    BOX "   MAG   RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2015 F4     22/08/2015 01:01:50    0.97   1.65  28.46  12.41   47    268     6  2.429  XXX

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
 

Žiadne komentáre: