piatok, novembra 04, 2011

Systém EQMOD a nepriama pointácia objektov s veľkým vlastným pohybom


Veľa astronómov amatérov používa montáže EQ-6, HEQ-5, EQ-3 a ich klony.Za relatívne málo peňazí získame celkom kvalitnú paralaktickú montáž vhodnú na astrofotografiu.Veľmi zaujímavou vlastnosťou týchto výrobkov je možnosť ich ovládania cez počítač, a nielen pointácia prípadne ovládanie cez počítačové planetárium ale aj sofistikovanejšie možnosti ovládania rýchlosti krokových motorov v reaktascencii a deklinácii.Jedná sa o systém EQMOD, ktorý je použiteľný s modifikáciami montáží SYNSCAN,SKYSCAN  - dá sa využiť ovládanie cez rúčku montáže ale s firmware vyššie ako 3.21, prípadne bez rúčky s ovládaním priamo s počítača prostredníctvom  TTL prevodníka - bližšie informácie.Nebudem teraz rozoberať problematiku spojenia počítač - montáž, bližšie informácie v tomto vlákne Astronomického fóra.
Ako využiť montáž na sledovanie asteoridov prípadne komét s veľkým vlastným pohybom?Jednoducho, stačí pár výpočtov a internet na prípravu pozorovania.Na hornom obrázku máme celý screen po spustení EQMOD-u na počítači.Pre sledovanie objektov na oblohe je dôležité okno vľavo dole s tlačítkami na zmenu tracking speed montáže.

Tu ho máme v detaile, vľavo stopka, ďalej siderická, siderická s nahranou PEC,mesiac, slnko a posledné
pre nás najdôležitejšie tlačítko - custom.Pri potvrdení tejto voľby začne montáž pracovať s hodnotami v okienkach pod tlačítkami.Čo tieto hodnoty znamenajú?Je to hodnota v oblúkových sekundách za časovú sekundu.Napr. uvedená hodnota 15.041067 znamená že sa montáž za jednu sekundu pootočí o 15.041067 oblúkových sekúnd a to je siderická rýchlosť - teda zmenou veľkosti tejto veličiny meníme rýchlosť montáže v reaktascencii, podobne postupujeme aj v deklinácii, tu je samozrejme východiskovou hodnotou 0.
Ako na to?Na tejto stránke si vygenerujeme efemeridy, ako modelový príklad nám poslúži v súčasnosti populárny 2005 YU55 .Dôležité je po otvorení stránky zvoliť a nastaviť správne údaje  a hodnoty z ktorých budeme vychádzať.

1. Ephemeris Type - OBSERVER
2. Target Body  - Asteroid (2005 YU55)
3. Observer Location - zadať svoju zemepisnú šírku , dĺžku a nadmorskú výšku
4. Time Span - konkretizovať časové rozhranie pre efemeridu, začiatok a koniec generovania a krok
                        Start=2011-11-08, Stop=2011-11-11, Step=10 m
5.Table Settings - dôležité údaje pre náš výpočet, doporučujem toto nastavenie
                            QUANTITIES=1,3
                             1 je astrometrická RA a DE, 3 je kľúčový údaj  - uhlová rýchlosť v obl.sek.za hodinu,
6.Display/Output  - ja zadávam download/save - uloží sa textový súbor                          

Ďalej pokračujeme stlačením Generate Ephemeris.Uložíme si vygenerovaný txt súbor, ktorý vypadá asi takto.Použijem iba jeden riadok.

2011-Nov-09 18:00  m  01 17 09.29 +18 43 55.3 3342.648  -198.447

Udaje pre 18 UT,  pohyb v reaktascencii je 3342.648 obl.sek. za hodinu, v deklinácii - 198.447 obl.sek za hod.To znamená  3342.648 : 3600 = 0.9285 t.j. asteorid sa pohne za jednu čas.sek. 0.9285 obl.sek. v RA.
V dekl. je to podobné  -198.447 : 3600 = - 0.0551 t.j. za jednu čas.sek. - 0.0551 v DE.

Hodnoty máme a ďalej pokračujeme takto, deklinácia je jasná tam dosadíme priamo hodnotu - 0.0551.
Reaktascencia je trošku zložitejšia, tu musíme brať do úvahy siderickú rýchlosť a smer pohybu asteoridu.
Teda ak sa nám reaktascencia zvyšuje vypočítanú hodnotu od siderickej odpočítame, pretože uhlová rýchlosť objektu je menšia ako siderická.A opačne, reaktascencia sa zmenšuje vypočítanú hodnotu k siderickej rýchlosti pripočítame.Nášmu asteoridu sa reaktascencia zväčšuje, teda 15.041067 - 0.9285 = 14.112567.Túto hodnotu dosadíme do okna pre tracking speed custom.A to je vlastne všetko, teraz iba spočítať tieto hodnoty pre určité časové rozhrania - pre rýchlejší a blízky objekt potrebujeme častejšie refrešnúť custom rýchlosť.Ja osobne si deň pred pozorovaním urobím tabuľku s hodnotami pre každých 10 minút a počas pozorovania editujem hodnoty v okne pre custom speed.Doporučujem pred pozorovaním vyskúšať nastavenia priamo pri chode montáže, na screene EQMOD-u budeme v reále vidieť ako sa mení reaktascencia a deklinácia a máte možnosť skontrolovať či sa pohybuje správne.

Video s priblíženia  9.11.2011
A na záver jedno pozorovanie s 3.XI.večer.
Svetelná krivka s minimom  asteoridu Eunomia, snímané G-1 0300 + Pentacon 4/300


Prajem úspešné pozorovania.
Žiadne komentáre: