piatok, júla 20, 2012

Obloha plná dier

                    
                    24.06. 2012 , 9 x 240 s. Sigma.2.8/150, cl. 3.5, 800 ASA.Vixen Photo Guider.

Letná obloha ponúka veľa zaujímavých objektov pre pozorovateľov nočnej oblohy.Zvláštnou kategóriou sú tmavé hmloviny a tie najväčšie sú viditeľné aj voľným okom.Práve súhvezdia letnej oblohy nám dávajú šancu pozorovať tieto delikátne objekty aj bez toho aby sme podstupovali riziká zimného počasia.Žiaľ, pre naše zemepisné šírky, niečo za niečo, príjemné teploty za krátku pozorovaciu noc.Súhvezdie Hadonosa je ten správny objekt nášho záujmu.Najvýraznejším prachovým komplexom je rozsiahly tmavý útvar Fajka (Pipe nebula – LDN 1773). Jej náustok je zreteľne vidieťako štyri stupne dlhý výbežok z východnej strany do nenápadnej, ale i tak bez väčších problémov viditeľnej hmloviny na západ od roviny Galaxie. Tvorí ju sústava tmavých hmlovín Barnard 77, 78, 59, 65, 66, 67 na hraniciach Strelca, Hadonosa a Škorpióna Fajku začnite hľadať asi dvanásť stupňov východne od Antara popri línii troch hviezd 3-4m. Hlava fajky je umiestnená tri stupne VSV od nej, náustok sa tiahne dva stupne dole pod θ Oph a končí tri a pol stupňa juhozápadne od 36 Ophiuchi,Fajka  tvorí časť oveľa väčšej tmavej hmloviny,  ktorej sa najmä v angloamerických krajinách hovorí  Tancujúci koň. Dá sa nájsť  v strede medzi  M24 a hviezdou Antares a je  vidieť  voľným okom. Celý komplex pozostáva z týchto častí: Barnard 64 a 259, B 268 a 270 , B 47, 60 a 63 , B 262, 266 a 269 , B 77 , B 78 a a končíme s  B 65-67 .Samozrejme k pozorovaniu potrebujeme tmavú oblohu a tá sa žiaľ pomaly stáva v súčasnej dobe úzkym profilom.


                         18.06. 23 x 240 s. Canon 2.8/50 mm, cl.3.5.,800 ASA.Vixen Photo Guider.

Žiadne komentáre: